Polityka dotycząca plików cookieKorzystanie z witryny oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz klikając na link Polityka dotycząca plików cookie.

Zasady programu Emirates Skywards

Program Emirates Skywards dla regularnie podróżujących (dalej: „Emirates Skywards”) jest obsługiwany przez Emirates. Strona internetowa programu Emirates Skywards (dalej: „Strona internetowa”) oraz aplikacja Emirates (dalej: „Aplikacja Emirates”) udostępniane są członkom programu Emirates Skywards na podstawie zaakceptowanego przez nich Regulaminu. Wchodząc na Stronę internetową i używając Aplikacji Emirates, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie postanowienia Regulaminu.

ZMIANY PROGRAMU

Program Emirates Skywards podlega zasadom programu Emirates Skywards (dalej: „Zasady programu”). Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i poprawy dowolnej części programu Emirates Skywards w dowolnej chwili, zgodnie z Zasadami programu. Obejmuje to między innymi zmiany: partnerów Emirates Skywards, zasad gromadzenia i wydawania przyznanych mil, zasad korzystania z nagród podróżniczych, rozkładów lotów, przywilejów członkowskich i poszczególnych cech ofert promocyjnych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje opublikowane na Stronie internetowej lub ujęte w Aplikacji Emirates mogą być niepełne albo zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administracja programu Emirates Skywards nie oświadcza ani nie gwarantuje, że dostęp do Strony internetowej lub Applikacji Emirates będzie niezakłócony ani że nie pojawią się na nich awarie, błędy, pominięcia lub utrata przesyłanych informacji, ani też braku zagrożenia ze strony wirusów komputerowych za pośrednictwem Strony internetowej lub Applikacji Emirates. Administracja programu Emirates Skywards nie podejmuje żadnych zobowiązań co do przydatności informacji, produktów i usług oferowanych na Stronie internetowej lub w Aplikacji Emirates do jakiegokolwiek celu. Wszystkie informacje, produkty i usługi są dostarczone w aktualnej postaci ("as is") bez jakiejkolwiek gwarancji. Niniejszym Emirates Skywards zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących informacji, produktów i usług, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków rynkowości, przydatności do określonych celów, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W ŻADNYM WYPADKU EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES BĄDŹ Z OPÓŹNIENIAMI LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES ALBO W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES, NA PODSTAWIE UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z DELIKTEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚCISŁĄ BĄDŹ INNYMI ASPEKTAMI.

ODNOŚNIKI

Strona internetowa lub Aplikacja Emirates mogą zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez stronę trzecią. Odnośniki te mają jedynie charakter referencyjny, a korzystanie ze stron może podlegać regulaminom zamieszczonym na tychże stronach. Umieszczenie odnośników do tych stron na Stronie Emirates Skywards nie oznacza, że Emirates Skywards aprobuje materiały zawarte na tych stronach ani że ponosi odpowiedzialność za treści tych stron.

W ŻADNYM PRZYPADKU EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYWOŁANE PRZEZ UŻYTKOWANIE LUB POLEGANIE NA INFORMACJACH POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH.

TREŚCI I WPISY CZŁONKÓW – FORUM

Niniejsza Strona zawiera tablice i inne narzędzia do komunikacji, z których część jest dostępna tylko dla członków Emirates Skywards na wyższym poziomie. Wszelkie opinie, poglądy lub oświadczenia wyrażane lub przedstawiane przez danego uczestnika programu w trakcie korzystania z tych narzędzi należy przypisywać temu uczestnikowi, nie zaś administracji programu Emirates Skywards. Emirates Skywards nie ma obowiązku przeglądać wiadomości, informacji i treści zamieszczonych na Stronie internetowej i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Niemniej jednak Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do przeglądania, edycji i usuwania bez uprzedzenia treści zamieszczanych przez członków, w tym wpisów na tablicy, które według uznania Emirates Skywards są nielegalne, obraźliwe lub z innego względu niestosowne. Użytkownik jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały, jakie zamieszcza na tej Stronie. Użytkownik zgadza się, że zamieszczając wiadomości na Stronie, powstrzyma się przed:

