Αποσκευές και απολεσθέντα

Επιτρεπόμενα όρια αποσκευών

Εάν το ταξίδι μου περιλαμβάνει πτήσεις με άλλες αεροπορικές εταιρείες, ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών που δικαιούμαι;

Για ταξίδια στα οποία δεν περιλαμβάνονται προορισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες: Αν στο δρομολόγιό σας υπάρχουν πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών πλην της Emirates, στο ίδιο εισιτήριο με πτήσεις της Emirates, τότε για τα συγκεκριμένα τμήματα του δρομολογίου ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί σχετικά με τις αποσκευές.

Για υφιστάμενες κρατήσεις, στο εισιτήριό σας θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών για κάθε πτήση του δρομολογίου σας. Για να ελέγξετε τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών προτού κάνετε την κράτηση, επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις κοινού κωδικού της Emirates οι οποίες εκτελούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες, ή επικοινωνήστε με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία για πτήσεις χωρίς κοινό κωδικό.

Για ταξίδια με αφετηρία στις Ηνωμένες Πολιτείες: ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για τις αποσκευές:

  • Εάν η πρώτη πτήση σας είναι μέσω της Emirates, η πολιτική αποσκευών της Emirates ισχύει για όλα τα σκέλη του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων με άλλες αεροπορικές εταιρείες.

  • Εάν η πρώτη σας πτήση δεν είναι μέσω της Emirates, η πολιτική αποσκευών του πρώτου μεταφορέα ενδέχεται να ισχύει για όλα τα σκέλη του ταξιδιού. Αυτό οφείλεται στους κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται οι αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν την πολιτική αποσκευών του πρώτου μεταφορέα για όλα τα σκέλη του ταξιδιού.

Η πολιτική αποσκευών που ισχύει για το ταξίδι σας εμφανίζεται κατά τη διαδικασία κράτησης στον ιστότοπο emirates.com και στην απόδειξη του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου.

Εάν ισχύει πολιτική αποσκευών άλλου αερομεταφορέα για την κράτησή σας, μπορείτε να αγοράσετε επιπρόσθετο όριο αποσκευών μόνο από εκείνον τον αερομεταφορέα και ενδέχεται να ισχύουν εκπτώσεις εάν προκαταβάλετε το ποσό ή πληρώσετε μέσω της ιστοσελίδας του αερομεταφορέα.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική αποσκευών άλλης αεροπορικής εταιρείας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο της συγκεκριμένης εταιρείας κατά τη διαδικασία της κράτησης ή πάνω στην απόδειξη του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου, επικοινωνήστε απευθείας με τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα για περισσότερες πληροφορίες.

Για ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες: Αν στο δρομολόγιό σας υπάρχουν πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών πλην της Emirates, στο ίδιο εισιτήριο με πτήσεις της Emirates, τότε για τα συγκεκριμένα τμήματα του δρομολογίου ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί σχετικά με τις αποσκευές.

Η πολιτική αποσκευών που ισχύει για το ταξίδι σας εμφανίζεται κατά τη διαδικασία κράτησης στον ιστότοπο emirates.com και στην απόδειξη του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου.