Ταξιδιωτικές οδηγίες

Κάπνισμα εν πτήσει

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ηλεκτρονικά τσιγάρα στις πτήσεις της Emirates;

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις πτήσεις της Emirates - αυτή η πολιτική συμπεριλαμβάνει και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν επιτρέπονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στις πτήσεις της Emirates.