 • szkalowaniem, ubliżaniem, dręczeniem, prześladowaniem, grożeniem oraz naruszaniem w inny sposób praw (takich jak prawo do prywatności) innych osób;
 • publikowaniem, zamieszczaniem lub dystrybucją jakichkolwiek szkodliwych, zawierających groźby, oszczerczych, obraźliwych, szkalujących, nieprzyzwoitych, wulgarnych lub nielegalnych materiałów i informacji;
 • reklamowaniem lub oferowaniem towarów i usług oraz przeprowadzaniem i przesyłaniem ankiet, konkursów lub wszelkich listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym; oraz
 • publikowaniem wiadomości, podszywając się pod inne osoby.
Ponadto użytkownik zobowiązuje się, iż podczas korzystania ze Strony internetowej lub Aplikacji Emirates nie będzie:
 • zamieszczał plików zawierających oprogramowanie lub inne treści chronione prawem własności intelektualnej (lub podlegające ochronie prywatności i wizerunku), chyba że jest on właścicielem tych praw lub je kontroluje albo otrzymał wszystkie niezbędne zgody;
 • zamieszczał plików zawierających wirusy, uszkodzonych plików ani wszelkich podobnych programów i oprogramowań, które mogą uszkodzić inne komputery; oraz
 • usuwał przypisów autora, not prawnych ani oznaczeń praw patentowych w zamieszczanych plikach

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się na zwolnienie Emirates Skywards, w tym pracowników, agentów i przedstawicieli programu, od odpowiedzialności oraz niewystępowanie wobec nich z powództwem z powodu lub z tytułu wszelkich roszczeń i zobowiązań (w tym kosztów prawnych), jakie mogą wyniknąć w związku z materiałami zamieszczanymi przez użytkownika na Stronie internetowej lub w Aplikacji Emirates, z wykorzystywaniem przez użytkownika materiałów uzyskanych za pośrednictwem Strony internetowej bądź Aplikacji Emirates, ze złamaniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub z jakimikolwiek aktami tego typu wynikającymi z korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej lub Aplikacji Emirates.

Emirates Skywards zastrzega sobie prawo, by wedle własnego uznania odmawiać dostępu do Strony internetowej lub Aplikacji Emirates bądź jakiejkolwiek ich części bez powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności.

PRYWATNOŚĆ

Politykę prywatności Emirates Skywards przedstawiono w punkcie 19 Zasad programu.

Copyright (c) Emirates 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASADY PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU, ABY POZNAĆ REGUŁY ZDOBYWANIA, PRZYZNAWANIA, ZMIENIANIA I ANULOWANIA NAGRÓD I KORZYŚCI W PROGRAMIE EMIRATES SKYWARDS.

