Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος Business Rewards

Γενικά

Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι "Όροι") διέπουν το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates. Οι παρόντες Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στον ιστότοπο της Emirates "emirates.com" (εφεξής ο "ιστότοπος της Emirates"). Το Πρόγραμμα προσφέρεται στα Μέλη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τους παρόντες Όρους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ιστοτόπου της Emirates. Με την προσπέλαση και χρήση του Ιστοτόπου της Emirates, συμφωνείτε και αποδέχεστε όλους τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται από την εταιρεία Emirates που είναι εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι και ιδρύθηκε βάσει του διατάγματος υπ' αρ. 2 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε) της κυβέρνησης του Ντουμπάι και της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Emirates, Τ.Θ. 686, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε σκέλος από τους παρόντες Όρους ή το Πρόγραμμα ανά πάσα χρονική στιγμή. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αλλαγές στις εταιρείες που συνεργάζονται με το Πρόγραμμα, στους κανόνες για τη συγκέντρωση και την εξαργύρωση Πόντων, στους κανόνες για τη χρήση των ανταμοιβών, στα προγράμματα των πτήσεων, στα ταξιδιωτικά προνόμια των μελών και σε συγκεκριμένες παραμέτρους προωθητικών ενεργειών.

Ορισμοί και ερμηνείες

Στους παρόντες Όρους:

 • Ως Emirates αναφέρεται η Αεροπορική Εταιρεία Emirates που είναι εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι και ιδρύθηκε βάσει του διατάγματος υπ' αρ. 2 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε) της κυβέρνησης του Ντουμπάι και της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Emirates, Τ.Θ. 686, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
 • Ως Πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτών των Όρων αναφέρεται το Πρόγραμμα Business Rewards της Emirates, το πρόγραμμα επιβράβευσης εταιρειών της Emirates.
 • Ως Εταιρεία αναφέρεται κάθε εταιρική οντότητα ή σχήμα, κερδοσκοπικό ή μη, που έχει το δικαίωμα να δραστηριοποιείται σε χώρα στην οποία είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 • Ως "Μέλος" ή "Συμμετέχων" αναφέρεται κάθε Εταιρεία που λαμβάνει μέρος στο Πρόγραμμα, έχοντας συναινέσει στους όρους και τις προϋποθέσεις του Ιστοτόπου της Emirates, και έχει λάβει αριθμό μέλους στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 • Οι αντωνυμίες "Εμείς", "Μας" και "Εμάς" αναφέρονται στην Emirates και "Εσείς" και "Σας" αναφέρονται σε κάθε Εταιρεία που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 • Ως Λογαριασμός στο πλαίσιο των παρόντων Όρων αναφέρεται ο λογαριασμός κάθε Μέλους στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 • Ως "Πόντοι Business Rewards" ή "Πόντοι" αναφέρονται οι Πόντοι που κερδίζει ή εξαργυρώνει ένα Μέλος σε επιλέξιμες πτήσεις της Emirates ή οποιεσδήποτε άλλες επιλέξιμες πτήσεις.
 • Ως Πτήσεις Dynamic Rewards αναφέρονται τα εισιτήρια που εκδίδονται με εξαργύρωση Πόντων Business Rewards.
 • Ως Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards αναφέρονται τα εισιτήρια στα οποία γίνεται αναβάθμιση με εξαργύρωση Πόντων Business Rewards.
 • Ως Διαχειριστής (ή Διαχειριστές) Προγράμματος αναφέρεται το άτομο (ή τα άτομα) που ανοίγουν ή/και διαχειρίζονται τον λογαριασμό στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates εκ μέρους του Μέλους.
 • Ως Ταξιδιώτες αναφέρονται οι υπάλληλοι του Μέλους ή οποιαδήποτε άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Φιλοξενούμενων Ταξιδιωτών που έχουν συμβατική σχέση με το Μέλος και των οποίων το αεροπορικό ταξίδι καλύπτεται από το Μέλος.
 • Ως Υπάλληλοι αναφέρονται τα άτομα που απασχολούνται από το Μέλος και είναι ενταγμένα στον Λογαριασμό.
 • Ως Φιλοξενούμενοι Ταξιδιώτες αναφέρονται τρίτοι που έχουν συμβατική σχέση με το Μέλος ή όποιοι υπάλληλοι δεν διαχειρίζονται προσωπικά τα ταξίδια τους, και των οποίων το αεροπορικό ταξίδι καλύπτεται από το Μέλος. Στους Φιλοξενούμενους Ταξιδιώτες μπορούν να συγκαταλέγονται συγγενείς που συνοδεύουν το Μέλος σε επαγγελματικό ταξίδι ή βάσει συμφωνίας μετεγκατάστασης, εφόσον σε καθεμιά από τις δύο περιπτώσεις το αεροπορικό ταξίδι καλύπτεται από το Μέλος.
 • Ως αριθμός μέλους στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που παράγεται κατά την εγγραφή.
 • Ως άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (ή ισοδύναμο έγγραφο) αναφέρεται το νομικό έγγραφο που σας επιτρέπει να δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά στην πόλη ή χώρα σας.
 • Ως χώρα όπου εδρεύει η Εταιρεία αναφέρεται το κράτος από το οποίο η Εταιρεία ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα και έχει εξασφαλίσει την άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητάς της.
 • Ως Εταιρικοί Πόροι αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής που έχουν στη διάθεσή τους οι Υπάλληλοι που έχουν ενταχθεί στον Λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards της Emirates. Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στους Υπαλλήλους να στέλνουν αιτήματα ταξιδιών στον Διαχειριστή Προγράμματος για εξόφληση της κράτησής τους με χρήση Εταιρικών Πόρων.
 • Ως Αιτήματα Ταξιδιών αναφέρονται οι κρατήσεις που πραγματοποιούν οι Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον Λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards της Emirates, και προωθούνται στον Διαχειριστή Προγράμματος για εξόφληση.
 • Ως Συνεργαζόμενη εταιρεία ή Προμηθευτής αναφέρεται ένας πάροχος προϊόντων ή υπηρεσιών που συμμετέχει κατά καιρούς στο Πρόγραμμα. Στους παρόχους μπορεί να συγκαταλέγονται αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και θέρετρα, πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και lifestyle, καθώς και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
 • Ως Πρόγραμμα Skywards της Emirates αναφέρεται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, η λειτουργία ενός προγράμματος τακτικών επιβατών από την Emirates για λογαριασμό της ιδίας ή το όνομα του ιδίου του προγράμματος τακτικών επιβατών. Η επωνυμία Emirates Skywards είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Emirates.
 • Τα Μίλια Skywards συγκεντρώνονται από ένα μέλος του προγράμματος Skywards της Emirates βάσει της κατανάλωσης επιλέξιμων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος Skywards της Emirates.
 • Ως Όροι μεταφοράς αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν την αεροπορική σας μεταφορά όπως αυτή ορίζεται σε αυτό το έγγραφο.
 • Ως συνολικές δαπάνες αναφέρεται το ολικό ποσό που ξοδεύει το Μέλος στους εταιρικούς και τους κανονικούς (μη εταιρικούς) ναύλους της Emirates (εξαιρουμένων φόρων).
 • Ως μετρητά που εξοικονομούνται αναφέρεται το ολικό ποσό που εξοικονομεί το Μέλος εξαργυρώνοντας Πόντους Business Rewards για Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards.
 • Ως κερδισμένοι Πόντοι αναφέρονται οι Πόντοι Business Rewards που έχει συγκεντρώσει το Μέλος από τις Επιλέξιμες Πτήσεις.
 • Ως Πόντοι που εξαργυρώνονται αναφέρονται οι Πόντοι Business Rewards τους οποίους χρησιμοποιεί το Μέλος για να εξασφαλίσει Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards σε Επιλέξιμες Πτήσεις.
 • Ως εταιρικοί ναύλοι αναφέρονται όλοι οι τύποι ναύλων που έχουν οριστεί στο πλαίσιο σύμβασης εταιρικών ταξιδιών με την Emirates, καθώς και όποιοι τύποι ναύλων δεν δίνουν δικαίωμα συγκέντρωσης Πόντων Business Rewards.
 • Ως κανονικοί ή απλοί ναύλοι αναφέρονται όλοι οι τύποι ναύλων που διατίθενται στο ευρύ κοινό και επιτρέπουν τη συγκέντρωση Πόντων Business Rewards.
 • Ως σελίδα κρατήσεων του προγράμματος Business Rewards της Emirates αναφέρεται η ιστοσελίδα του Ιστοτόπου emirates.com από την οποία μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία πραγματοποίησης κράτησης μέσω του προγράμματος Business Rewards της Emirates.
 • Ως Επιλέξιμες Πτήσεις Συγκέντρωσης Πόντων αναφέρονται οι πτήσεις με τις οποίες τα Μέλη κερδίζουν Πόντους Business Rewards. Το εισιτήριο των εν λόγω πτήσεων πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Η κράτηση για την πτήση έχει πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμού στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης της Emirates, μέσω των Γραφείων Έκδοσης Εισιτηρίων της Emirates ή μέσω του ταξιδιωτικού πράκτορα με τον οποίο συνεργάζεστε, και
 2. Το εισιτήριο έχει εκδοθεί σε έγγραφο της Emirates (του οποίου ο δεκατριψήφιος αριθμός ξεκινά με 176) και αφορά πτήση που διατίθεται εμπορικά από την Emirates (ο αριθμός πτήσης φέρει τον κωδικό ΕΚ) και εκτελείται από την Emirates (το εισιτήριο πρέπει να πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις) και
 3. Ο αεροπορικός ναύλος που αγοράστηκε προσφέρεται στο ευρύ κοινό ή προσφέρεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ναύλων της Emirates για τη ναυτιλία και για μέλη διεθνών αποστολών.
 • Ως Επιλέξιμες Πτήσεις Ανταμοιβής αναφέρονται οι πτήσεις στις οποίες τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν Πόντους Business Rewards. Το εισιτήριο των εν λόγω πτήσεων πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Η κράτηση για την Πτήση ή Αναβάθμιση Dynamic Rewards έχει γίνει μέσω του λογαριασμού Business Rewards, και
 2. Το εισιτήριο έχει εκδοθεί σε έγγραφο της Emirates (του οποίου ο δεκατριψήφιος αριθμός ξεκινά με 176) και αφορά πτήση που διατίθεται εμπορικά από την Emirates (ο αριθμός πτήσης φέρει τον κωδικό ΕΚ) και εκτελείται από την Emirates (το εισιτήριο πρέπει να πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις).

