Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Τι είδους καλύψεις παρέχονται από τη σύμβαση ταξιδιωτικής ασφάλισης;
Η σύμβαση ταξιδιωτικής ασφάλισης που παρέχεται από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της American International Group, Inc. (AIG) παρέχει κάλυψη σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθηκών οι οποίες ενδέχεται να σας αναγκάσουν να ακυρώσετε ή να συντομεύσετε το ταξίδι σας ή να αναζητήσετε επείγουσα ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Η σύμβαση ταξιδιωτικής ασφάλισης προσφέρει επίσης κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών σας, καθώς και πολλά άλλα προνόμια που αναφέρονται στη σύμβαση για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε πριν προβείτε στην αγορά της σύμβασης. Όλες οι καλύψεις υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής σύμβασης.

Σχετικές ερωτήσεις