Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της πρόσκλησης;

Οι προσκλήσεις ισχύουν για επτά ημέρες από την ημέρα αποστολής τους. Αν οι υπάλληλοι δεν την αποδεχτούν εντός αυτού του διαστήματος, θα πρέπει να τους στείλετε νέα πρόσκληση.