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

 1. Κάθε Εταιρεία που επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ενότητας του προγράμματος Business Rewards στον Ιστότοπο της Emirates.
 2. Η Εταιρεία πρέπει να εδρεύει και να είναι εγγεγραμμένη σε χώρα όπου είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 3. Το δικαίωμα συμμετοχής χορηγείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Emirates.
 4. Μεμονωμένα άτομα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 5. Η Εταιρεία πρέπει να έχει έγκυρη άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (ή ισοδύναμο έγγραφο) από τη χώρα στην οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, εκτός αν ζητηθεί κάτι διαφορετικό από την Emirates.
 6. Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν κάθε μορφής Εταιρείες, με τις εξής εξαιρέσεις:
  • Εταιρείες διαχείρισης ταξιδιών (Travel Management Companies, TMC)
  • Ταξιδιωτικοί πράκτορες
  • Διοργανωτές ταξιδιών Hajj και Umrah
 7. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί από το άτομο που έχει ορίσει η Εταιρεία για να την εντάξει και να διαχειρίζεται τον Λογαριασμό της στο Πρόγραμμα και να ενεργεί ως Διαχειριστής Προγράμματος.
 8. Ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου).
 9. Ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να διαθέσει την άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και να στείλει αντίγραφό της μέσω διαδικτύου.
 10. Ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση από τα κατάλληλα άτομα ή τους Ταξιδιώτες να πραγματοποιεί κρατήσεις και να διαχειρίζεται ταξίδια για λογαριασμό τους, ενώ επίσης πρέπει να τους ενημερώνει για την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και να επιβεβαιώνει ότι αποδέχονται τους παρόντες Όρους και τους Όρους Μεταφοράς.
 11. Οι Ταξιδιώτες πρέπει να συναινούν στην αναφορά στοιχείων σχετικών με τα επαγγελματικά τους ταξίδια στον Διαχειριστή (ή τους Διαχειριστές) Προγράμματος.
 12. Ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος θα είναι εξουσιοδοτημένος να εξαργυρώνει τους Πόντους Business Rewards που συγκεντρώνονται στον Λογαριασμό.
 13. Η Συμμετοχή στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates είναι δωρεάν.
 14. Δεν προβλέπεται περιορισμός ανώτατου αριθμού Ταξιδιωτών ανά Λογαριασμό.
 15. Οι Ταξιδιώτες πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούνται από την Εταιρεία ή να είναι συμβεβλημένοι με αυτήν.
 16. Οι Ταξιδιώτες πρέπει να είναι ενήλικες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα διαμονής τους και δεν χρειάζεται να διαμένουν στη χώρα όπου είναι καταχωρημένος ο Λογαριασμός.
 17. Μετά την έγκριση της Συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, η Εταιρεία θα λάβει τον χαρακτηριστικό της μοναδικό αριθμό μέλους στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.

