Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για την πολιτική των cookies για να μάθετε περισσότερα για τα cookies.

Οδηγός επικίνδυνων ειδών

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να εξακριβώσετε αν τα είδη που σκοπεύετε να έχετε μαζί σας επιτρέπονται να μεταφέρονται στις εναέριες μεταφορές.

Ως επικίνδυνα είδη ή επικίνδυνα υλικά (hazardous material, HAZMAT) λογίζονται όλα τα είδη ή αντικείμενα τα οποία, λόγω των χημικών ή φυσικών ιδιοτήτων τους, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των επιβαινόντων. Η μεταφορά τέτοιων ειδών τελεί υπό περιορισμό και διέπεται από τους Κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας. Η Emirates απαγορεύει τη μεταφορά όλων των ηλεκτρικών πατινιών ισορροπίας (ανεξάρτητα με το αν έχουν αφαιρεθεί ή όχι οι μπαταρίες λιθίου) στις παραδοτέες αποσκευές ή τις χειραποσκευές. Τα επικίνδυνα είδη δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται ως παραδοτέες αποσκευές των επιβατών ή του πληρώματος ή ως χειραποσκευές, με εξαίρεση όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επικίνδυνα είδηΕπιτρέπεται να μεταφερθούν μέσα σε χειραποσκευές ή ως χειραποσκευέςΕπιτρέπεται να μεταφερθούν μέσα σε παραδοτέες αποσκευές ή ως παραδοτέες αποσκευέςΑπαιτείται έγκριση από την αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήσηΣημείωση: Δεν χρειάζεται έγκριση από την EK εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της IATA περί επικίνδυνων ειδών
Αλκοολούχα ποτά, στη συσκευασία λιανικής πώλησης, τα οποία έχουν περιεκτικότητα αλκοόλ από 24% κ.ό. έως 70% κ.ό., σε δοχεία έως 5 λίτρα, με συνολική καθαρή ποσότητα ανά άτομο τα 5 λίτρα.ΝαιΝαιΌχι
Πυρομαχικά (φυσίγγια και γεμιστήρες για όπλα), σε ασφαλή συσκευασία (IATA Division 1.4S, UN 0012 ή UN 0014), σε ποσότητες μικτού βάρους έως 5 κιλά ανά άτομο για ίδια χρήση. Τα επιτρεπόμενα όρια για περισσότερα από ένα άτομα δεν συνδυάζονται σε μια ή περισσότερες συσκευασίες.ΌχιΝαιΝαι
Σακίδιο εξοπλισμού διάσωσης από χιονοστιβάδα, ένα κατ' άτομο, με δοχείο πεπιεσμένου αερίου (IATA Division 2.2). Μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένο με πυροτεχνικό μηχανισμό πυροδότησης με καθαρή ποσότητα έως 200 χιλιοστογραμμάρια (IATA Division 1.4S). Το σακίδιο πρέπει να είναι συσκευασμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο τυχαίας ενεργοποίησης. Οι αερόσακοι στο εσωτερικό των σακιδίων πρέπει να διαθέτουν βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης.ΝαιΝαιΝαι
Μπαταρίες εφεδρικέςήπρόσθετες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών ή συστοιχιών λιθίου-μετάλλων ή ιόντων λιθίου, για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές – μεταφέρονται μόνο ως χειραποσκευές. Είδη που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως πηγές τροφοδοσίας, π.χ. αυτόνομοι φορητοί φορτιστές (power banks), θεωρούνται ως εφεδρικές μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλωμάτων.ΝαιΌχιΌχι
Επιτρέπεται η μεταφορά φορητών συσκευών μαγειρέματος και δοχείων καυσίμων που περιείχαν εύφλεκτο υγρό καύσιμο, με άδεια δεξαμενή καυσίμου ήκαι άδειο δοχείο καυσίμου υπό την προϋπόθεση ότι έχει αφαιρεθεί από τη δεξαμενή καυσίμου της φορητής συσκευής μαγειρέματος ήκαι το δοχείο καυσίμου όλο το υγρό καύσιμο και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.ΌχιΝαιΝαι
Εξοπλισμός παρακολούθησης χημικών παραγόντων, όργανα που περιέχουν ραδιενεργό υλικό το οποίο δεν υπερβαίνει τα όρια δραστικότητας που καθορίζονται στον Πίνακα 10.3.C των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη, δηλαδή συσκευή ανίχνευσης χημικών παραγόντων (CAM) ήκαι συσκευή ταχείας ανίχνευσης και ειδοποίησης (RAID-M), σε ασφαλή συσκευασία χωρίς μπαταρίες λιθίου, κατά τη μεταφορά τους από μέλη του προσωπικού του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) όταν βρίσκονται σε επίσημη αποστολή.ΝαιΝαιΝαι
Απαγορεύεται η μεταφορά από τον επιβάτη ή μέσα στις παραδοτέες αποσκευές ή τις χειραποσκευές, συσκευών αδρανοποίησης, όπως δακρυγόνα αέρια, σπρέι πιπεριού, κ.λπ., που περιέχουν ουσίες οι οποίες προκαλούν ερεθισμό ή ακινητοποίηση.ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται
