Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Αυστρία

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ταξιδεύουν από χώρες εκτός του χώρου Σένγκεν δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην Αυστρία.


Οι παρακάτω επιβάτες επιτρέπεται να εισέλθουν στην Αυστρία υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να επιδείξουν ιατρικό πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί σε μοριακό τεστ SARS-CoV-2 με αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ 72 ώρες πριν από την άφιξή τους. Με αυτό το πιστοποιητικό, θα τους ζητηθεί να υποβληθούν σε καραντίνα 10 ημερών.


  • Μέλη διπλωματικών αποστολών και προσωπικό διεθνών οργανισμών, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό
  • Εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό
  • Εποχιακοί εργαζόμενοι στον αγροτικό και δασικό τομέα καθώς και στον τουρισμό
  • Εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών φορτίων
  • Οι αλλοδαποί που κατέχουν θεώρηση εισόδου (βίζα) η οποία έχει εκδοθεί από την Αυστρία, ένα έγγραφο που αποδεικνύει την εξαίρεσή τους βάσει του νόμου περί αστυνομίας αλλοδαπής χώρας (fremdenpolizeigesetz) ή το δικαίωμα παραμονής τους βάσει του νόμου περί διακανονισμού και διαμονής