Διαχείριση λογαριασμού

 1. Ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος και οι Υπάλληλοι που είναι ενταγμένοι στον Λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards της Emirates πρέπει να συνδέονται χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν καταχωρηθεί.
 2. Αν ο Διαχειριστής Προγράμματος και οι Υπάλληλοι που είναι ενταγμένοι στον Λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards της Emirates είναι ταυτόχρονα και Μέλη στο πρόγραμμα Skywards της Emirates, μπορούν να χρησιμοποιούν είτε την καταχωρημένη διεύθυνση email είτε τον αριθμό μέλους στο πρόγραμμα Skywards της Emirates μαζί με τον κωδικό πρόσβασης.
 3. Οι Φιλοξενούμενοι Ταξιδιώτες δεν θα έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards της Emirates.
 4. Μόνο ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να προσπελάσει τη σελίδα "Σύνοψη στοιχείων" αφού συνδεθεί στον Λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards της Emirates.
 5. Ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι υπεύθυνος να συμπληρώσει το προφίλ της Εταιρείας στον Λογαριασμό της στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 6. Σε περίπτωση που το προφίλ δεν είναι συμπληρωμένο, η Emirates μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή Προγράμματος και να ζητήσει τη συμπλήρωση του προφίλ.
 7. Ο Διαχειριστής Προγράμματος πραγματοποιεί κρατήσεις και διαχειρίζεται τα ταξίδια της Εταιρείας από την καρτέλα "Κρατήσεις".
 8. Όλα τα εκκρεμή αιτήματα ταξιδιών που προωθούνται στον Διαχειριστή Προγράμματος πρέπει να εξοφλούνται εντός 72 ωρών από την πραγματοποίηση της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν, η κράτηση θα ακυρώνεται.
 9. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να κάνει κράτηση και να διαχειρίζεται ταξίδια τόσο για τον ίδιο όσο και εκ μέρους των Ταξιδιωτών της Εταιρείας.
 10. Ο Διαχειριστής Προγράμματος θα έχει έναν κατάλογο με όλους τους Διαχειριστές Προγράμματος και Ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των Υπαλλήλων που είναι ενταγμένοι στον Λογαριασμό και των Φιλοξενούμενων Ταξιδιωτών.
 11. Ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τους Ταξιδιώτες για τους παρόντες Όρους και τους Όρους μεταφοράς και να επιβεβαιώσει ότι οι Ταξιδιώτες συμφωνούν και τους αποδέχονται.
 12. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να αναβαθμίζει, να διαχειρίζεται ή να ματαιώνει επικείμενες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί από Ταξιδιώτες.
 13. Οι Υπάλληλοι που είναι ενταγμένοι στον Λογαριασμό στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates μπορούν να κάνουν κρατήσεις και να διαχειρίζονται τα δικά τους ταξίδια, αλλά και ταξίδια εκ μέρους άλλων Ταξιδιωτών.
 14. Οι Υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις εκ μέρους άλλων Ταξιδιωτών μόνο όταν κάνουν κράτηση στην ίδια πτήση και για τον εαυτό τους.
 15. Οι Υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν τους Ταξιδιώτες για τους παρόντες Όρους και τους Όρους μεταφοράς και να επιβεβαιώσουν ότι οι Ταξιδιώτες συμφωνούν και τους αποδέχονται.
 16. Οι Υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση στον κατάλογο με τους Διαχειριστές Προγράμματος και τους Ταξιδιώτες.
 17. Κάθε Λογαριασμός στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates μπορεί να έχει έως και 5 Διαχειριστές Προγράμματος.
 18. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να προσκαλεί Υπαλλήλους της Εταιρείας για να ενταχθούν στον Λογαριασμό της στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates ώστε να μπορούν να κάνουν κρατήσεις και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα ταξίδια τους.
 19. Οι προσκλήσεις ισχύουν για 7 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων εκπνέουν. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να στείλει εκ νέου τις προσκλήσεις εντός 7 ημερών αφού λήξουν.
 20. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να προσθέτει Φιλοξενούμενους Ταξιδιώτες στον Λογαριασμό ώστε να έχει την ευχέρεια να κάνει τις κρατήσεις.
 21. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί άλλους Διαχειριστές, Υπαλλήλους και Φιλοξενούμενους Ταξιδιώτες.
 22. Ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι υπεύθυνος να αφαιρεί οποιονδήποτε Διαχειριστή Προγράμματος, Υπάλληλο ή Φιλοξενούμενο Ταξιδιώτη δεν σχετίζεται πλέον με την Εταιρεία.
 23. Όσοι Υπάλληλοι είναι ενταγμένοι στον Λογαριασμό μπορούν να αποσύρονται από αυτόν εφόσον δεν σχετίζονται πια με την Εταιρεία.
 24. Ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να ενημερώνει τις πληροφορίες του Λογαριασμού χρησιμοποιώντας την ομώνυμη καρτέλα.
 25. Ο Διαχειριστής Προγράμματος δεν μπορεί να τροποποιήσει το όνομα της Εταιρείας, τον αριθμό της άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) και τη χώρα στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν τα στοιχεία αυτά, πρέπει να υποβληθεί γραπτό αίτημα στην Emirates με επίσημη επιστολή της Εταιρείας υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή Προγράμματος.
 26. Από τη σελίδα "Λογαριασμός" ενημερώνονται η διεύθυνση, οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας, το έντυπο τεκμηρίωσης της άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και άλλα γενικά στοιχεία.
 27. Η αλληλογραφία της Emirates που απευθύνεται στην Εταιρεία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έχει συμπληρωθεί στην αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα.
 28. Η Emirates δεν φέρει ευθύνη για αλληλογραφία που ενδέχεται να μην καταλήξει στον σωστό αποδέκτη.
 29. Ο Διαχειριστής Προγράμματος έχει το δικαίωμα να διακόψει τη Συμμετοχή της Εταιρείας στο Πρόγραμμα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Διαγραφή του λογαριασμού στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates". Ενδεχόμενη διακοπή συνεπάγεται απώλεια όλων των Πόντων Business Rewards.
 30. Ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να ελέγχει τα ταξίδια μέσω της καρτέλας "Αναφορές".
 31. Κατά περίπτωση, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη σελίδα "Αναφορές" θα περιλαμβάνουν τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί από Επιλέξιμες Πτήσεις Συγκέντρωσης Πόντων ή από Συνεργαζόμενες Εταιρείες, καθώς και τους Πόντους που έχουν εξαργυρωθεί σε Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards.
 32. Τα ποσά των συνολικών δαπανών και των μετρητών που εξοικονομούνται αναγράφονται στις αναφορές σε δολάρια ΗΠΑ και δεν συμπεριλαμβάνουν φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες του κλάδου (που δεν λαμβάνονται υπόψη στη συγκέντρωση Πόντων). Τα ποσά είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά ποσά που δαπανήθηκαν ή εξοικονομήθηκαν.
 33. Τα επιλέξιμα εισιτήρια από τα οποία συγκεντρώνονται Πόντοι αναφέρονται στην κατηγορία "Κανονικοί ναύλοι". Τα μη επιλέξιμα εισιτήρια από τα οποία δεν συγκεντρώνονται Πόντοι αναφέρονται στην κατηγορία "Εταιρικοί ναύλοι".
 34. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Προγράμματος στον Λογαριασμό θα θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται εκ μέρους του εκάστοτε Μέλους, Υπαλλήλου ή Ταξιδιώτη, και το Μέλος θα θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων του Προγράμματος από τον εκάστοτε Διαχειριστή Προγράμματος, Υπάλληλο ή Ταξιδιώτη.