Ξηρός πάγος (διοξείδιο του άνθρακα, σε στερεά μορφή), σε ποσότητες έως 2,5 κιλά κατ' άτομο όταν χρησιμοποιείται στη συσκευασία αναλωσίμων, τα οποία δεν υπόκεινται σε αυτούς τους κανονισμούς, μέσα σε παραδοτέες αποσκευές ή χειραποσκευές, με την προϋπόθεση ότι η βαλίτσα (η συσκευασία) επιτρέπει την έκλυση αερίου διοξειδίου του άνθρακα. Οι παραδοτέες αποσκευές πρέπει να φέρουν την ένδειξη "ξηρός πάγος" ή "διοξείδιο του άνθρακα, στερεά μορφή" μαζί με το καθαρό βάρος του ξηρού πάγου ή μια επισήμανση ότι η ποσότητα ξηρού πάγου που περιέχουν δεν ξεπερνά τα 2,5 κιλά.ΝαιΝαιΝαι
Οι συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων (καθώς και ηλεκτρονικά πούρα, ηλεκτρονικές πίπες και άλλους προσωπικούς ατμιστές) που περιέχουν μπαταρίες πρέπει να είναι ξεχωριστά προστατευμένες ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο τυχαίας ενεργοποίησης.ΝαιΌχιΌχι
Απαγορεύεται η μεταφορά στις χειραποσκευές, τις παραδοτέες αποσκευές ή από τον ίδιο τον επιβάτη όπλων πρόκλησης ηλεκτροσόκ (π.χ. τέιζερ) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά, όπως εκρηκτικά, αέρια υπό πίεση, μπαταρίες λιθίου, κ.λπ.ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται
Στοιχεία καυσίμων και εφεδρικά δοχεία με καύσιμα για την τροφοδοσία φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. φωτογραφικών μηχανών, κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και φορητών καμερών βίντεο). Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους κανονισμούς της IATA για τα επικίνδυνα είδη ή από την αεροπορική εταιρεία.ΝαιΝαιΌχι
Δοχεία αερίων, μικρά, μη εύφλεκτα, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα ή άλλο κατάλληλο αέριο (IATA Division 2.2). Έως δύο μικρά δοχεία προσαρμοσμένα σε σύστημα ασφαλείας με δυνατότητα αυτόματης εμφύσησης, όπως σωσίβιο ή γιλέκο. Το πολύ μία συσκευή ανά επιβάτη και έως δύο εφεδρικά μικρά δοχεία κατ' άτομο, έως τέσσερα δοχεία με χωρητικότητα έως 50 χιλιοστόλιτρα νερού για άλλες συσκευές.ΝαιΝαιΝαι
Συσκευές κατσαρώματος μαλλιών που περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα, έως μία ανά επιβάτη ή μέλος του πληρώματος, με την προϋπόθεση ότι το κάλυμμα ασφαλείας είναι σταθερά εφαρμοσμένο στο θερμαντικό στοιχείο. Οι συσκευές κατσαρώματος μαλλιών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ποτέ στο αεροσκάφος. Τα δοχεία αναπλήρωσης αερίου που δέχονται αυτές οι συσκευές κατσαρώματος δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν μέσα σε παραδοτέες αποσκευές ή ως χειραποσκευές.ΝαιΝαιΌχι
Αντικείμενα που παράγουν θερμότητα, συσκευές εξοπλισμού με μπαταρίες που μπορούν να παράγουν υψηλή θερμότητα και θα προκαλούσαν πυρκαγιά αν ενεργοποιούνταν, π.χ. λάμπες δυτών και όργανα οξυγονοκόλλησης για υποβρύχιες εργασίες, με την προϋπόθεση ότι το στοιχείο της μπαταρίας που παράγει θερμότητα βρίσκεται σε ξεχωριστή συσκευασία ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο ενεργοποίησης κατά τη μεταφορά. Οι μπαταρίες που αφαιρούνται από τις συσκευές πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλωμάτων.ΝαιΝαιΝαι
Μονωμένες συσκευασίες με ψυκτικό υγρό άζωτο (ξηρής φόρτωσης), πλήρως απορροφημένο σε πορώδες υλικό το οποίο δεν περιέχει επικίνδυνα είδη.ΝαιΝαιΌχι
Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ή μηχανές με στοιχεία καυσίμων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A70 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη, βάσει της οποίας η μηχανή δεν επιτρέπεται να περιέχει καύσιμο που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία/χρήση της.ΌχιΝαιΌχι
Λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στη συσκευασία λιανικής πώλησης, που προορίζονται για προσωπική ή οικιακή χρήση.ΝαιΝαιΌχι
Μπαταρίες λιθίου: Συσκευές εξοπλισμού ασφαλείας που περιέχουν μπαταρίες λιθίου γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα ασφαλείας του ομίλου.ΌχιΝαιΝαι