 1. Definicje i ich interpretacja

  1. W Zasadach programu:
   • „Konto” oznacza konto, na które będą przyznawane Mile danego Członka oraz z którego Mile będą odejmowane;
   • „Mile podstawowe” to Mile, które Członek otrzymuje za Kwalifikujące się loty w klasie ekonomicznej, gdy kupuje bilety w taryfie Flex Plus na trasie z jednej strefy Skywards do innej strefy Skywards;
   • Bilet za pieniądze i mile (Cash+Miles) oznacza bilet na lot Emirates, który można kupić za połączenie pieniędzy i mil Skywards, zgodnie z zasadami określonymi w artykule 13 w Zasadach Programu;
   • Bilet „Classic” oznacza bilet w taryfie Classic Saver, Classic Flex lub Classic Flex Plus;
   • Bilet „Classic Saver” oznacza bilet opłacony w całości lub częściowo milami Skywards, który podlega zasadom i ograniczeniom nagród Classic Saver.
   • Bilet „Classic Flex” albo „Flex Plus” oznacza bilet opłacany całkowicie lub częściowo milami Skywards, który podlega zasadom i ograniczeniom nagród Classic Flex lub Flex Plus.
   • „Premia za klasę” oznacza Mile, które Członek otrzymuje za Kwalifikujące się loty w klasie biznes lub pierwszej klasie;
   • „Lot code-share” oznacza lot, na którego bilecie widnieje kod/numer jednej linii, ale który jest obsługiwany przez samolot innej linii.
   • „Umowa o Koordynacji” oznacza Główną Umowę o Koordynacji Współpracy między Emirates i Qantas z dnia 6 września 2012 r. (z uwzględnieniem wszelkich zmian treści lub nowego brzmienia zapisów);
   • „Emirates” oznacza Emirates, dubajską korporację ustanowioną Dekretem nr 2 w 1985 r. (z uwzględnieniem zmian);
   • „Aplikacja Emirates” oznacza aplikację Emirates Skywards dostępną na iPada, iPhone'a, Apple Watch oraz telefony z systemem Android.
   • „Centrum Obsługi Emirates” oznacza każde centrum obsługi dla Członków działające w Dubaju, Bombaju, Karaczi, Manchesterze, Melbourne, Nowym Jorku, Kantonie i Budapeszcie, którego dane kontaktowe są publikowane przez Emirates Skywards;
   • „Współpraca Emirates-Qantas” oznacza porozumienie, w ramach którego Emirates i Qantas współpracują nad różnymi aspektami oferowanych usług, zgodnie z Umową o Koordynacji;
   • „Emirates Skywards” oznacza, zależnie od kontekstu, obsługę programu dla regularnie podróżujących z Emirates albo sam program dla regularnie podróżujących. Emirates Skywards jest znakiem towarowym i zastrzeżonym znakiem towarowym Emirates;
   • „Uczestnik promocji rodzinnej” to osoba określona w punkcie 17 Zasad programu;
   • Taryfa Flex lub Flex Plus jest komercyjną ceną biletu bez zniżki, która nie podlega ograniczeniom taryfy Special albo Saver;
   • „Członek” to osoba, która zgłosiła się do programu Emirates Skywards dla regularnie podróżujących i otrzymała numer członkowski;
   • „Poziom członkostwa” to poziom członkostwa w programie Emirates Skywards dla regularnie podróżujących;
   • „Mile” to punkty gromadzone przez Członka w ramach programu Emirates Skywards dla regularnie podróżujących za zakup kwalifikujących się towarów i usług. O ile nie określono inaczej, termin ten obejmuje zarówno Mile Skywards, jak i Mile poziomu;
   • „Kalkulator mil” to kalkulator na Stronie internetowej, który określa, ile mil zostanie przyznanych na konto Członka, gdy odbędzie Kwalifikujący się lot; lub liczbę mil potrzebną do wymiany na darmowy bilet na lot liniami Emirates.
