Ταξιδιωτικές οδηγίες

Συμβουλές σε περίπτωση παρακώλυσης πτήσης

Δικαιούμαι επιστροφή χρημάτων για το μη χρησιμοποιημένο/εν μέρει χρησιμοποιημένο εισιτήριό μου σε περίπτωση παρακώλυσης πτήσης ή τυχόν αναστάτωσης;

Ναι. Σε περίπτωση παρακώλυσης πτήσης ή τυχόν αναστάτωσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής χρημάτων. Δεν ισχύουν χρεώσεις ακύρωσης και θα επιστραφεί το πλήρες ποσό για τα μη χρησιμοποιημένα εισιτήρια. Ακόμη κι αν έχετε εισιτήριο για το οποίο δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων, δικαιούστε επιστροφή για ολόκληρο το ποσό. Αν έχετε εν μέρει χρησιμοποιημένα εισιτήρια, θα σας επιστρέψουμε την αξία του μη χρησιμοποιημένου σκέλους του εισιτηρίου σας.