Πώς θα κερδίζετε Πόντους Business Rewards

 1. Μόνο όσες Εταιρείες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates και έχουν έγκυρο αριθμό μέλους στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να συγκεντρώνουν Πόντους Business Rewards.
 2. Οι Εταιρείες έχουν δικαίωμα να συγκεντρώνουν Πόντους Business Rewards αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.
 3. Ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος ή οι Υπάλληλοι πρέπει να αναφέρουν κατά την πραγματοποίηση της κράτησης τον σωστό αριθμό μέλους στο πρόγραμμα Business Rewards.
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός μέλους αναφερθεί λανθασμένα ή ημιτελώς κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, η Εταιρεία δεν κερδίζει Πόντους Business Rewards.
 5. Στον Λογαριασμό Business Rewards του Μέλους πιστώνεται 1 Πόντος Business Rewards για κάθε δολάριο ΗΠΑ της τιμής του βασικού αεροπορικού ναύλου και τις χρεώσεις αερομεταφορέα, χωρίς τους φόρους, τα τέλη εξυπηρέτησης ή/και τυχόν άλλες χρεώσεις συνεργαζόμενων εταιρειών του κλάδου (αυτά τα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στη συγκέντρωση Πόντων). Οι Πόντοι που συγκεντρώνονται ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη συναλλαγματική ισοτιμία.
 6. Τα Μέλη κερδίζουν Πόντους Business Rewards όταν το εισιτήριό τους πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Η κράτηση για την πτήση έχει πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμού στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης της Emirates, μέσω των Γραφείων Έκδοσης Εισιτηρίων της Emirates ή μέσω του ταξιδιωτικού πράκτορα με τον οποίο συνεργάζεστε, και
  • Το εισιτήριο έχει εκδοθεί σε έγγραφο της Emirates (του οποίου ο δεκατριψήφιος αριθμός ξεκινά με 176) και αφορά πτήση που διατίθεται εμπορικά από την Emirates (ο αριθμός πτήσης φέρει τον κωδικό ΕΚ) και εκτελείται από την Emirates (το εισιτήριο πρέπει να πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις) και
  • Ο αεροπορικός ναύλος που αγοράστηκε προσφέρεται στο ευρύ κοινό ή προσφέρεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ναύλων της Emirates για τη ναυτιλία και για μέλη διεθνών αποστολών.
 7. Η Εταιρεία κερδίζει Πόντους Business Rewards μόνο από Επιλέξιμες Πτήσεις Συγκέντρωσης Πόντων που γίνονται από Υπαλλήλους ή Ταξιδιώτες. Ο αριθμός των Πόντων Business Rewards που κερδίζει η Εταιρεία εξαρτάται από την κατηγορία θέσης για την οποία έγινε η κράτηση, η εξόφληση και η έκδοση του εισιτηρίου, όχι από την κατηγορία θέσης στην οποία έκαναν εν τέλει το ταξίδι τους οι επιβάτες. Προκειμένου το Μέλος να δικαιούται να πιστωθεί Πόντους Business Rewards, ο εκάστοτε Υπάλληλος ή Ταξιδιώτης πρέπει να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Πόντοι Business Rewards πιστώνονται μόνο για τα σκέλη του ταξιδιού που όντως πραγματοποιούνται.
 8. Όσοι Ταξιδιώτες (Υπάλληλοι ή Φιλοξενούμενοι Ταξιδιώτες) είναι μέλη στο πρόγραμμα Skywards της Emirates θα εξακολουθήσουν να συγκεντρώνουν κανονικά Μίλια Skywards και Μίλια Αναβάθμισης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό του προγράμματος Skywards της Emirates.
 9. Δεν κατακυρώνονται Πόντοι Business Rewards για:
  • Οποιοδήποτε σκέλος πτήσης του εισιτηρίου πλην όσων ορίζονται ως Επιλέξιμες Πτήσεις Συγκέντρωσης Πόντων·
  • Ναύλοι που αγοράζονται ως μέρος των παρακάτω ταξιδιωτικών προγραμμάτων:
   • Εταιρικοί ναύλοι
   • Εκπαιδευτικά προγράμματα (Ναύλοι για Μαθητές/Φοιτητές/Νέους/Εκπαιδευτικούς)
   • Διακοπές και αναψυχή
   • Για θρησκευτικούς λόγους
   • Ομάδες, Συσκέψεις και Εκδηλώσεις
   • Για το προσωπικό του κλάδου της ταξιδιωτικής βιομηχανίας (κρατήσεις AD/ID, εισιτήρια με ειδική έκπτωση για προσωπικό αεροπορικών εταιρειών)
   • Ιδιωτικοί ναύλοι που έχουν προκύψει από ειδική επίσημη συμφωνία μέσω διαδικτύου
   • Διπλωματικά/Κυβερνητικά προγράμματα
   • Πτήσεις ανταμοιβής (με εξαργύρωση Μιλίων) του προγράμματος Skywards της Emirates
   • Πτήσεις ανταμοιβής (με εξαργύρωση Πόντων) του προγράμματος Business Rewards της Emirates. Όμως, αν η κράτηση αφορά Αναβάθμιση Dynamic Rewards, τότε κατακυρώνονται Πόντοι Business Rewards για το τμήμα της κράτησης που εξοφλήθηκε, αλλά όχι για το σκέλος του ταξιδιού στο οποίο έγινε αναβάθμιση
   • Πτήσεις των οποίων το κόστος καλύπτει η Emirates
   • Ναύλοι για παιδιά ή βρέφη
 10. Δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς Πόντων Business Rewards.
 11. Πληροφορίες σχετικά με τους Πόντους Business Rewards που έχει συγκεντρώσει η Εταιρεία σας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Λογαριασμού σας στο πρόγραμμα Business Rewards.
 12. Οι Πόντοι Business Rewards πιστώνονται στον Λογαριασμό σας 14 έως 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κάθε σκέλους πτήσης που περιλαμβάνεται στο δρομολόγιό σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι Πόντοι Business Rewards να πιστώνονται εντός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, αλλά δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πίστωση των Πόντων Business Rewards στον Λογαριασμό σας.
 13. Οι Πόντοι Business Rewards δεν μπορούν να συνδυαστούν ή να συνυπολογιστούν με άλλα προγράμματα ανταμοιβών της Emirates, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες, σε προσωπικό επίπεδο ή άλλο.
 14. Εκτός αν υπάρξει διαφορετική γραπτή συμφωνία με την Emirates, δεν θα είστε σε θέση να κερδίσετε επιπλέον Πόντους Business Rewards εφόσον:
  • Η Εταιρεία συγχωνευτεί ή εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία, στην οποία περίπτωση πρέπει να εξαργυρώσετε τους Πόντους Business Rewards εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος της Εταιρείας, ή
  • Η Εταιρεία σας υποβληθεί, ανά πάσα στιγμή, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή πτώχευσης, στην οποία περίπτωση δεν θα μπορέσετε να εξαργυρώσετε τους Πόντους Business Rewards·
 15. Αιτήσεις αναδρομικής πίστωσης Πόντων Business Rewards μπορείτε να υποβάλετε μέσω διαδικτύου, αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας, εντός 120 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης από την οποία συγκεντρώνονταν οι Πόντοι Business Rewards που δεν έχουν πιστωθεί, και συμπληρώσετε τη φόρμα Μη πιστωμένων Πόντων. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τους Πόντους Business Rewards που δικαιούστε και το αν τους δικαιούστε, η Emirates ενδέχεται να σας ζητήσει να στείλετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.
 16. Οι αιτήσεις για τους Πόντους που δεν έχουν πιστωθεί εξετάζονται και, εφόσον εγκριθούν, πιστώνονται στον Λογαριασμό οι Πόντοι Business Rewards που αναλογούν. Οι αιτήσεις αναδρομικής πίστωσης Πόντων Business Rewards εξετάζονται και γίνονται δεκτές κατά την αποκλειστική και διακριτική ευχέρεια της Emirates.
 17. Οι δηλώσεις διαφωνίας σχετικά με τους Πόντους Business Rewards πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Emirates μέσω email στη διεύθυνση customer.affairs@emirates.com.
 18. Οι Πόντοι Business Rewards που συγκεντρώνετε από εισιτήρια που εκδίδονται από την 1η Απριλίου 2019 και μετά θα λήγουν μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η επιλέξιμη πτήση συγκέντρωσης πόντων. Οι Πόντοι θα αφαιρούνται από τον Λογαριασμό μόνο την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η πτήση.
 19. Ωστόσο, η Emirates ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να καθορίσει χρονική προθεσμία για την ισχύ εξαργύρωσης των Πόντων Business Rewards.