Μπαταρίες λιθίου: Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με συσσωρευτές ή μπαταρίες λιθίου-μετάλλων ή ιόντων λιθίου, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών συσκευών όπως φορητές συσκευές παροχής οξυγόνου και ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κυκλοφορίας όπως φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και tablet, όταν μεταφέρονται από επιβάτες ή μέλη του προσωπικού πληρώματος για προσωπική χρήση. Οι μπαταρίες λιθίου-μετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 γραμμάρια και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 βατώρες.ΝαιΝαιΌχι
Μπαταρίες λιθίου, εφεδρικέςήπρόσθετες με κατανάλωση ενέργειας από 100 βατώρες έως 160 βατώρες για ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κυκλοφορίας και φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές ή με περιεκτικότητα λιθίου από 2 γραμμάρια έως 8 γραμμάρια ειδικά για τις φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές. Έως δύο εφεδρικές μπαταρίες μόνο μέσα στις χειραποσκευές. Αυτές οι μπαταρίες πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλωμάτων.ΝαιΌχιΝαι
Ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες λιθίου. Μπαταρίες ιόντων λιθίου για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών), με κατανάλωση ενέργειας σε βατώρες από 100 βατώρες έως 160 βατώρες. Ειδικά για τις φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες λιθίου-μετάλλων με περιεκτικότητα λιθίου από 2 γραμμάρια έως 8 γραμμάρια.ΝαιΝαιΝαι
Σπίρτα ασφαλείας (ένα μικρό πακέτο) ή μικρός αναπτήρας που δεν περιέχει μη απορροφημένο υγρό καύσιμο, πλην υγροποιημένου αερίου, για ατομική χρήση από τον ίδιο τον επιβάτη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανταλλακτικού καυσίμου για αναπτήρες είτε από τον ίδιο τον επιβάτη είτε μέσα στις παραδοτέες αποσκευές ή τις χειραποσκευές. Σημείωση: Απαγορεύονται σπίρτα που ανάβουν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, αναπτήρες "μπλε φλόγας" ή αναπτήρες πούρων.Μεταφορά από τον ίδιο τον επιβάτηΜεταφορά από τον ίδιο τον επιβάτηΌχι
Βοηθήματα κινητικότητας: Αναπηρικά αμαξίδια ή άλλες παρόμοιες συσκευές κινητικότητας που λειτουργούν με μπαταρίες υγρών στοιχείων κλειστού τύπου ή με μπαταρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A123 ή A199 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη, με την προϋπόθεση ότι οι μπαταρίες είναι προστατευμένες έναντι βραχυκυκλώματος, π.χ. είναι τοποθετημένες μέσα σε ειδικό περίβλημα, και είναι ασφαλώς εφαρμοσμένες στο αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοήθημα κινητικότητας.ΌχιΝαιΝαι
Βοηθήματα κινητικότητας: Αναπηρικά αμαξίδια ή άλλες παρόμοιες συσκευές κινητικότητας που λειτουργούν με μπαταρίες ανοιχτού τύπου ή με μπαταρίες λιθίου, με την προϋπόθεση ότι το αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοήθημα κινητικότητας μπορεί να φορτωθεί, να αποθηκευθεί, να στερεωθεί και να εκφορτωθεί πάντα σε όρθια θέση – σε αυτή την περίπτωση η μπαταρία μπορεί να παραμείνει τοποθετημένη στο αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να είναι προστατευμένοι έναντι βραχυκυκλωμάτων, π.χ. να βρίσκονται μέσα σε ειδικό περίβλημα, και η ίδια η μπαταρία πρέπει να είναι ασφαλώς εφαρμοσμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοήθημα κινητικότητας. Για τις μπαταρίες λιθίου υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από την Emirates. Σας προτείνουμε να κάνετε συνεννοήσεις εκ των προτέρων με την Emirates.ΌχιΝαιΝαι
Βοηθήματα κινητικότητας: Βοηθήματα κινητικότητας (πτυσσόμενα) που λειτουργούν με μπαταρίες ιόντων λιθίου - η μπαταρία ιόντων λιθίου πρέπει να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί στον θάλαμο επιβατών. Οι μπαταρίες για ένα τέτοιο αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορούν να έχουν κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη από τις 300 βατώρες ή, για συσκευές που λειτουργούν με δύο μπαταρίες, καθεμιά δεν μπορεί να έχει κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη από 160 βατώρες. Στον θάλαμο επιβατών επιτρέπεται η μεταφορά το πολύ μίας εφεδρικής μπαταρίας με κατανάλωση ενέργειας έως 300 βατώρες ή δύο εφεδρικών με κατανάλωση ενέργειας έως 160 βατώρες η καθεμιά.ΝαιΌχιΝαι