   • „Data operacyjna” oznacza 31 marca 2013 r.
   • Termin „Partner” oznacza dostawcę towarów lub usług, który uczestniczy w programie Emirates Skywards i może obejmować linie lotnicze, hotele i ośrodki, dostawców usług finansowych, rekreacyjnych i lifestyle’owych oraz wypożyczalnie pojazdów;  
   • „Premia za dane osobowe” to Mile, które mogą być przyznawane Członkowi za aktualizację danych osobowych na prośbę Emirates Skywards; 
   • „Qantas” oznacza Qantas Airways Limited;
   • „Qantas Group / Grupa Qantas” oznacza Qantas i jednostki zależne;
   • „Data zakończenia współpracy z Qantas” to dzień, w którym Współpraca Emirates-Qantas zostanie przerwana;
   • „Kwalifikujące się loty” to loty na pokładzie Emirates albo loty typu code-share sprzedawane przez Emirates, ale obsługiwane przez inną linię lotniczą, między punktem wylotu a punktem przylotu w jedną lub dwie strony.
   • „Uprawniony członek” oznacza Członka:
    • którego członkostwo rozpoczęło się w dniu lub po Dacie operacyjnej; oraz
    • który odbył podróż na ponad czterech odcinkach lotów obsługiwanych przez Qantas;
     • w dowolnym okresie kolejnych pięciu lat pomiędzy Datą operacyjną a Datą zakończenia współpracy z Qantas; lub
     • jeśli Data zakończenia współpracy z Qantas przypadłaby przed 5. rocznicą Daty Operacyjnej, w okresie pomiędzy Datą Operacyjną a Datą zakończenia współpracy z Qantas;
   • Terminy „Darmowe” lub „premiowe” określa towary i usługi świadczone przez Skywards albo Partnera na rzecz Członka w zamian za Mile Skywards; 
   • „Skywards Skysurfers” oznacza ekskluzywny klub Emirates Skywards dla młodych Członków w wieku od 2 do 16 lat; 
   • „Mile Skywards” to Mile gromadzone za każdym razem, gdy Członek odbywa Kwalifikujący się lot lub kupuje kwalifikujące się towary i usługi u Partnera; Mile te można wymienić na Nagrody zgodnie z Zasadami programu Emirates Skywards. 
   • „Taryfa Special lub Saver” oznacza taryfę linii Emirates, która podlega ograniczeniom dostępności podczas zakupu (w tym między innymi dla studentów, seniorów, marynarzy, misjonarzy, rejsów, młodzieży, osób towarzyszących, grup, wycieczek typu inclusive, biletów typu air pass) i/lub o ograniczonej dostępności miejsc i okresie sprzedaży („oferta ważna do”), innym ograniczeniom (między innymi opłatom za zmiany, minimalnej lub maksymalnej długości pobytu; ograniczeniom lotu lub zakupowi z wyprzedzeniem), także wszystkie bilety sprzedawane przez inne linie na trasy częściowo obsługiwane przez Emirates. „Dodatkowe mile poziomu” to Mile Skywards gromadzone przez Członków Platinum, Gold i Silver za Kwalifikujące się loty; oraz 
   • „Mile poziomu” to Mile gromadzone w celu zakwalifikowania się na kolejne Poziomy członkostwa, przyznawane za Kwalifikujące się loty;
   • „Darmowe podwyższenie klasy” oznacza wykorzystanie Mil Skywards na podróż w kabinie o wyższej klasie niż klasa wskazana na bilecie Emirates;
   • „Strona” oznacza Stronę internetową Emirates Skywards pod adresem emirates.com.
  2. W niniejszych Zasadach programu, o ile nie zamierzono inaczej: 
   • odniesienie do liczby pojedynczej obejmuje liczbę mnogą i vice versa;
   • odniesienie do jednej płci obejmuje odniesienie do płci przeciwnej;
   • odniesienie do grupy obejmuje odniesienie do jej autoryzowanych pracowników; oraz
   • nagłówki mają jedynie charakter pomocniczy.

