Αποσκευές

Παραδοτέες αποσκευές

Η πολιτική αποσκευών της Emirates συγκαταλέγεται στις πιο γενναιόδωρες παγκοσμίως.

Προσφέρουμε διαφορετικά επιτρεπόμενα όρια αποσκευών βάσει είτε του βάρους είτε του αριθμού τεμαχίων, ανάλογα με το δρομολόγιό σας. Αυτό είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανονισμούς.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Διαχείριση κράτησης για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πολιτικές αποσκευών και τις χρεώσεις υπέρβαρου που ισχύουν για το ταξίδι σας. Αν είστε Platinum, Gold ή Silver μέλος του προγράμματος Skywards της Emirates, μπορεί να δικαιούστε επιπλέον επιτρεπόμενο όριο αποσκευών.

Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση το βάρος

Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση το βάρος ισχύει για όλα τα δρομολόγια, εκτός από ταξίδια από και προς προορισμούς στην Αμερική και ταξίδια με αναχώρηση από την Αφρική:

Οικονομική
Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Special Saver Flex Flex Plus
Πριν τις 4 Φεβρουαρίου 2019 20 30 κιλά 30 κιλά  35 κιλά
Από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 και μετά 15 κιλά  25 κιλά 30 κιλά  35 κιλά
Διακεκριμένη
Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Όλοι οι τύποι ναύλων
Πριν τις 4 Φεβρουαρίου 2019 40 κιλά
Από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 και μετά 40 κιλά
Πρώτη
Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Όλοι οι τύποι ναύλων
Πριν τις 4 Φεβρουαρίου 2019 50 κιλά
Από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 και μετά 50 κιλά

Μπορείτε να παραδώσετε όσα τεμάχια αποσκευών θέλετε εφόσον το συνολικό βάρος είναι μικρότερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών που ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία θέσης. Ωστόσο, το συνολικό βάρος κάθε τεμαχίου αποσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 32 .

Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση τον αριθμό τεμαχίων (για την Αμερική και για πτήσεις με αναχώρηση από την Αφρική)

Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών με βάση τον αριθμό τεμαχίων ισχύει για όλα τα δρομολόγια από και προς προορισμούς στην Αμερική και για πτήσεις με αναχώρηση από την Αφρική.

Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών για δρομολόγια από και προς την Αμερική και για πτήσεις με αναχώρηση από την Αφρική (εκτός των πτήσεων εντός της Αμερικής και μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης):

Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Οικονομική Διακεκριμένη Πρώτη
Πριν τις 4 Φεβρουαρίου Δύο τεμάχια μέχρι 23 κιλά το καθένα Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα
Από τις 4 Φεβρουαρίου και μετά Ένα τεμάχιο μέχρι 23 κιλά για ναύλο Special*

Δύο τεμάχια μέχρι 23 κιλά το καθένα για ναύλο Saver, Flex και Flex Plus+
Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα

*Αν το ταξίδι σας ξεκινά από την Αφρική, δικαιούστε δύο τεμάχια μέχρι 23 κιλά για τους ναύλους Special της Οικονομικής Θέσης.

Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών για πτήσεις εντός της Αμερικής και μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης:

Εισιτήριο που έχει εκδοθεί Οικονομική Διακεκριμένη Πρώτη
Πριν τις 4 Φεβρουαρίου Δύο τεμάχια μέχρι 23 κιλά το καθένα Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα
Από τις 4 Φεβρουαρίου και μετά Ένα τεμάχιο μέχρι 23 κιλά για ναύλο Special και Saver 

Δύο τεμάχια μέχρι 23 κιλά το καθένα για ναύλο Flex και Flex Plus+
Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα Δύο τεμάχια μέχρι 32 κιλά το καθένα


Ταξίδια από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ή Ασία

Για ταξίδια από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ή Ασία προς Βόρεια ή Νότια Αμερική τα οποία περιλαμβάνουν και ενδιάμεση στάση μεγαλύτερη από 24 ώρες στο Ντουμπάι ή σκέλος ταξιδιού στην Ευρώπη ή την Αφρική, ισχύουν τα όρια αποσκευών βάσει βάρους για ολόκληρο το ταξίδι.

Διαστάσεις παραδοτέων αποσκευών

Το άθροισμα των διαστάσεων (μήκος + πλάτος + ύψος) κάθε αποσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 εκ. (59 ίντσες).

Θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρέωση για τα τεμάχια αποσκευών των οποίων οι διαστάσεις ξεπερνούν τα 150 εκ. (59 ίντσες) χωρίς να υπερβαίνουν τα 300 εκ. (118 ίντσες). Αν οι συνολικές διαστάσεις ενός τεμαχίου αποσκευών υπερβαίνουν τα 300 εκ. (118 ίντσες), τότε αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί ως αποσκευή και θα πρέπει να αποσταλεί ως φορτίο.

Πολιτική αποσκευών διεταιρικών πτήσεων

Αν το ταξίδι σας ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρώτος αερομεταφορέας στην κράτησή σας δεν είναι η Emirates, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί.

Οι διεταιρικές πτήσεις αναγράφονται στο ίδιο εισιτήριο μαζί με εκείνες στις οποίες σας εξυπηρετεί η Emirates, αλλά εκτελούνται από άλλους αερομεταφορείς και δεν φέρουν αριθμό πτήσης της Emirates (οι αριθμοί πτήσης της Emirates αρχίζουν με τον κωδικό ΕΚ). Σε αυτούς τους αερομεταφορείς, το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο που προβλέπει η Emirates. Μπορείτε να διαβάσετε την ενότητα για το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών συνεργαζόμενων αερομεταφορέων για πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια και τις χρεώσεις για τις χειραποσκευές και τις παραδοτέες αποσκευές.