Μη ραδιενεργά ιατρικά είδη ή είδη υγιεινής (συμπεριλαμβανομένων ειδών τύπου αερολύματος), όπως σπρέι μαλλιών, αρώματα, κολόνιες και φάρμακα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η συνολική καθαρή ποσότητα όλων των μη ραδιενεργών ιατρικών ειδών ή ειδών υγιεινής και μη εύφλεκτων, μη τοξικών αερολυμάτων (IATA Division 2.2) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά ή τα 2 L, ενώ η καθαρή ποσότητα κάθε είδους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 κιλό ή το 0,5 λίτρο. Οι βαλβίδες εκτόνωσης των αερολυμάτων πρέπει να είναι σκεπασμένες με καπάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο ακούσιας έκλυσης του περιεχομένου.ΝαιΝαιΌχι
Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αερολύματα (IATA Division 2.2), χωρίς παράπλευρους κινδύνους, για αθλητική ή οικιακή χρήση. Η συνολική καθαρή ποσότητα όλων των μη ραδιενεργών ιατρικών ειδών ή ειδών υγιεινής και μη εύφλεκτων, μη τοξικών αερολυμάτων (IATA Division 2.2) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά ή τα 2 L, ενώ η καθαρή ποσότητα κάθε είδους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 κιλό ή το 0,5 λίτρο. Οι βαλβίδες εκτόνωσης των αερολυμάτων πρέπει να είναι σκεπασμένες με καπάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο ακούσιας έκλυσης του περιεχομένου.ΌχιΝαιΌχι
Κύλινδροι με αέριο οξυγόνο ή αέρα για ιατρική χρήση. Το μικτό βάρος του κυλίνδρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 κιλά. Σημείωση: Απαγορεύεται η μεταφορά συστημάτων υγρού οξυγόνου.ΝαιΝαιΝαι
Οι διηθητικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των συσκευών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A41 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη (στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις συσκευασίας).ΌχιΝαιΌχι
Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες κλειστού τύπου. Οι μπαταρίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A67 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη. Η τάση τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 βολτ και η κατανάλωση ενέργειας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 βατώρες. Επιτρέπεται η μεταφορά το πολύ 2 εφεδρικών μπαταριών.ΝαιΝαιΌχι
Καρδιακοί βηματοδότες με ραδιοισότοπα ή άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν με μπαταρίες λιθίου, εμφυτευμένες ή εξωτερικά εφαρμοσμένες, ή ραδιοφάρμακα εντός του οργανισμού του επιβάτη συνεπεία ιατρικής θεραπείας.Μεταφορά από τον ίδιο τον επιβάτηΜεταφορά από τον ίδιο τον επιβάτηΌχι
Απαγορεύονται αυστηρώς οι χαρτοφύλακες ασφαλείας, τα κουτιά ταμείου, οι σάκοι μεταφοράς μετρητών, κ.λπ., που περιέχουν επικίνδυνα είδη, όπως μπαταρίες λιθίου καιή πυροτεχνικό υλικό, εκτός αν επιτρέπεται από την αεροπορική εταιρεία.ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται
Τα μη μολυσματικά βιολογικά δείγματα, συσκευασμένα σε μικρές ποσότητες εύφλεκτου υλικού, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ειδικής Πρόβλεψης A180 των κανονισμών της IATA για τα επικίνδυνα είδη (λεπτομέρειες για τις ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας τέτοιων δειγμάτων μπορείτε να βρείτε στους κανονισμούς της IATA για τα επικίνδυνα είδη)ΝαιΝαιΌχι
Θερμόμετρο, ιατρικό ή κλινικό, με υδράργυρο, ένα ανά άτομο για προσωπική χρήση, μέσα στην προστατευτική συσκευασία του.ΝαιΝαιΌχι
Το υδραργυρικό θερμόμετρο ή βαρόμετρο, το οποίο φέρει εκπρόσωπος κυβερνητικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ή άλλης παρόμοιας υπηρεσίας, πρέπει να περιέχεται σε ανθεκτική εξωτερική συσκευασία, να έχει σφραγισμένη εσωτερική επένδυση ή τσάντα από ισχυρό υλικό (αδιαπέραστο, ανθεκτικό στη διάτρηση, απρόσβλητο από τον υδράργυρο), που θα είναι σε θέση να αποτρέψει τη διαρροή υδραργύρου από τη συσκευασία ανεξαρτήτως θέσης.ΝαιΌχιΝαι