 2. Członkostwo

  1. O uczestnictwo w programie Skywards ubiegać się może każda osoba powyżej drugiego roku życia. Korporacje, firmy, spółki i inne jednostki nie mogą zostać Członkiem.
  2. Ubiegający się o członkostwo musi podać wszystkie wymagane informacje w formularzu zgłoszeniowym Emirates Skywards. Zgłoszenia niepełnoletnich Członków muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna. Emirates Skywards może wedle własnego uznania akceptować i odrzucać zgłoszenia o członkostwo. Jeżeli zgłoszenie członkowskie zostanie odrzucone, wszelkie korzyści, które ubiegający się mógł zgromadzić za pomocą tymczasowej karty członkowskiej, przepadają.
  3. Emirates Skywards nadaje każdemu Członkowi stały numer członkowski, na który będą przelewane gromadzone przez Członka Mile. Karta członkowska może mieć datę wygaśnięcia; wówczas karta jest ważna tylko do daty wygaśnięcia. Karta członkowska może być używana jedynie przez Członka, którego nazwisko widnieje na karcie. Karta członkowska nie jest kartą kredytową i jej jedyną funkcją jest identyfikacja. Karta członkowska zawsze pozostaje własnością wystawcy karty i nie można jej przenieść na inną osobę. Członek jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić swoją kartę członkowską do Centrum Obsługi Emirates na prośbę Emirates Skywards albo innych osób działających w imieniu Emirates Skywards. Członek ma obowiązek niezwłocznie zgłosić fakt zgubienia karty w Centrum Obsługi Emirates.
  4. Członkom nie wolno nadużywać członkostwa w programie lojalnościowym Emirates Skywards, między innymi poprzez:
   • nielegalne lub oszukańcze działania; lub
   • sprzedaż, przypisywanie, przekazywanie lub kupowanie bądź oferowanie lub reklamowanie sprzedaży, przypisania, przekazania lub kupna jakichkolwiek Nagród, Mil lub innych korzyści oferowanych Członkom zgodnie z zasadami Programu Emirates Skywards lub mil w sposób inny niż określony w Zasadach Programu.
   • W przypadku złamania Zasad programu przez Członka, w tym jakichkolwiek naruszeń punktu 2.4., Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa zgodnie z punktem 18.2.
  5. Członek może w dowolnej chwili zrezygnować z członkostwa, informując pisemnie o swej woli Centrum Obsługi Emirates lub zwracając kartę członkowską do Centrum Obsługi Emirates.
  6. Emirates Skywards może wedle swojego uznania w dowolnej chwili zakończyć, zawiesić lub anulować członkostwo lub zgromadzone Mile Członka.
  7. Członkostwo zostaje automatycznie zakończone w przypadku śmierci lub bankructwa Członka. Mile zgromadzone przed zakończeniem członkostwa w tych okolicznościach zostaną natychmiast anulowane. Emirates Skywards może natomiast, wedle własnego uznania, przekazać Mile na rzecz spadkobierców zmarłego Członka na wniosek osobistego przedstawiciela zmarłego pod warunkiem, że na koncie zmarłego Członka w chwili jego śmierci zgromadzono co najmniej 20 000 Mil.
  8. Członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Członek nie może posiadać więcej niż jedno Konto. Wszystkie Mile i Nagrody w programie Emirates Skywards są gromadzone lub przekazywane Członkowi na jego Konto członkowskie.
  9. Wyciągi aktywności będą dostępne dla Członka za pośrednictwem Strony, jeżeli Emirates Skywards uzna go za aktywnego Członka; wyciągi zawierać będą informacje o liczbie zgromadzonych, wykorzystanych i przedawnionych Mil. Jeżeli Członek uzna, że informacje zawarte w wyciągu (w tym dotyczące zgromadzonych, wykorzystanych lub przedawnionych mil) są niepoprawne, musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Emirates Skywards (nie później niż 90 dni od wystawienia wyciągu). Jeśli Członek nie powiadomi Emirates Skywards o nieścisłościach w wyciągu w okresie podanym w ustępie 2.9, informacje z wyciągu zostaną uznane za poprawne i zaakceptowane przez Członka. Jeżeli Członek zakwestionuje poprawność wyciągu, Emirates Skywards może wymagać od Członka przedstawienia dokumentów potwierdzających wniosek.
  10. O zmianie nazwiska Członka należy poinformować Emirates Skywards na piśmie, dołączając niezbędne dokumenty i potwierdzenia wymagane przez Emirates Skywards. Emirates Skywards może wymagać dodatkowych informacji, aby potwierdzić ważność Konta w razie zmiany danych osobowych Członka.
  11. Wszystkie podatki, opłaty celne i inne należności powstałe w wyniku gromadzenia Mil albo otrzymania i wykorzystania Nagród stanowią obowiązek tylko i wyłącznie Członka i muszą zostać opłacone przed wydaniem Nagrody. Emirates Skywards nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień w związku z podatkami, opłatami celnymi i innymi należnościami.
  12. Członkowie poniżej 18. roku życia nie będą mogli przeprowadzać określonych transakcji (takich jak zakup lub przekazanie Mil Skywards oraz wymiana ich na Nagrody) na Stronie internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji Emirates.
  13. Wszystkie przyznane ale niewymienione na Nagrody Mile, a także niewykorzystane Nagrody zostają anulowane w chwili zakończenia członkostwa.

