Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Υπάρχουν σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με τον ασφαλιστικό φορέα ή τη σύμβαση;
Οι ασφαλιστικές συμβάσεις παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της American International Group, Inc. (AIG). Αυτές οι Συχνές Ερωτήσεις τις οποίες παρείχαν συνδεδεμένες εταιρείες του ασφαλιστικού φορέα AIG περιέχουν μόνο μια γενική περίληψη και δεν περιλαμβάνουν όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς, τις εξαιρέσεις και τους όρους ακύρωσης των προσφερόμενων συμβάσεων. Οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται από τη συγκεκριμένη διατύπωση των συμβάσεων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει σε κάθε δικαιοδοσία. Ανατρέξτε στις συμβάσεις για όλες τις λεπτομέρειες. Αυτές οι Συχνές Ερωτήσεις δεν ισχύουν για τις συμβάσεις που εκδίδονται από ασφαλιστικούς φορείς της AIG στις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη. Για πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω συμβάσεις, ανατρέξτε στις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις σελίδες των αντίστοιχων χωρών.

Σχετικές ερωτήσεις