Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του υπαλλήλου και του φιλοξενούμενου ταξιδιώτη;

Ως υπάλληλος λογίζεται κάθε άτομο που απασχολείται στην επιχείρησή σας, έχει έγκυρη εταιρική διεύθυνση email και θέλει να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό της εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates. Μπορεί είτε να κάνει τις κρατήσεις του ο ίδιος και να τις εξοφλεί με τη δική του κάρτα είτε να προωθεί τις κρατήσεις στον Διαχειριστή Προγράμματος για την εξόφληση.

Ως φιλοξενούμενος ταξιδιώτης λογίζεται κάθε άτομο που εργάζεται σε περιστασιακή βάση για την επιχείρησή σας, κάποιος σύμβουλος που ταξιδεύει εκ μέρους της επιχείρησης ή κάποιος που δεν διαθέτει έγκυρη εταιρική διεύθυνση email (για παράδειγμα, στις κατασκευαστικές και τις ναυτιλιακές εταιρείες στις οποίες το προσωπικό απασχολείται εκ περιτροπής). Ο φιλοξενούμενος ταξιδιώτης δεν θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό της εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates. Όλες οι κρατήσεις για τους φιλοξενούμενους ταξιδιώτες γίνονται υποχρεωτικά από τον Διαχειριστή Προγράμματος.

Σχετικές ερωτήσεις