 3. Skywards Skysurfers

  1. Członkowie w wieku od 2 do 16 lat automatycznie zostają członkami Skywards Skysurfers.
  2. Numer i karta członkowska Skysurfers będą przetwarzane razem, a Emirates Skywards dołoży wszelkich starań, aby wydać kartę i nadać numer członkowski w ciągu 14 dni od otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  3. Członkowie Skysurfers podlegają Zasadom programu Emirates Skywards i mogą mieć obowiązek znajdowania się pod opieką Członka, kiedy korzystają z pewnych przywilejów, takich jak dostęp do Poczekalni oraz usługa szoferska.

 4. Zarządzanie kontem

  1. Członek może wyznaczyć pełnoletniego „Koordynatora podróży” na piśmie przesłanym do Centrum Obsługi Emirates lub za pośrednictwem Strony; Koordynator podróży ma dostęp do Konta członkowskiego i może:
   • pozyskiwać informacje z tego Konta członkowskiego;
   • odbierać Nagrody;
   • poprawiać informacje członkowskie w programie Emirates Skywards w imieniu Członka.
   Poprzez zaakceptowanie funkcji Koordynatora podróży wyznaczony Koordynator wyraża zgodę na podleganie Zasadom programu. Wszystkie czynności prowadzone przez Koordynatora podróży związane z Kontem Członka muszą być zgodne z Zasadami programu.  Wszystkie czynności związane z Kontem wykonywane przez Koordynatora podróży będą traktowane jako prowadzone w imieniu Członka, a Członek będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Zasad programu, jakich dopuścić się może Koordynator podróży.  

   Koordynator podróży jest zobowiązany podać Emirates Skywards dane kontaktowe oraz przedłożyć dowód tożsamości zanim funkcja Koordynatora zostanie przyznana.  Koordynator podróży oraz Członek potwierdzają, że wszystkie dane związane z tożsamością Koordynatora podróży oraz jego dane kontaktowe są prawdziwe i dokładne oraz że podanie fałszywych danych pociągnie za sobą zwolnienie Koordynatora podróży z pełnionej przez niego funkcji.  W takich przypadkach Emirates Skywards zastrzega sobie również prawo do zamknięcia Konta Członka, zgodnie z punktem 18.2.

   Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Członka zgodnie z punktem 18.2. i/lub zwolnienia Koordynatora podróży z pełnionej przez niego funkcji, jeśli Emirates Skywards stwierdzi wedle własnego uznania, że działania podejmowane przez Koordynatora podróży związane z Kontem Członka są niezgodne z Zasadami pogramu.

