Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Ποιος πρέπει να ορίζεται ως Διαχειριστής Προγράμματος;

Ο συγκεκριμένος ρόλος πρέπει να ανατίθεται στον υπάλληλο που διαχειρίζεται τα ταξίδια της εταιρείας, ή στον αποκλειστικά αρμόδιο διαχειριστή ταξιδιών. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ορίζεται ως Διαχειριστής και ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.