Πώς θα εξαργυρώνετε Πόντους Business Rewards

 1. Μόνο ο διαχειριστής (ή οι διαχειριστές) προγράμματος μπορεί να εξαργυρώνει Πόντους. Κρατήσεις για Πτήσεις ή Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards γίνονται για οποιονδήποτε ορίζει ο Διαχειριστής Προγράμματος.
 2. Για να κλείσει πτήση ανταμοιβής εξαργυρώνοντας Πόντους Business Rewards, ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να συνδεθεί στον Λογαριασμό της Εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards χρησιμοποιώντας την καταχωρημένη διεύθυνση email και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.
 3. Κρατήσεις για Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards με εξαργύρωση Πόντων Business Rewards γίνονται μόνο για Επιλέξιμες Πτήσεις Ανταμοιβής. Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξαιρεί ορισμένους τύπους ναύλων από Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards.
 4. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εξαργυρώνει Πόντους για Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards ώσπου να συγκεντρώσει επαρκή αριθμό Πόντων στον Λογαριασμό της.
 5. Τα στοιχεία των συναλλαγών εξαργύρωσης της Εταιρείας καταγράφονται στον Λογαριασμό της αμέσως μόλις γίνεται κράτηση πτήσης. Οι Πόντοι Business Rewards που εξαργυρώνονται αφαιρούνται αμέσως κατά την αγορά της Ανταμοιβής.
 6. H ευθύνη για κινδύνους (για παράδειγμα μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια εξαργύρωση) που αφορούν τους Πόντους Business Rewards μεταβιβάζεται σε εσάς μόλις οι Πόντοι Business Rewards εγγραφούν στον Λογαριασμό σας.
 7. Η Emirates δεν φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση του Λογαριασμού σας ή/και των εξαργυρώσεων.
 8. Ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να εξοφλεί τυχόν φόρους, τέλη και χρεώσεις αερομεταφορέων για όλες τις Πτήσεις ή Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα ή άλλον τρόπο πληρωμής που διατίθεται μέσω του Ιστοτόπου της Emirates.
 9. Οι Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards διατίθενται με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας χωρίς δυνατότητα ένταξης σε λίστα αναμονής.
 10. Οι Πόντοι Business Rewards δεν μπορούν να πουληθούν, να ανταλλαχθούν ή να αγοραστούν. Όποιες συναλλαγές γίνονται κατ' αυτούς τους τρόπους θα ακυρώνονται, όπως και οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές έχουν γίνει αντικείμενο παραποίησης ή αν κάποιος εκτός του αναγραφόμενου δικαιούχου της συναλλαγής (κράτησης) επιχειρήσει να τη χρησιμοποιήσει. Για τις συναλλαγές που θεωρούνται άκυρες αφαιρούνται οι αντίστοιχοι Πόντοι Business Rewards. Η Emirates δύναται, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, να διακόψει τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή/και να ακυρώσει όλους τους Πόντους Business Rewards που έχει συγκεντρώσει η Εταιρεία έως το συγκεκριμένο χρονικό σημείο εφόσον έχουν προέλθει από άκυρες συναλλαγές.
 11. Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίζει τον αριθμό θέσεων που διαθέτει για Πτήσεις ή Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards.
 12. Οι ανταμοιβές που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία διατίθενται από τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες ή τους Προμηθευτές του Προγράμματος διέπονται επίσης από τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε Συνεργαζόμενης Εταιρείας ή του εκάστοτε Προμηθευτή.
 13. Όλα τα δρομολόγια πτήσεων εξακολουθούν να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 14. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης Πόντων Business Rewards από έναν λογαριασμό του Προγράμματος σε άλλον ή από έναν λογαριασμό του προγράμματος Business Rewards σε λογαριασμό του προγράμματος Skywards.
 15. Οι Πόντοι Business Rewards δεν εξαργυρώνονται σε συνδυασμό με Μίλια Skywards για Πτήσεις ή Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards.
 16. Οι Πόντοι Business Rewards, καθώς επίσης οι Πτήσεις και οι Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards δεν έχουν χρηματική αξία και δεν ανταλλάσσονται έναντι μετρητών.
 17. Η Emirates ή οι Συνεργαζόμενες Εταιρίες μπορούν κατά καιρούς να επιβάλλουν περιόδους κατά τις οποίες δεν θα διατίθενται ανταμοιβές. Οι ανταμοιβές ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες για όλες τις πτήσεις. Η Emirates μπορεί να αποσύρει, να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει ανταμοιβές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 18. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η EMIRATES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ, Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ) Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ.
 19. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΡΗΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ.
 20. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EMIRATES Ή ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ, ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΜΙΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Γ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΦΑΜΙΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΤΗΣΕΩΝ, ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ EMIRATES Ή ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Πτήσεις με Δυναμική Εξαργύρωση Πόντων (Δυναμικές Ανταμοιβές)