   Koordynator podróży, który nie jest Członkiem, nie jest uprawniony do korzyści i przywilejów członkowskich programu Emirates Skywards.

 5. Poziomy członkostwa

  1. Członek może podwyższyć poziom członkostwa na Silver, Gold lub Platinum w zależności od liczby Mil poziomu zgromadzonych w dowolnym 13-miesięcznym okresie. Aby osiągnąć poziom Silver, potrzeba 25 000 Mil poziomu lub 25 Kwalifikujących się lotów; aby osiągnąć poziom Gold, potrzeba 50 000 Mil poziomu albo 50 Kwalifikujących się lotów; aby osiągnąć poziom Platinum, potrzeba 150 000 Mil.
  2. Poziom członkostwa zachowuje ważność przez rok od miesiąca, w którym został uzyskany i może zostać przedłużony, jeśli Członek zgromadzi kolejne 25 000 Mil poziomu lub 25 Kwalifikujących się lotów, 50 000 Mil poziomu lub 50 Kwalifikujących się lotów albo 150 000 Mil poziomu (w zależności od poziomu) do dnia weryfikacji poziomu. Nadwyżka Mil poziomu lub Kwalifikujących się lotów w weryfikowanym okresie nie przechodzi na kolejny okres.
  3. Członkowie gromadzą Dodatkowe Mile za poziom w następujący sposób:
   • Członkowie Platinum = Mile podstawowe + 75%
   • Członkowie Gold = Mile podstawowe + 50%
   • Członkowie Silver = Mile podstawowe + 25%
   • Dodatkowe Mile za poziom są przyznawane na konto Mil Skywards Członka. Nie są dodawane do sumy Mil poziomu.
  4. Emirates Skywards może w każdej chwili i bez powiadomienia zmienić liczbę Mil poziomu wymaganych do przejścia na każdy z Poziomów członkostwa. 
  5. Emirates Skywards może nadawać Poziom członkostwa, podwyższać go i obniżać wedle własnego uznania.

 6. Korzyści i przywileje poziomów

  1. Przydzielone miejsca podczas lotów Emirates są dostępne dla wszystkich Członków, jeśli Członek zarezerwuje miejsce co najmniej 48 godzin przed wylotem i odprawi się co najmniej 90 minut przed wylotem. Przydzielone miejsca zależą od dostępności i Warunków przewozu Emirates dla pasażerów i bagażu.
  2. Dostęp do poczekalni mają Członkowie Platinum, Gold i Silver oczekujący na lot na pokładzie Emirates w dowolnej klasie. Członek o statusie Platinum lub Gold ma dostęp do poczekalni Emirates w całej sieci Emirates, natomiast Członek o statusie Silver ma dostęp do poczekalni klasy biznes Emirates na Międzynarodowym Lotnisku w Dubaju. Członkowie Platinum i Gold mogą wprowadzić do poczekalni Emirates osobę towarzyszącą im podczas tego samego lotu. Członkowie mający bilety na loty Emirates typu code-share obsługiwane przez innych przewoźników nie mają wstępu do poczekalni Emirates, z wyjątkiem Członków będących pasażerami lotów code-share linii Qantas. W niektórych krajach niepełnoletni (poniżej 18 lub 21 roku życia) muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej, aby mieć wstęp do poczekalni. Pasażerowie podróżujący z biletami dla personelu Emirates nie mogą korzystać z poczekalni w charakterze gości. Dowiedz się więcej o dostępie do poczekalni.
  3. Wyższy limit bagażu obowiązuje dla Członków na poziomie Platinum, Gold i Silver podróżujących na pokładzie Emirates. Członkom na poziomie Platinum przysługuje limit wyższy o 20 kg; członkom Gold przysługuje limit wyższy o 16 kg, a członkom o statusie Silver – dodatkowe 12 kg bagażu (ponad limit widoczny na bilecie). Wyższy limit bagażu nie obowiązuje w przypadku biletów podlegających zasadzie liczby sztuk bagażu IATA (np. biletów z/do Ameryki Północnej i Południowej), kiedy to Członkowie mogą odprawić kilka sztuk bagażu zgodnie z limitem sztuk. Wszystkie odprawiane sztuki bagażu podlegają limitowi w wysokości 32 kg na sztukę. Dowiedz się więcej o wyższym limicie bagażu.
  4. Gwarantowane miejsce w klasie ekonomicznej jest dostępne dla członków na poziomach Gold i Platinum Niektóre komercyjne taryfy Flex nie uprawniają do gwarantowanego miejsca, ale możliwe jest podwyższenie taryfy za dodatkową opłatą. Skontaktuj się w tej sprawie z naszym Centrum Obsługi. , nawet bez istniejącej rezerwacjiOd 15 sierpnia 2014. Gwarantowane miejsce w klasie ekonomicznej zostanie potwierdzone dopiero wówczas, gdy zabraknie wolnych miejsc w wybranej klasie podczas danego lotuOd 15 sierpnia 2014. Emirates Skywards dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić miejsce w klasie biznes dla członków na poziomie Platinum, ale w czasie świąt i ważnych wydarzeń może być to niemożliwe podczas niektórych lotów. Prośbę o gwarantowaną rezerwację miejsc należy złożyć co najmniej 48 godzin przed wylotem, dzwoniąc do Centrum Obsługi Emirates. Pracownik Emirates potwierdzi, czy posiadany bilet ma kwalifikującą się taryfę Flex i uprawnia do gwarantowanego miejsca. Jeśli nie, klasę biletu można podwyższyć odpłatnie. Jeśli rezerwacja jeszcze nie została dokonana, pracownik może dokonać nowej rezerwacji w kwalifikującej się taryfie. Dowiedz się więcej o gwarantowanych miejscach.

