Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Πορτογαλία

Τα αναγκαία ταξίδια στην Πορτογαλία επιτρέπονται μόνο στους παρακάτω επιβάτες:

  • Υπήκοοι (και μέλη της οικογένειας αυτών) κρατών της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν
  • Υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη της ΕΕ
  • Υπήκοοι τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς, για σπουδές, για οικογενειακές συγκεντρώσεις, για λόγους υγείας ή ανθρωπιστικούς σκοπούς

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος στο τεστ PCR για SARS-CoV-2, το οποίο έχει εκδοθεί έως και 72 ώρες πριν από την άφιξη.

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Εντοπισμού Επιβάτη και να το επιδείξουν στο προσωπικό θαλάμου επιβατών πριν από την έξοδο από το αεροσκάφος.