Αποσκευές

Παραδοτέες αποσκευές

Η πολιτική αποσκευών της Emirates συγκαταλέγεται στις πιο γενναιόδωρες παγκοσμίως.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογισμού επιτρεπόμενου βάρους αποσκευών που σας παρέχουμε για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πολιτικές αποσκευών και τις χρεώσεις υπέρβαρου που ισχύουν για το ταξίδι σας. Αν είστε Platinum, Gold ή Silver μέλος του προγράμματος Skywards της Emirates, μπορεί να δικαιούστε επιπλέον επιτρεπόμενο όριο αποσκευών.

Προσφέρουμε διαφορετικά επιτρεπόμενα όρια αποσκευών βάσει είτε του βάρους είτε του αριθμού τεμαχίων, ανάλογα με το δρομολόγιό σας. Αυτό είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανονισμούς.

Δείτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις για λεπτομέρειες.

Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση το βάρος

Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση το βάρος ισχύει για όλα τα δρομολόγια, με εξαίρεση τα ταξίδια από και προς προορισμούς στον Καναδά, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Για τους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης της Emirates, το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών εξαρτάται από τον τύπο ναύλου που έχουν προμηθευτεί.

Όταν ταξιδεύετε με την Emirates από και προς προορισμούς εκτός της αμερικανικής ηπείρου, ισχύουν τα παρακάτω επιτρεπόμενα όρια για τις παραδοτέες αποσκευές:

Ναύλοι Οικονομικής Θέσης
Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Special Saver Flex Flex Plus
Πριν τις 20 Ιουνίου 2016 30 κιλά 30 κιλά 30 κιλά 30 κιλά
Από τις 20 Ιουνίου 2016 και μετά 20 κιλά 30κιλά 30 κιλά 35 κιλά
Διακεκριμένη
Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Όλοι οι τύποι ναύλων
Πριν τις 20 Ιουνίου 2016 40 κιλά
Από τις 20 Ιουνίου 2016 και μετά 40 κιλά
Πρώτη
Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Όλοι οι τύποι ναύλων
Πριν τις 20 Ιουνίου 2016 50 κιλά
Από τις 20 Ιουνίου 2016 και μετά 50 κιλά

Αν το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών αυξήθηκε μετά από επανέκδοση εισιτηρίου, σας συστήνουμε θερμά να έχετε μαζί σας ως αποδεικτικό στοιχείο αντίγραφο του αρχικού επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών (εκτυπωμένο αντίγραφο του αρχικού εισιτηρίου ή στιγμιότυπο οθόνης).

Μπορείτε να παραδώσετε όσα τεμάχια αποσκευών θέλετε εφόσον το συνολικό βάρος είναι μικρότερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών που ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία θέσης. Ωστόσο, το συνολικό βάρος κάθε τεμαχίου αποσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 32 κιλά.

Αν το άθροισμα των διαστάσεων (μήκος + πλάτος + ύψος) ενός τεμαχίου αποσκευών υπερβαίνει τα 300 εκατοστά (118 ίντσες), τότε αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί ως αποσκευή και θα πρέπει να αποσταλεί ως φορτίο. Δεν γίνονται εξαιρέσεις στον συγκεκριμένο κανόνα.

Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση τον αριθμό τεμαχίων (για τον Καναδά, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και για πτήσεις από Αφρική)

Αν στο ταξίδι σας περιλαμβάνονται προορισμοί στον Καναδά, τη Βόρεια ή τη Νότια Αμερική, ή αν αναχωρείτε από την Αφρική, ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί σχετικά με τις αποσκευές.

Το άθροισμα των διαστάσεων (μήκος + πλάτος + ύψος) κάθε αποσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 εκατοστά (59 ίντσες). Θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρέωση για τα τεμάχια αποσκευών των οποίων οι διαστάσεις ξεπερνούν τα 150 εκατοστά (59 ίντσες) χωρίς να υπερβαίνουν τα 300 εκατοστά (118 ίντσες). Αν το άθροισμα των διαστάσεων (μήκος + πλάτος + ύψος) ενός τεμαχίου αποσκευών υπερβαίνει τα 300 εκατοστά (118 ίντσες), τότε αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί ως αποσκευή και θα πρέπει να αποσταλεί ως φορτίο.