 1. Οι Πτήσεις Dynamic Rewards διέπονται από και υπόκεινται στους Όρους Μεταφοράς, τους κανόνες ναύλων και τον Κανονισμό του προγράμματος Business Rewards.
 2. Οι Πτήσεις Dynamic Rewards εξασφαλίζονται με εξαργύρωση Πόντων Business Rewards.
 3. Οι Πτήσεις Dynamic Rewards είναι διαθέσιμες μόνο για Επιλέξιμες Πτήσεις Ανταμοιβής. Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξαιρεί ορισμένους τύπους ναύλων από Πτήσεις και Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards. Εισιτήρια Dynamic Rewards δεν επικυρώνονται για άλλον αερομεταφορέα εκτός της Emirates, ούτε μεταβιβάζονται σε άλλον αερομεταφορέα εκτός της Emirates.
 4. Ο αριθμός των Πόντων που χρειάζεστε για τις Πτήσεις Dynamic Rewards εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των ναύλων τη συγκεκριμένη ημέρα και από τον τύπο ναύλου που θα επιλέξει ο Διαχειριστής Προγράμματος. Δεν είναι σταθερός. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτούνται για μια Πτήση Dynamic Rewards αναγράφεται στη σελίδα κρατήσεων, την οποία μπορείτε να ανοίξετε αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 5. Όλα τα εισιτήρια για Πτήσεις Dynamic Rewards εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και υπόκεινται στους συνήθεις φόρους, τέλη, χρεώσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που συνδέονται με το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, φόρων αεροδρομίου αναχώρησης, τελωνειακών προστίμων, τελών που καταβάλλονται στις μεταναστευτικές αρχές, χρεώσεων αεροδρομίου, τελών χρήστη, επίναυλου καυσίμων, καθώς και λοιπών χρεώσεων που αφορούν την ασφάλεια και όλων των άλλων τελών ή φόρων που επιβάλλονται από οποιοδήποτε αρμόδιο άτομο ή σχετική αρμόδια αρχή ή όργανο. Για την πληρωμή αυτών των χρεώσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πόντοι Business Rewards.
 6. Όλες οι Πτήσεις Dynamic Rewards πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου ή εντός του χρονικού περιθωρίου που επιτρέπεται βάσει των κανόνων που διέπουν τον επιλεγμένο ναύλο.
 7. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης Πτήσεων Dynamic Rewards με εξαργύρωση Μιλίων Skywards.
 8. Εφόσον δεν έχει εκτελεστεί το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης Πτήσης Dynamic Rewards και επιστροφής Πόντων και χρημάτων, με την καταβολή ενός τέλους διεκπεραίωσης, εφόσον επιτρέπεται βάσει των κανόνων που διέπουν τον επιλεγμένο εμπορικό ναύλο.
 9. Μετά την έναρξη του ταξιδιού, η Emirates δεν πιστώνει εκ νέου Πόντους στον Λογαριασμό σας, απλώς επιστρέφει το ποσό των φόρων και χρεώσεων, με την καταβολή ενός τέλους διεκπεραίωσης.
 10. Οι Πόντοι που πιστώνονται εκ νέου στον Λογαριασμό σας μετά την επιστροφή χρημάτων για Πτήση Dynamic Rewards έχουν την αρχική τους ημερομηνία λήξης ισχύος. Αν οι Πόντοι σας επρόκειτο να λήξουν μετά την αγορά Πτήσης Dynamic Rewards, αλλά προτού ζητηθεί η επιστροφή χρημάτων, δεν πιστώνονται εκ νέου στον Λογαριασμό σας. Πόντοι Business Rewards που έχουν λήξει δεν πιστώνονται εκ νέου στον Λογαριασμό σας.
 11. Μετά την πραγματοποίηση του πρώτου σκέλους μιας Πτήσης Dynamic Rewards, ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα για αλλαγές στα υπόλοιπα σκέλη ανάλογα με τους κανόνες ναύλου του εισιτηρίου, τη διαθεσιμότητα και τη χωρητικότητα της πτήσης/του δρομολογίου, ενώ ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
 12. Σε Πτήσεις Dynamic Rewards δεν επιτρέπεται η αλλαγή ονομάτων.
 13. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη που πραγματοποιεί το ταξίδι να έχει στην κατοχή του έγκυρο διαβατήριο, θεωρήσεις εισόδου (βίζα), πιστοποιητικά υγείας και όλα τα άλλα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Η μη προσκόμιση των ενδεδειγμένων ταξιδιωτικών εγγράφων μπορεί να συνεπάγεται για τον ταξιδιώτη άρνηση επιβίβασης, άρνηση εισόδου στη χώρα τελικού προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης, απέλαση ή φυλάκιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για δαπάνες, ζημίες ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν στους ταξιδιώτες ή στην Emirates (ή στους πράκτορες ή υπαλλήλους μας).

Αναβαθμίσεις Dynamic Reward

 1. Για να υπάρχει δυνατότητα Αναβάθμισης Dynamic Rewards, οι κρατήσεις πρέπει να αναγράφουν έγκυρο αριθμό μέλους στο πρόγραμμα Business Rewards.
 2. Οι Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards είναι διαθέσιμες μόνο για Επιλέξιμες Πτήσεις Ανταμοιβής. Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξαιρεί ορισμένους τύπους ναύλων από Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards. Εισιτήρια Αναβαθμίσεων Dynamic Rewards δεν επικυρώνονται για άλλον αερομεταφορέα εκτός της Emirates, ούτε μεταβιβάζονται σε άλλον αερομεταφορέα εκτός της Emirates. Οι κανόνες έκδοσης εισιτηρίων και ναύλων που ισχύουν για το αρχικό εισιτήριο πρέπει να τηρούνται στο σύνολό τους.
 3. Στον Πίνακα αναφέρονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards:
  Θάλαμος επιβατώνSpecialSaverFlexFlex Plus
  Οικονομική Θέση σε Διακεκριμένη Θέση ή σε Πρώτη ΘέσηΔεν επιτρέπεταιΕπιτρέπεται μόνο 48 ώρες πριν από την πτήσηΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται
  Διακεκριμένη Θέση σε Πρώτη ΘέσηΔεν επιτρέπεταιΕπιτρέπεται μόνο 48 ώρες πριν από την πτήσηΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται
 4. Οι αιτήσεις για Αναβαθμίσεις Dynamic Reward πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την αναχώρηση. Δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών μεταφοράς με προσωπικό οδηγό, καθώς και δυνατότητα επιλογής θέσης ή διαιτητικού γεύματος προβλέπεται μόνον για τις αιτήσεις Αναβαθμίσεων Dynamic Reward που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση.
 5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης Αναβαθμίσεων Dynamic Rewards με εξαργύρωση Πόντων Business Rewards για ορισμένους τύπους εισιτηρίων μειωμένης τιμής, εισιτηρίων AD/ID, εισιτηρίων του προσωπικού και εκπτωτικών εισιτηρίων.
 6. Τα εισιτήρια Dynamic Rewards της Οικονομικής Θέσης αναβαθμίζονται με εξαργύρωση Πόντων Business Rewards είτε στη Διακεκριμένη είτε στην Πρώτη Θέση εφόσον το εισιτήριο της Πτήσης Dynamic Rewards είναι τύπου Flex Plus, Flex ή Saver.
 7. Η κράτηση για τις Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards γίνεται ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος πρέπει να συνδεθεί στον Λογαριασμό της Εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards και να κάνει κλικ στο εικονίδιο "Αναβάθμιση" της καρτέλας "Κρατήσεις".
 8. Οι Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα της κατηγορίας θέσης της κράτησης και δεν είναι εγγυημένες.
 9. Οι Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards ενδέχεται να υπόκεινται σε τέλη διεκπεραίωσης, πρόσθετους φόρους ή/και χρεώσεις που εξοφλούνται κατά την πραγματοποίηση της κράτησης με όλους τους τρόπους πληρωμής που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου emirates.com. Για την πληρωμή αυτών των χρεώσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πόντοι Business Rewards.
 10. Αν στην αρχική κράτηση περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένας επιβάτες, τα αιτήματα για αγορά Αναβάθμισης Dynamic Rewards θα ισχύουν για όλους τους επιβάτες της εν λόγω κράτησης, και θα αφαιρεθούν οι αντίστοιχοι Πόντοι Business Rewards.
 11. Αναβαθμίσεις Dynamic Rewards επιτρέπονται μόνο κατά ένα επίπεδο, π.χ. από την Οικονομική Θέση στη Διακεκριμένη ή από τη Διακεκριμένη Θέση στην Πρώτη, ανάλογα με τις προδιαγραφές του αεροσκάφους, και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προβλεπόμενων θέσεων ανταμοιβής στην ανώτερη κατηγορία θέσης.
 12. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η Αναβάθμιση Dynamic Rewards, δικαιούστε το αντίστοιχο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών, καθώς και πρόσβαση στα γκισέ check-in και δικαίωμα εισόδου στο σαλόνι αναμονής που αντιστοιχούν στην ανώτερη κατηγορία θέσης στην οποία πλέον ταξιδεύετε.
 13. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η Αναβάθμιση Dynamic Rewards, αν στη συνέχεια αλλάξει η ημερομηνία του ταξιδιού, η χρήση της αναβάθμισης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη χωρητικότητα της νέας πτήσης. Ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον φόροι και επιβαρύνσεις. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό Γραφείο Έκδοσης Εισιτηρίων ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Emirates προκειμένου να ζητήσετε και να πραγματοποιήσετε τυχόν αλλαγές. Αν η αναβάθμιση ανταμοιβής δεν είναι διαθέσιμη στη νέα πτήση, οι Πόντοι Business Rewards που αναλογούν πιστώνονται εκ νέου στον Λογαριασμό σας και τα ποσά που καταβάλατε για φόρους και λοιπές χρεώσεις επιστρέφονται.
 14. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της Αναβάθμισης Dynamic Rewards πριν την πραγματοποίηση του πρώτου σκέλους του ταξιδιού σας. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι τυχόν ακύρωση από μέρους σας επιβαρύνεται με το τέλος διεκπεραίωσης που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες ναύλου του αναβαθμισμένου εισιτηρίου. Οι Πόντοι Business Rewards που αναλογούν πιστώνονται εκ νέου στον λογαριασμό σας, ενώ παράλληλα επιστρέφονται τα χρήματα που καταβάλατε για μη χρησιμοποιημένους φόρους και επιβαρύνσεις. Ωστόσο, οι Πόντοι που έχουν λήξει στο διάστημα που μεσολάβησε δεν πιστώνονται εκ νέου στον λογαριασμό. Δεν πιστώνονται Πόντοι Business Rewards στον λογαριασμό σας από πτήσεις με αναβάθμιση για τις οποίες έγινε κράτηση, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν εν τέλει από τον ταξιδιώτη.

