Οδηγός επικίνδυνων ειδών

Επικίνδυνα είδη θεωρούνται αντικείμενα ή ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο αεροσκάφος ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Απαγορεύεται η μεταφορά τους ως παραδοτέες αποσκευές ή χειραποσκευές, με εξαίρεση όσα αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα.

Αναζήτηση

Απαγορευμένα αντικείμενα

Τα απαγορευμένα είδη είναι αντικείμενα ή ουσίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των επιβατών ή να προκαλέσουν ζημιά ή βλάβη στο αεροσκάφος. Η μεταφορά τέτοιων ειδών απαγορεύεται προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Τα απαγορευμένα είδη είναι αντικείμενα ή ουσίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των επιβατών ή να προκαλέσουν ζημιά ή βλάβη στο αεροσκάφος.

Η Emirates απαγορεύει τη μεταφορά όλων των ηλεκτρικών πατινιών ισορροπίας (ανεξάρτητα με το αν έχουν αφαιρεθεί ή όχι οι μπαταρίες λιθίου) στις παραδοτέες αποσκευές ή τις χειραποσκευές.

Θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε στα Απαγορευμένα αντικείμενα από την ασφάλεια των αερομεταφορών της ΕΕ για έναν πλήρη κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων.


Ενημέρωση: Ιούνιος 2018

Ποια αντικείμενα επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να έχω στις αποσκευές μου

Αλκοόλ

Αλκοόλ

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Αλκοολούχα ποτά, στη συσκευασία λιανικής πώλησης, τα οποία έχουν περιεκτικότητα αλκοόλ από 24% κ.ό. έως 70% κ.ό., σε δοχεία έως 5 λίτρα, με συνολική καθαρή ποσότητα ανά άτομο τα 5 λίτρα.

Μονωμένες συσκευασίες με ψυκτικό υγρό άζωτο

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Μονωμένες συσκευασίες με ψυκτικό υγρό άζωτο (ξηρής φόρτωσης), πλήρως απορροφημένο σε πορώδες υλικό το οποίο δεν περιέχει επικίνδυνα είδη.

Αναπηρικά αμαξίδια και βοηθήματα κινητικότητας που λειτουργούν με μπαταρίες

Βοηθήματα κινητικότητας

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Βοηθήματα κινητικότητας: Αναπηρικά αμαξίδια ή άλλες παρόμοιες συσκευές κινητικότητας που λειτουργούν με μπαταρίες υγρών στοιχείων κλειστού τύπου ή με μπαταρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A123 ή A199 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη, με την προϋπόθεση ότι οι μπαταρίες είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλώματος, π.χ. είναι τοποθετημένες μέσα σε ειδικό περίβλημα, και είναι ασφαλώς εφαρμοσμένες στο αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοήθημα κινητικότητας.

Βοηθήματα κινητικότητας

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Βοηθήματα κινητικότητας: Αναπηρικά αμαξίδια ή άλλες παρόμοιες συσκευές κινητικότητας που λειτουργούν με μπαταρίες ανοιχτού τύπου ή με μπαταρίες λιθίου, με την προϋπόθεση ότι το αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοήθημα κινητικότητας μπορεί να φορτωθεί, να αποθηκευθεί, να στερεωθεί και να εκφορτωθεί πάντα σε όρθια θέση. Σε αυτή την περίπτωση η μπαταρία μπορεί να παραμείνει τοποθετημένη στο αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να είναι προστατευμένοι έναντι βραχυκυκλωμάτων, π.χ. να βρίσκονται μέσα σε ειδικό περίβλημα, και η ίδια η μπαταρία πρέπει να είναι ασφαλώς εφαρμοσμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοήθημα κινητικότητας. Για τις μπαταρίες λιθίου υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από την Emirates. Σας προτείνουμε να κάνετε συνεννοήσεις εκ των προτέρων με την Emirates.

Βοηθήματα κινητικότητας (πτυσσόμενα): με μπαταρίες ιόντων λιθίου

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Βοηθήματα κινητικότητας: Βοηθήματα κινητικότητας (πτυσσόμενα) που λειτουργούν με μπαταρίες ιόντων λιθίου - η μπαταρία ιόντων λιθίου πρέπει να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί στον θάλαμο επιβατών. Οι μπαταρίες για ένα τέτοιο αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορούν να έχουν κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη από τις 300 βατώρες ή, για συσκευές που λειτουργούν με δύο μπαταρίες, καθεμιά δεν μπορεί να έχει κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη από 160 βατώρες. Στον θάλαμο επιβατών επιτρέπεται η μεταφορά το πολύ μίας εφεδρικής μπαταρίας με κατανάλωση ενέργειας έως 300 βατώρες ή δύο εφεδρικών με κατανάλωση ενέργειας έως 160 βατώρες η καθεμιά.

Προσωπικά μηχανοκίνητα οχήματα

Απαγορεύεται

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπουμε τη χρήση προσωπικών μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως αιωρούμενες σανίδες (hoverboards), μικρούς μεταφορείς Segway (mini-Segway) και έξυπνα ηλεκτρικά μονόκυκλα (smart wheels) ή μονόκυκλα αυτο-εξισορρόπησης (self-balancing wheels) στις πτήσεις μας. Η Emirates απαγορεύει τη μεταφορά όλων των παραπάνω συσκευών - ανεξάρτητα με το αν έχουν αφαιρεθεί ή όχι οι μπαταρίες - ως χειραποσκευές ή ως παραδοτέες αποσκευές. Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει ακόμα και αν κάνετε ανταπόκριση με πτήση μας από αεροπορική εταιρεία η οποία επιτρέπει αυτές τις συσκευές.

Δοχεία, κύλινδροι και αερολύματα πεπιεσμένου αερίου

Δοχεία αερίων, μικρά, μη εύφλεκτα

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Δοχεία αερίων, μικρά, μη εύφλεκτα, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα ή άλλο κατάλληλο αέριο (IATA Division 2.2). Έως δύο (2) μικρά δοχεία προσαρμοσμένα σε σύστημα ασφαλείας με δυνατότητα αυτόματης εμφύσησης, όπως σωσίβιο ή γιλέκο. Το πολύ μία (1) συσκευή ανά επιβάτη και έως δύο (2) εφεδρικά μικρά δοχεία κατ' άτομο, έως τέσσερα (4) δοχεία με χωρητικότητα έως 50 χιλιοστόλιτρα νερού για άλλες συσκευές.

Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αερολύματα (IATA Division 2.2)

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Όχι

Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αερολύματα (IATA Division 2.2), χωρίς παράπλευρους κινδύνους, για αθλητική ή οικιακή χρήση. Η συνολική καθαρή ποσότητα των μη ραδιενεργών ιατρικών ειδών ή ειδών περιποίησης και μη εύφλεκτων, μη τοξικών αερολυμάτων (IATA Division 2.2) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά ή τα 2 λίτρα, ενώ η καθαρή ποσότητα κάθε είδους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 κιλό ή το 0,5 λίτρο. Οι βαλβίδες εκτόνωσης των αερολυμάτων πρέπει να είναι σκεπασμένες με καπάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο ακούσιας έκλυσης του περιεχομένου.

Σακίδιο εξοπλισμού διάσωσης από χιονοστιβάδα

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Σακίδιο εξοπλισμού διάσωσης από χιονοστιβάδα, ένα (1) κατ' άτομο, με δοχείο πεπιεσμένου αερίου (IATA Division 2.2). Μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένο με πυροτεχνικό μηχανισμό πυροδότησης με καθαρή ποσότητα έως 200 χιλιοστογραμμάρια (IATA Division 1.4S). Το σακίδιο πρέπει να είναι συσκευασμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο τυχαίας ενεργοποίησης. Οι αερόσακοι στο εσωτερικό των σακιδίων πρέπει να διαθέτουν βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης.

Συσκευές κατσαρώματος μαλλιών που περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Συσκευές κατσαρώματος μαλλιών που περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα, έως μία (1) ανά επιβάτη ή μέλος του πληρώματος, με την προϋπόθεση ότι το κάλυμμα ασφαλείας είναι σταθερά εφαρμοσμένο στο θερμαντικό στοιχείο. Οι συσκευές κατσαρώματος μαλλιών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ποτέ στο αεροσκάφος. Τα δοχεία αναπλήρωσης αερίου που δέχονται αυτές οι συσκευές κατσαρώματος δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν μέσα σε παραδοτέες αποσκευές ή ως χειραποσκευές.

Είδη σε μορφή σκόνης

Ουσίες σε μορφή σκόνης

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Όχι

Θα ισχύσουν ακόμη πιο ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για όλες τις πτήσεις προς, μέσω ή από τις ΗΠΑ, καθώς και για τις πτήσεις από ή μέσω Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Αυτό ισχύει σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA), του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυβέρνησης της Αυστραλίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τις πτήσεις με προορισμό τις ΗΠΑ, οι ουσίες σε μορφή σκόνης που περιέχονται σε δοχεία χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 350 χιλιοστόλιτρα/γραμμάρια πρέπει να μεταφέρονται στις παραδοτέες αποσκευές και δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά τους στις χειραποσκευές. Τα είδη αυτά θα κατάσχονται στο Ντουμπάι (DXB), στο Μιλάνο (MXP) και στην Αθήνα (ATH), ανάλογα με τον τελευταίο τόπο αναχώρησης. Τα είδη σε μορφή σκόνης κάτω από 350 χιλιοστόλιτρα/γραμμάρια ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους ασφαλείας.

Εξαιρούνται το βρεφικό γάλα σε σκόνη, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και η σορός/τέφρα νεκρών. Οι ουσίες σε μορφή σκόνης που αγοράζετε στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών του αεροδρομίου πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες με σφραγίδα ασφαλείας (STEB) μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

Επιστημονικά, επαγγελματικά και προσωπικά

Αντικείμενα που παράγουν θερμότητα

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Αντικείμενα που παράγουν θερμότητα, συσκευές εξοπλισμού με μπαταρίες που μπορούν να παράγουν υψηλή θερμότητα και θα προκαλούσαν πυρκαγιά αν ενεργοποιούνταν, π.χ. λάμπες δυτών και όργανα οξυγονοκόλλησης για υποβρύχιες εργασίες, με την προϋπόθεση ότι το στοιχείο της μπαταρίας που παράγει θερμότητα βρίσκεται σε ξεχωριστή συσκευασία ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο ενεργοποίησης κατά τη μεταφορά. Οι μπαταρίες που αφαιρούνται από τις συσκευές πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλωμάτων.

Διηθητικές συσκευές

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Όχι

Οι διηθητικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των συσκευών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A41 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη (στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις συσκευασίας).

Εξοπλισμός παρακολούθησης χημικών παραγόντων

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Εξοπλισμός παρακολούθησης χημικών παραγόντων, όργανα που περιέχουν ραδιενεργό υλικό το οποίο δεν υπερβαίνει τα όρια δραστικότητας που καθορίζονται στον Πίνακα 10.3.C των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη, δηλαδή συσκευή ανίχνευσης χημικών παραγόντων (CAM) ή/και συσκευή ταχείας ανίχνευσης και ειδοποίησης (RAID-M), σε ασφαλή συσκευασία χωρίς μπαταρίες λιθίου, κατά τη μεταφορά τους από μέλη του προσωπικού του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) όταν βρίσκονται σε επίσημη αποστολή.

Λαμπτήρες

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στη συσκευασία λιανικής πώλησης, που προορίζονται για προσωπική ή οικιακή χρήση.

Μη ραδιενεργά ιατρικά είδη ή είδη περιποίησης

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Μη ραδιενεργά ιατρικά είδη ή είδη περιποίησης (συμπεριλαμβανομένων ειδών τύπου αερολύματος), όπως σπρέι μαλλιών, αρώματα, κολόνιες και φάρμακα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η συνολική καθαρή ποσότητα όλων των μη ραδιενεργών ιατρικών ειδών ή ειδών περιποίησης και μη εύφλεκτων, μη τοξικών αερολυμάτων (IATA Division 2.2) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά ή τα 2 λίτρα, ενώ η καθαρή ποσότητα κάθε είδους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 κιλό ή το 0,5 λίτρο. Οι βαλβίδες εκτόνωσης των αερολυμάτων πρέπει να είναι σκεπασμένες με καπάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο ακούσιας έκλυσης του περιεχομένου.

Ξηρός πάγος (διοξείδιο του άνθρακα, σε στερεά μορφή)

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Ξηρός πάγος (διοξείδιο του άνθρακα, σε στερεά μορφή), σε ποσότητες έως 2,5 κιλά κατ' άτομο όταν χρησιμοποιείται στη συσκευασία ευπαθών (αλλοιώσιμων) προϊόντων, τα οποία δεν υπόκεινται σε αυτούς τους κανονισμούς, μέσα σε παραδοτέες αποσκευές ή χειραποσκευές, με την προϋπόθεση ότι η βαλίτσα (η συσκευασία) επιτρέπει την έκλυση αερίου διοξειδίου του άνθρακα. Οι παραδοτέες αποσκευές πρέπει να φέρουν την ένδειξη "ξηρός πάγος" ή "διοξείδιο του άνθρακα, στερεά μορφή" μαζί με το καθαρό βάρος του ξηρού πάγου ή μια επισήμανση ότι η ποσότητα ξηρού πάγου που περιέχουν δεν ξεπερνά τα 2,5 κιλά.

Σπίρτα ασφαλείας (ένα μικρό πακέτο) ή μικρός αναπτήρας

Απαγορεύεται

Σπίρτα ασφαλείας (ένα μικρό πακέτο) ή μικρός αναπτήρας που δεν περιέχει μη απορροφημένο υγρό καύσιμο, πλην υγροποιημένου αερίου, για ατομική χρήση από τον ίδιο τον επιβάτη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανταλλακτικού καυσίμου για αναπτήρες είτε από τον ίδιο τον επιβάτη είτε μέσα στις παραδοτέες αποσκευές ή τις χειραποσκευές. Σημείωση: Απαγορεύονται σπίρτα που ανάβουν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, αναπτήρες "μπλε φλόγας" ή αναπτήρες πούρων.

Χαρτοφύλακες

Απαγορεύεται

Απαγορεύονται αυστηρώς οι χαρτοφύλακες ασφαλείας, τα κουτιά ταμείου, οι σάκοι μεταφοράς μετρητών, κ.λπ., που περιέχουν επικίνδυνα είδη, όπως μπαταρίες λιθίου ή/και πυροτεχνικό υλικό, εκτός αν επιτρέπεται από την αεροπορική εταιρεία.

Ιατρικά είδη

Θερμόμετρο, ιατρικό ή κλινικό

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Όχι

Θερμόμετρο, ιατρικό ή κλινικό, με υδράργυρο, ένα (1) ανά άτομο για προσωπική χρήση, μέσα στην προστατευτική συσκευασία του.

Καρδιακοί βηματοδότες με ραδιοϊσότοπα

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Καρδιακοί βηματοδότες με ραδιοϊσότοπα ή άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν με μπαταρίες λιθίου, εμφυτευμένες ή εξωτερικά εφαρμοσμένες, ή ραδιοφάρμακα εντός του οργανισμού του επιβάτη συνεπεία ιατρικής θεραπείας.

Κύλινδροι με αέριο οξυγόνο ή αέρα

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Κύλινδροι με αέριο οξυγόνο ή αέρα για ιατρική χρήση. Το μικτό βάρος του κυλίνδρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 κιλά. Σημείωση: Απαγορεύεται η μεταφορά συστημάτων υγρού οξυγόνου.

Μη μολυσματικά βιολογικά δείγματα

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Τα μη μολυσματικά βιολογικά δείγματα, συσκευασμένα σε μικρές ποσότητες εύφλεκτου υλικού, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A180 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη (λεπτομέρειες για τις ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας τέτοιων δειγμάτων μπορείτε να βρείτε στους κανονισμούς της IATA για τα επικίνδυνα είδη)

Υδραργυρικό θερμόμετρο ή βαρόμετρο

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Το υδραργυρικό θερμόμετρο ή βαρόμετρο, το οποίο φέρει εκπρόσωπος κυβερνητικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ή άλλης παρόμοιας υπηρεσίας, πρέπει να περιέχεται σε ανθεκτική εξωτερική συσκευασία, να έχει σφραγισμένη εσωτερική επένδυση ή τσάντα από ισχυρό υλικό (αδιαπέραστο, ανθεκτικό στη διάτρηση, απρόσβλητο από τον υδράργυρο), το οποίο αποτρέπει τη διαρροή υδραργύρου από τη συσκευασία ανεξαρτήτως τοποθέτησης.

Μπαταρίες και συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες

Δοχεία στοιχείων καυσίμων

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Δοχεία στοιχείων καυσίμων, εφεδρικά για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές

Έξυπνες αποσκευές με αφαιρούμενες μπαταρίες

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Επιτρέπεται η μεταφορά έξυπνων αποσκευών στον θάλαμο επιβατών εφόσον η μπαταρία είναι αφαιρούμενη και δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια μεγέθους και βάρους που ισχύουν για τις χειραποσκευές. Η μπαταρία επιτρέπεται να παραμείνει τοποθετημένη εφόσον η έξυπνη αποσκευή είναι εντελώς απενεργοποιημένη. Επιτρέπεται να μεταφέρετε έξυπνες αποσκευές ως παραδοτέες αποσκευές εφόσον αφαιρέσετε την μπαταρία και τη μεταφέρετε στον θάλαμο επιβατών. Εάν η έξυπνη αποσκευή υπερβαίνει τα όρια μεγέθους ή βάρους αποσκευών που ισχύουν για το δρομολόγιό σας, ή εάν η μπαταρία δεν είναι αφαιρούμενη, τότε η έξυπνη αποσκευή δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί στις πτήσεις της Emirates.

Ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες λιθίου

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες λιθίου. Μπαταρίες ιόντων λιθίου για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών), με κατανάλωση ενέργειας σε βατώρες από 100 βατώρες έως 160 βατώρες. Ειδικά για τις φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες λιθίου-μετάλλων με περιεκτικότητα λιθίου από 2 γραμμάρια έως 8 γραμμάρια.

Μηχανές εσωτερικής καύσης ή μηχανές με στοιχεία καυσίμων

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Όχι

Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ή μηχανές με στοιχεία καυσίμων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A70 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη, βάσει της οποίας η μηχανή δεν επιτρέπεται να περιέχει καύσιμο που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία/χρήση της.

Μπαταρίες

Check-in Όχι
Χειραποσκευές Ναι

Μπαταρίες εφεδρικές ή πρόσθετες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών ή συστοιχιών λιθίου-μετάλλων ή ιόντων λιθίου, για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, μεταφέρονται μόνο ως χειραποσκευές. Είδη που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως πηγές τροφοδοσίας, π.χ. οι αυτόνομοι φορητοί φορτιστές (power bank) θεωρούνται εφεδρικές μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλωμάτων. Κάθε επιβάτης δικαιούται το πολύ 20 εφεδρικές μπαταρίες.

Μπαταρίες εφεδρικές ή πρόσθετες, με κατανάλωση ενέργειας πάνω από 100 βατώρες ή περιεκτικότητα λιθίου πάνω από 2 γραμμάρια

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Μπαταρίες λιθίου, εφεδρικές ή πρόσθετες με κατανάλωση ενέργειας από 100 βατώρες έως 160 βατώρες για ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κυκλοφορίας και φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές ή με περιεκτικότητα λιθίου από 2 γραμμάρια έως 8 γραμμάρια ειδικά για τις φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές. Έως δύο εφεδρικές μπαταρίες μόνο μέσα στις χειραποσκευές. Αυτές οι μπαταρίες πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλωμάτων.

Μπαταρίες λιθίου: Συσκευές εξοπλισμού ασφαλείας

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Μπαταρίες λιθίου: Συσκευές εξοπλισμού ασφαλείας που περιέχουν μπαταρίες λιθίου γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα ασφαλείας του ομίλου.

Μπαταρίες λιθίου: Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Μπαταρίες λιθίου: Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με συσσωρευτές ή μπαταρίες λιθίου-μετάλλων ή ιόντων λιθίου, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών συσκευών όπως φορητές συσκευές παροχής οξυγόνου και ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κυκλοφορίας όπως φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και tablet, όταν μεταφέρονται από επιβάτες ή μέλη του προσωπικού πληρώματος για προσωπική χρήση. Μπαταρίες λιθίου-μετάλλων με περιεκτικότητα λιθίου-μετάλλων έως 2 γραμμάρια και μπαταρίες ιόντων-λιθίου με κατανάλωση ενέργειας έως 100 βατώρες. Κάθε επιβάτης δικαιούται το πολύ 15 προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Στοιχεία καυσίμων

Check-in Όχι
Χειραποσκευές Ναι

Στοιχεία καυσίμων με καύσιμα για την τροφοδοσία φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. φωτογραφικών μηχανών, κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και φορητών καμερών βίντεο)

Συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων

Check-in Όχι
Χειραποσκευές Ναι

Οι συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων (καθώς και ηλεκτρονικά πούρα, ηλεκτρονικές πίπες, φορητές ηλεκτρικές συσκευές καύσης θυμιάματος και άλλοι προσωπικοί ατμιστές) που περιέχουν μπαταρίες πρέπει να είναι ξεχωριστά προστατευμένες ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο τυχαίας ενεργοποίησης.

Τηλεχειριζόμενες μηχανές (drone)

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Όχι

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται τηλεχειριζόμενες μηχανές (drone) στον θάλαμο επιβατών ως χειραποσκευές. Οι τηλεχειριζόμενες μηχανές (drone) γίνονται δεκτές μόνο ως παραδοτέες αποσκευές. Αν έχετε κάποια τηλεχειριζόμενη μηχανή (drone) στις παραδοτέες αποσκευές σας, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τις μπαταρίες λιθίου εντός της συσκευής ή να τις αφαιρέσετε από αυτήν και να τις μεταφέρετε μαζί σας στον θάλαμο επιβατών. Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει ακόμα και αν κάνετε ανταπόκριση με πτήση μας από αεροπορική εταιρεία η οποία επιτρέπει τις τηλεχειριζόμενες μηχανές (drone) ως χειραποσκευές.

Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες κλειστού τύπου

Check-in Ναι
Χειραποσκευές Ναι

Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες κλειστού τύπου. Οι μπαταρίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A67 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη. Η τάση τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 βολτ και η κατανάλωση ενέργειας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 βατώρες. Επιτρέπεται η μεταφορά το πολύ 2 εφεδρικών μπαταριών.

Φορητές συσκευές μαγειρέματος και δοχεία καυσίμων

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Επιτρέπεται η μεταφορά φορητών συσκευών μαγειρέματος και δοχείων καυσίμων που περιείχαν εύφλεκτο υγρό καύσιμο, με άδεια δεξαμενή καυσίμου ή/και άδειο δοχείο καυσίμου υπό την προϋπόθεση ότι έχει αφαιρεθεί από τη δεξαμενή καυσίμου της φορητής συσκευής μαγειρέματος ή/και το δοχείο καυσίμου όλο το υγρό καύσιμο και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά

Αντικείμενα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται η μεταφορά όλων των ειδών πυροτεχνημάτων και άλλων αντικειμένων που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, όπως για παράδειγμα χριστουγεννιάτικες κροτίδες, απλές κροτίδες, πύραυλοι από μπουκάλια, ειδικές συσκευασίες χαρτοπόλεμου και μικρά πυροτεχνήματα σε συρματάκι, στις χειραποσκευές ή στις παραδοτέες αποσκευές στις πτήσεις μας.

Όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται η μεταφορά στις χειραποσκευές, τις παραδοτέες αποσκευές ή από τον ίδιο τον επιβάτη όπλων πρόκλησης ηλεκτροσόκ (π.χ. τέιζερ) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά, όπως εκρηκτικά, αέρια υπό πίεση, μπαταρίες λιθίου, κ.λπ.

Πυρομαχικά

Απαιτείται έγκρισηΕπικοινωνήστε μαζί μας

Πυρομαχικά (φυσίγγια και γεμιστήρες για όπλα), σε ασφαλή συσκευασία (IATA Division 1.4S, UN 0012 ή UN 0014), σε ποσότητες μικτού βάρους έως 5 κιλά ανά άτομο για ίδια χρήση. Τα επιτρεπόμενα όρια για περισσότερα από ένα άτομα δεν συνδυάζονται σε μία ή περισσότερες συσκευασίες.

Συσκευές αδρανοποίησης

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται η μεταφορά από τον επιβάτη ή μέσα στις παραδοτέες αποσκευές ή τις χειραποσκευές, συσκευών αδρανοποίησης, όπως δακρυγόνα αέρια, σπρέι πιπεριού, κ.λπ., που περιέχουν ουσίες οι οποίες προκαλούν ερεθισμό ή ακινητοποίηση.