Αν παραδώσετε δύο τεμάχια αποσκευών (σε οποιαδήποτε κατηγορία θέσης), οι συνολικές διαστάσεις και των δύο τεμαχίων μαζί δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 300 εκατοστά (118 ίντσες).

Επιτρεπόμενα όρια αποσκευών

Για δρομολόγια από και προς τον Καναδά, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, καθώς και για δρομολόγια από την Αφρική, οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Οικονομική Θέση δικαιούνται δύο αποσκευές με βάρος μέχρι 23 κιλά η καθεμία, ενώ οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Πρώτη Θέση και τη Διακεκριμένη Θέση δικαιούνται δύο αποσκευές με βάρος μέχρι 32 κιλά η καθεμία.

Λάβετε υπόψη ότι αν αγοράσατε εισιτήριο στην Οικονομική Θέση για πτήση από ή προς τη Βραζιλία πριν την 1η Αυγούστου 2017, μπορείτε να πάρετε δύο αποσκευές με βάρος μέχρι 32 κιλά η καθεμία.

Ταξίδια από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ή Ασία

Για ταξίδια από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ή Ασία προς Βόρεια ή Νότια Αμερική τα οποία περιλαμβάνουν και ενδιάμεση στάση μεγαλύτερη από 24 ώρες στο Ντουμπάι ή σκέλος ταξιδιού στην Ευρώπη ή την Αφρική, ισχύουν τα όρια αποσκευών βάσει βάρους για ολόκληρο το ταξίδι.

Ταξίδι που περιλαμβάνει οποιονδήποτε προορισμό στην Αφρική

Αν το ταξίδι σας αρχίζει στην Αφρική, ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου σας. Δείτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις για λεπτομέρειες.

Πολιτική αποσκευών διεταιρικών πτήσεων

Αν το ταξίδι σας ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρώτος αερομεταφορέας στην κράτησή σας δεν είναι η Emirates, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί.

Οι διεταιρικές πτήσεις αναγράφονται στο ίδιο εισιτήριο μαζί με εκείνες στις οποίες σας εξυπηρετεί η Emirates, αλλά εκτελούνται από άλλους αερομεταφορείς και δεν φέρουν αριθμό πτήσης της Emirates (οι αριθμοί πτήσης της Emirates αρχίζουν με τον κωδικό ΕΚ). Σε αυτούς τους αερομεταφορείς, το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο που προβλέπει η Emirates. Μπορείτε να διαβάσετε την ενότητα για το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών συνεργαζόμενων αερομεταφορέων για πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια και τις χρεώσεις για τις χειραποσκευές και τις παραδοτέες αποσκευές.

Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών μηχανοκίνητων οχημάτων στις πτήσεις μας

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπουμε τη χρήση προσωπικών μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως αιωρούμενες σανίδες (hoverboards), μικρούς μεταφορείς Segway (mini-Segway) και έξυπνα ηλεκτρικά μονόκυκλα (smart wheels) ή μονόκυκλα αυτο-εξισορρόπησης (self-balancing wheels) στις πτήσεις μας. Εξάλλου, δεν μεταφέρονται ούτε ως παραδοτέες αποσκευές ούτε ως χειραποσκευές καθώς περιέχουν μεγάλου μεγέθους μπαταρίες ιόντων λιθίου. Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει ακόμα και αν κάνετε ανταπόκριση με πτήση μας από αεροπορική εταιρεία η οποία επιτρέπει αυτά τα οχήματα.

Απαγορεύεται η χρήση αντικειμένων που περιέχουν εκρηκτικές ύλες στις πτήσεις μας

Απαγορεύεται η μεταφορά όλων των ειδών πυροτεχνημάτων και άλλων αντικειμένων που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, όπως για παράδειγμα χριστουγεννιάτικες κροτίδες, απλές κροτίδες, πύραυλοι από μπουκάλια, ειδικές συσκευασίες χαρτοπόλεμου και μικρά πυροτεχνήματα σε συρματάκι, στις χειραποσκευές ή στις παραδοτέες αποσκευές στις πτήσεις μας.