Συνεργαζόμενες εταιρείες

 1. Κάθε Μέλος κερδίζει Πόντους Business Rewards χρησιμοποιώντας τις επιλέξιμες υπηρεσίες των Συνεργαζόμενων Εταιρειών από την ημερομηνία εγγραφής του και έπειτα, και μετά την ημερομηνία εγγραφής της Συνεργαζόμενης Εταιρείας.
 2. Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση στα Μέλη, να αποσύρει, περιορίζει, τροποποιεί ή ακυρώνει οποιαδήποτε ανταμοιβή ή Πόντους που παρέχουν οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες. Αποτελεί ευθύνη του Μέλους να ελέγχει κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης και εξαργύρωσης Πόντων μέσω των Συνεργαζόμενων Εταιρειών.
 3. Όταν ένα Μέλος επιλέγει υπηρεσίες ή/και προϊόντα από μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία, η σύμβαση που διέπει τις εν λόγω υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα αυτά συνάπτεται μεταξύ του Μέλους και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας. Επομένως, για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιλέγει το Μέλος ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της Συνεργαζόμενης Εταιρείας. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αναφέρονται στον Ιστότοπο της Emirates, αλλά η Emirates συνιστά ανεπιφύλακτα στα Μέλη να διαβάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις και να τους διασταυρώνουν με την εκάστοτε Συνεργαζόμενη Εταιρία προτού επιλέξουν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες. Η αποδοχή της προσφοράς της Συνεργαζόμενης Εταιρείας σημαίνει ότι το Μέλος συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που επιβάλλονται από τη Συνεργαζόμενη Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης όλων των (τυχόν) οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς που αφορούν την κράτηση, διαθεσιμότητα, ακύρωση και επιστροφή χρημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η EMIRATES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ. Τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχει ένα Μέλος στο πλαίσιο μιας ανταμοιβής διεκδικούνται αποκλειστικά από τη Συνεργαζόμενη Εταιρεία που παρέχει την εν λόγω ανταμοιβή. Υπό την παρούσα ρήτρα, όλες οι ανταμοιβές που παρέχονται σε ένα Μέλος υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους και στις προϋποθέσεις της Συνεργαζόμενης Εταιρείας που παρέχει την εκάστοτε ανταμοιβή.

Προστασία προσωπικού απορρήτου

 1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Emirates συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία των Διαχειριστών Προγράμματος, των Ταξιδιωτών, των Υπαλλήλων και άλλων ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες τις οποίες προμηθεύονται εξαργυρώνοντας Πόντους Business Rewards, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Emirates, πώς τα χρησιμοποιεί, σε ποιους τα γνωστοποιεί και για ποιους σκοπούς. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για το πώς κάποιος/-α μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του/της, όπου υπάρχει η δυνατότητα, και πώς μπορεί να επικοινωνήσει με την Emirates για τη διαφορετική διαχείριση της ιδιωτικής του/της ζωής.
 2. Ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος και οι Υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν εγγράφως όλους τους Διαχειριστές Προγράμματος, τους Ταξιδιώτες ή άλλα άτομα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες τις οποίες προμηθεύονται εξαργυρώνοντας Πόντους Business Rewards, σχετικά με τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών από την Emirates, καθώς και σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, προτού μας παραχωρηθεί πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.
 3. Κατά την πραγματοποίηση κράτησης για λογαριασμό Ταξιδιωτών ή άλλων ατόμων, βασιζόμαστε στην εξουσιοδότηση των Διαχειριστών Προγράμματος και των Υπαλλήλων.
 4. Οι προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιούνται στο Μέλος για σκοπούς οικονομικού ελέγχου.
 5. Τα άτομα ενδέχεται να διαθέτουν νομικά δικαιώματα για την καλύτερη διαχείριση της ιδιωτικής τους ζωής. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων, ενδέχεται να διατηρήσουμε περιορισμένο αριθμό προσωπικών στοιχείων αποκλειστικά για νομικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς οικονομικού ελέγχου.

