Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Τι ισχύει σχετικά με τα Μίλια σε περίπτωση θανάτου του Επικεφαλής οικογένειας;

Σε περίπτωση θανάτου του Επικεφαλής οικογένειας το πρόγραμμα Skywards της Emirates, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να επαναφέρει τα διαθέσιμα Μίλια του στον λογαριασμό "Η Οικογένεια Μου" σε πίστωση των νόμιμων δικαιούχων υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού τους "Η Οικογένεια Μου" είναι τουλάχιστον 2.000 Μίλια κατά την υποβολή προς το πρόγραμμα Skywards της Emirates κάθε σχετικού αιτήματαος για τα εν λόγω Μίλια.

Σχετικές ερωτήσεις