Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Σενεγάλη

Ταξίδι στη Σενεγάλη


Στους πολίτες της ΕΕ δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Σενεγάλη σύμφωνα με τις αρχές αμοιβαιότητας.

Μόνο οι επιβάτες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις θα γίνονται δεκτοί σε πτήσεις προς τη Σενεγάλη.

  • Κάτοικοι χωρών που δεν υπάγονται στην προσωρινή απαγόρευση μη αναγκαίων μετακινήσεων προς τη Σενεγάλη ή οι οποίες δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στη μετακίνηση των υπηκόων Σενεγάλης
  • Υπήκοοι κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (UEMOA) και της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO)
  • Υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στη Σενεγάλη και διαθέτουν άδεια μόνιμου κατοίκου, η οποία έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

Όλοι οι επιβάτες, με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των δύο ετών, πρέπει να επιδεικνύουν πρωτότυπο πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από τεστ PCR για COVID-19 το οποίο θα έχει ημερομηνία το αργότερο επτά ημέρες από την ημερομηνία λήψης του τεστ. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήριο εγκεκριμένο από τη χώρα ή να αποτελεί πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού υγείας.

Εάν στη χώρα από την οποία ο επιβάτης ξεκινά το ταξίδι του δεν υπάρχουν διαθέσιμα τεστ ή αν το τεστ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην εν λόγω χώρα, οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώσουν ένα Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Υγείας στο οποίο να δηλώνουν ότι δεν έχουν προφανή συμπτώματα και ότι δεν έχουν διαγνωστεί με τη νόσο COVID-19 και ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή που πάσχει από τη νόσο COVID-19. Πρέπει επίσης να συναινέσουν να υποβληθούν σε τεστ PCR για COVID-19 στη Σενεγάλη με δικά τους έξοδα. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα ενημερώνει τον επιβάτη για τον χώρο και τους όρους πραγματοποίησης του τεστ.

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβάτη στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά.

Οι επιβάτες που έχουν πτήσεις ανταπόκρισης μέσω της Σενεγάλης πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει η χώρα του προορισμού τους.