Διακοπή

 1. Ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος μπορεί να διακόψει τη Συμμετοχή της Εταιρείας στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates.
 2. Για να κλείσει τον Λογαριασμό της Εταιρείας, ο Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να συνδεθεί στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates και να επιλέξει τον σύνδεσμο "Διαγραφή του λογαριασμού στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates" από την καρτέλα "Λογαριασμοί".
 3. Με το κλείσιμο του Λογαριασμού από τον Διαχειριστή Προγράμματος, αφαιρούνται οι υπάρχοντες Πόντοι Business Rewards που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν θα μπορεί πλέον να τους εξαργυρώσει για να εξασφαλίσει ανταμοιβές.
 4. Η διακοπή δεν επηρεάζει τη συνέχιση της τήρησης τυχόν υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.
 5. Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναστείλει την ισχύ ή να διακόψει τη δυνατότητα συγκέντρωσης ή εξαργύρωσης Πόντων, ή να αναστείλει ή να κλείσει τον Λογαριασμό ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής, ο Διαχειριστής Προγράμματος και οι Ταξιδιώτες θα ενημερώνονται στην καταχωρημένη διεύθυνση email.
 6. Η παροχή παραποιημένων στοιχείων στην Emirates θα έχει ως συνέπεια το κλείσιμο του Λογαριασμού.
 7. Η παράλειψη στοιχείων από το προφίλ, όπως η μη συμπλήρωση του αριθμού της άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και η παράλειψη υποβολής αντιγράφου της (ή ισοδύναμου εγγράφου), ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την αναστολή του Λογαριασμού. Μετά τη διάθεση των στοιχείων που είχαν παραλειφθεί, ο Λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί εκ νέου κατά τη διακριτική ευχέρεια της Emirates.
 8. Οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης ή ενέργειες που αντιβαίνουν την πολιτική του Προγράμματος ή τους παρόντες Όρους θα έχουν ως συνέπεια το κλείσιμο του Λογαριασμού. Σε αυτές τις ενέργειες συμπεριλαμβάνεται κατάχρηση εκ μέρους, ενδεικτικά, του Διαχειριστή Προγράμματος, των Ταξιδιωτών ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή νομικού προσώπου σχετίζεται με τον Λογαριασμό.
 9. Η Emirates ενδέχεται να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή Προγράμματος για να επικυρώσει πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες. Ενδεχόμενη αδυναμία να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την αναστολή ή το κλείσιμο του Λογαριασμού.
 10. Αν στον Λογαριασμό της Εταιρείας δεν καταγραφούν δραστηριότητες συγκέντρωσης ή εξαργύρωσης Πόντων για είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες, τότε ο Λογαριασμός θα κλείσει και θα ακυρωθούν τυχόν μη χρησιμοποιημένοι Πόντοι.

Περιορισμός αστικής ευθύνης και αποζημίωση

 1. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η EMIRATES ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BUSINESS REWARDS ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BUSINESS REWARDS.
 2. Το Πρόγραμμα Business Rewards της Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκλείσει το Μέλος από μελλοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα Business Rewards, να ακυρώσει όλους τους Πόντους Business Rewards που είχε συγκεντρώσει και να ζητήσει αποζημίωση για τη χρήση τυχόν προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εξασφάλισε με εξαργύρωση Πόντων αν, κατά την αποκλειστική κρίση της Emirates, ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος, οι Ταξιδιώτες ή οποιοδήποτε άλλο άτομο έκανε χρήση υπηρεσίας ή/και προϊόντος έχει προβεί σε εκούσια παράβαση ή αθέτησε τους Κανόνες του προγράμματος Business Rewards με κάποιον από τους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους: με την αθέμιτη συγκέντρωση, πώληση ή κατάχρηση Πόντων ή την απόκτηση, πώληση ή κατάχρηση προνομίων από ανταμοιβές.
 3. Ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στα Μέλη παρέχονται από τρίτους Προμηθευτές ή Συνεργαζόμενες Εταιρείες. Κάθε Μέλος που αξιοποιεί αυτές τις υπηρεσίες υπεισέρχεται σε νομική σχέση με τον εκάστοτε Προμηθευτή ή την εκάστοτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η EMIRATES ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ Ή ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΗ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 4. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Emirates δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται αδιάλειπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο, δεν εγγυάται ότι δεν θα προκύψουν σφάλματα, λάθη ή παραλείψεις, ότι δεν θα χαθούν μεταδιδόμενες πληροφορίες ή ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί στον Ιστότοπο. Η Emirates δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιου είδους πληροφορία, προϊόν και υπηρεσία παρέχεται "ως έχει", χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Δια του παρόντος, η Emirates αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση και προϋπόθεση σχετικά με πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων και προϋποθέσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για δεδομένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης
 5. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η EMIRATES ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.
 6. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο προς δική σας ενημέρωση. Η χρήση άλλων ιστοτόπων ενδέχεται να υπόκειται στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναρτώνται σε αυτούς. Το γεγονός ότι ο Ιστότοπος περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων και η Emirates δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EMIRATES ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΙΣΤΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.
 7. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Emirates, τους υπαλλήλους, πράκτορες και αντιπροσώπους της και να τους απαλλάξετε από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης και άλλων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) που μπορεί να προκύψουν από αναρτήσεις σας στον Ιστότοπο, από τη χρήση από μέρους σας υλικού που αποκτήθηκε μέσω του Ιστοτόπου, από τυχόν αθέτηση από μέρους σας των παρόντων Όρων ή από οποιεσδήποτε πράξεις προκύψουν από τη χρήση του Ιστοτόπου. Το πρόγραμμα Skywards της Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αρνηθεί, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε τμήμα αυτού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.
 8. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, Η EMIRATES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Διάφορα

 1. Η συνέχιση της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα από μέρους της Εταιρείας μετά από οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των παρόντων Όρων εκλαμβάνεται ως αποδοχή της εν λόγω αλλαγής ή τροποποίησης από μέρους της Εταιρείας.
 2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση παρέχεται στην Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θεωρείται ότι έχει επιδοθεί σε αυτήν εφόσον έχει αποσταλεί μέσω προπληρωμένου ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει η Εταιρεία για τους σκοπούς του προγράμματος Business Rewards της Emirates.
 3. Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους του Εμιράτου του Ντουμπάι και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Εμιράτου. Η ιδιότητα Μέλους, συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα και για τυχόν Πόντους Business Rewards ή ανταμοιβές, υπόκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μεταξύ άλλων και των ισχυουσών αποφάσεων της ΙΑΤΑ (Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών).
 4. Το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates δεν δραστηριοποιείται (ή παύει να δραστηριοποιείται) σε δικαιοδοσίες στις οποίες απαγορεύεται (ή πρόκειται να απαγορευτεί) δυνάμει τυχόν σχετικής νομοθεσίας ή κυβερνητικής απόφασης.
 5. Με τη δέουσα επιμέλεια διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις και διαφημίσεις σχετικά με το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates είναι ορθές, αλλά η Emirates δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τυχόν λάθη ή παραλείψεις για οποιαδήποτε παρεχόμενη πληροφορία, γραπτή ή προφορική.
 6. Οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί για οποιονδήποτε λόγο θα θεωρείται εν δυνάμει αφαιρετέο, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει κατ' οποιονδήποτε τρόπο τους λοιπούς Όρους του Προγράμματος. Η Emirates δεν έχει υποχρέωση να προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία ή να λάβει μέτρα για την τήρηση των παρόντων Όρων αν κάτι τέτοιο αντιβαίνει στη νομοθεσία.
 7. Κάθε άτομο, μεταξύ άλλων ο Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) Προγράμματος ή/και οι Ταξιδιώτες, ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει έγγραφα τεκμηρίωσης στο check-in τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά του και τη σχέση του με την Εταιρεία στο πλαίσιο της Συμμετοχής της στο πρόγραμμα Business Rewards της Emirates. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης με αυτή την απαίτηση από κάποιο άτομο, το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αρνηθεί την επιβίβαση.
 8. Οι σύνδεσμοι που βρίσκονται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας, ήτοι οι Όροι & Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου περιέχονται στο παρόν κατ' αναφορά.
 9. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε τα παράπονά σας σχετικά με την παρούσα υπηρεσία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Emirates μέσω email στη διεύθυνση customer.affairs@emirates.com.
 10. Copyright © Emirates 2020. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.