Ταξιδιωτικές οδηγίες

Κάπνισμα εν πτήσει

Επιτρέπεται το κάπνισμα στις πτήσεις της Emirates;

Σε όλες τις πτήσεις της Emirates απαγορεύεται το κάπνισμα. Επίσης, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού της Emirates. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμφωνίες κοινού κωδικού.

Η πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος συμπεριλαμβάνει επίσης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Δεν επιτρέπονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στις πτήσεις της Emirates.