Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Πώς εντοπίζει η Emirates τις αποσκευές που έχουν καθυστερήσει;

Σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών, το προσωπικό μας κάνει ό,τι είναι δυνατό για να τις εντοπίσει.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ημερών, προχωρούμε στις "κύριες ενέργειες εντοπισμού" – επικοινωνούμε με όλους τους σταθμούς του ταξιδιού, διεξάγουμε επί τόπου ελέγχους και έρευνες με το προσωπικό των τμημάτων Ασφαλείας και Απολεσθέντων, και ελέγχουμε τους χώρους διαλογής και αποθήκευσης ώστε να επιστραφούν οι αποσκευές στους επιβάτες το συντομότερο δυνατόν.

Αν οι αποσκευές δεν εντοπιστούν στο διάστημα των επτά ημερών, τότε προχωρούμε σε εντατικές "δευτερεύουσες ενέργειες εντοπισμού". Σε αυτό το στάδιο, διεξάγουμε διεξοδικούς ελέγχους σε όλα τα αεροδρόμια και τα γραφεία των αεροπορικών εταιρειών. Ξεκινούμε αυτή τη διαδικασία αμέσως μόλις ο επιβάτης συμπληρώσει τη δήλωση περιεχομένου αποσκευών και μας δώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Αυτός ο τελικός έλεγχος ολοκληρώνεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

Με τη συνεργασία σας και την έγκαιρη υποβολή των εγγράφων, η διαδικασία επισπεύδεται.