Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέλειψε να προσθέσει τον αριθμό μέλους της εταιρείας στην κράτηση;

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να προσθέσει στην κράτηση τον αριθμό μέλους της εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards εφόσον το ταξίδι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα ή αν έχει πραγματοποιηθεί μόνο ένα μέρος του. Αρκεί να ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό πράκτορα να διορθώσει την κράτηση με μία από τις παρακάτω μορφές, αντικαθιστώντας το τμήμα EK888XXXXXX με τον αριθμό μέλους της εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.

Η διόρθωση πρέπει να γίνει ακριβώς με τη μορφή που αναφέρεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων όπου υπάρχουν:

Καταχώριση στο σύστημα Galileo:SI.EK*1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στα συστήματα Sabre / Abacus / Worldspan:3OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στο σύστημα Amadeus:OS EK 1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στο σύστημα Apollo:@:3OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στο σύστημα Farelogix:1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στο σύστημα INFINI:3OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στο σύστημα AXESS:3 OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Καταχώριση στο σύστημα Travelsky:OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX/P1 (Σημείωση- Ο κωδικός P1 αντιστοιχεί σε επιβάτη#1)

Αν έχετε ήδη ολοκληρώσει το ταξίδι, τότε ζητήστε από τον Διαχειριστή Προγράμματος να συμπληρώσει τη φόρμα πίστωσης Πόντων που δεν έχουν πιστωθεί.