Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μου για τους σκοπούς της βιομετρίας;

Όλα τα βιομετρικά δεδομένα θα αποθηκευτούν από τη Γενική Διεύθυνση Διαμονής και Αλλοδαπών (GDRFA) σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και θα χρησιμοποιηθούν στο αεροδρόμιο για λόγους ταυτοποίησης στοιχείων.