  5. Dostęp do e-bramki na lotniskach w Dubaju, Abu Zabi i Al-Ajn jest nieodpłatny dla wszystkich Członków Emirates Skywards. E-bramka jest dostępna dla obywateli wybranych krajów zwolnionych z obowiązku wizowego w ZEA. Dowiedz się więcej o dostępie do e-bramki.
  6. Członkowie Platinum i Gold podróżujący w dowolnej klasie mają prawo do priorytetowej obsługi bagażu. Dowiedz się więcej o priorytetowej obsłudze bagażu.
  7. Emirates Skywards ma prawo, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, do zmiany przywilejów i korzyści dostępnych dla Członka na każdym Poziomie członkowskim. 

 7. Gromadzenie Mil

  1. Członek może gromadzić Mile za Kwalifikujące się loty lub otrzymywać Mile Skywards za korzystanie z kwalifikujących się usług Partnerów od dnia przyjęcia do programu Skywards (włącznie). Kwalifikujące się loty odbyte do dwóch miesięcy przed przyjęciem do programu uprawniają do otrzymania Mil. Transakcje z Partnerami zawarte przed przyjęciem do programu nie uprawniają do otrzymania Mil Skywards. Mile Skywards oraz Mile poziomu otrzymywane przez Członka za Kwalifikujące się loty można sprawdzić w Kalkulatorze Mil na Stronie.
  2. Aby otrzymać Mile, Członek musi okazać kartę członkowską albo podać numer członkowski w chwili rezerwowania lotu lub odprawy przed Kwalifikującym się lotem oraz za każdym razem, gdy płaci za inne kwalifikujące się towary i usługi. Po dokonaniu odprawy na pierwszy lot w ramach danej podróży nie można zmienić numeru członkowskiego.  
  3. Liczba zgromadzonych Mil zależy od miejsca wylotu i przylotu, klasy podróży i taryfy. Użyj naszego kalkulatora mil na emirates.com, aby sprawdzić, ile mil uzyskasz za dany lot.
  4. Członkowie podróżujący w pierwszej klasie zyskują Dodatkowe Mile za klasę lotu w wysokości: Podstawowe Mile + 150%, a Członkowie podróżujący w klasie biznes otrzymują Dodatkowe Mile za klasę lotu w wysokości: Podstawowe Mile + 75%. Dodatkowe mile za klasę lotu zostają dodane do salda Mil Skywards oraz Mil poziomu.
  5. Liczba mil uzyskanych za bilety w systemie Cash+Miles będzie proporcjonalna do kwoty pieniężnej użytej do opłacenia taryfy, z wyłączeniem opłat przewoźnika, podatków i dopłat. Bilety w systemie Cash+Miles nie uprawniają do uzyskania mil w innych programach lojalnościowych, w których uczestniczy Emirates Skywards.
  6. Niepełnoletni członkowie gromadzą Mile w takim samym tempie jak dorośli Członkowie.
  7. Jeżeli Członek kupuje bilety, łącząc taryfy i/lub klasy Kwalifikujących się lotów, Mile zostają naliczone osobno za każdy odcinek. Część biletu przeznaczona na adnotacje i dane dodatkowe zawiera jedynie orientacyjne informacje.  Pełne szczegóły dotyczące Mil gromadzonych podczas lotów o łączonych taryfach znajdziesz w sekcji „Mój plan podróży” na Stronie internetowej lub w dziale „Moje konto” w Aplikacji Emirates, jak również w sekcji „Zarządzaj rezerwacją” na stronie emirates.com.
  8. Jeżeli Członek anuluje część biletu lub uzyska za niego zwrot kosztów, Mile zostaną przyznane jedynie za odbyte Kwalifikujące się loty z danym biletem.
  9. Członek, który został przeniesiony do innej klasy, ale nie otrzymał nowego biletu (tj. podróżuje z biletem o tym samym numerze), otrzyma Mile za zakupioną taryfę, która widnieje na bilecie.
  10. Poniższe rodzaje biletów nie kwalifikują się do przyznania Mil i nie można ich wykorzystać do wymiany na korzyści w programie Emirates Skywards:    
   • bilety pracownicze;
   • bilety zniżkowe dla pracowników branży i agentów;
   • Bilety Classic Saver, Classic Flex oraz Classic Flex Plus;
   • bilety za Mile;
   • bilety barterowe;
   • bilety przydzielane w ramach nagród i bilety promocyjne;
   • bilety dla konsultantów i przedstawicieli PR;
   • bilety dyplomatyczne i rządowe ze specjalną zniżką;
   • darmowe bilety oraz bilety na loty nierejsowe/czarterowe;
   • bilety niepubliczne ze specjalną zniżką;
   • bilety niewykorzystane z powodu odmowy wstępu na pokład oraz
   • darmowe bilety wystawione w ramach innego programu lojalnościowego/programu dla regularnie podróżujących, w którym uczestniczy Emirates Skywards.
  11. Członek może upomnieć się w Centrum Obsługi Emirates o brakujące Mile w ciągu sześciu miesięcy od odbycia Kwalifikującego się lotu. Członek musi przedstawić szczegóły podróży, takie jak numer biletu, dane lotu z kart pokładowych, potwierdzenie transakcji, rachunki i wszelkie inne dokumenty wymagane przez Emirates Skywards, aby możliwe było uznanie roszczenia.
  12. Za każdy lot lub transakcję Członek może otrzymać Mile tylko w jednym programie lojalnościowym, o ile Emirates Skywards lub Partner nie określili inaczej. Mile są przyznawane tylko za dane miejsce oraz jedno dodatkowe miejsce zakupione dla Członka podczas danego lotu. Przyznanie Mil na Konto Członka może zająć osiem tygodni lub więcej od daty transakcji. Mile zgromadzone przez Członka mogą zostać wykorzystane lub wymienione przez tego Członka zgodnie z niniejszymi Zasadami programu dopiero po przyznaniu ich na konto Członka.
  13. Członkowie gromadzą Mile Skywards tylko za Kwalifikujące się loty oraz loty Partnerskimi liniami lotniczymi. Członek jest odpowiedzialny za weryfikację przyznanych Mil Skywards u Partnera, u którego został zarezerwowany lot.
  14. Mile Skywards są przyznawane tylko za faktycznie przekazane towary lub wyświadczone usługi. W szczególności Członek nie otrzyma Mil Skywards za towary i usługi, które zostały zamówione, a następnie anulowane przed wykorzystaniem ich przez Członka, a także w sytuacji, gdy Członek nie spełni wymogów związanych z zamówieniem.
  15. Członkowie mogą przekazywać swoje Mile Skywards z jednego konta Emirates Skywards na inne, za opłatą w wysokości 25 dolarów za 1000 Mil. Obowiązuje Regulamin. Członkowie nie mogą przenosić Mil do innego programu dla regularnie podróżujących.
  16. Jeżeli Kwalifikujący się lot Członka zostanie anulowany, Emirates może wystawić bilet Członka na innego przewoźnika, a Członek otrzyma Mile zgodnie z zakupionym biletem.

 8. Ważność Mil Skywards

  1. Mile Skywards są ważne przez trzy lata od dnia odbycia Kwalifikującego się lotu lub przeprowadzenia kwalifikującej się transakcji z Partnerem przez Członka.
  2. Mile Skywards wygasają (i są odejmowane z Konta Członka) na koniec miesiąca, w którym przypadają urodziny Członka, po trzech latach od daty odbycia Kwalifikującego się lotu lub przeprowadzenia kwalifikującej się transakcji. Dokładny okres ważności Mil Skywards zależeć będzie od daty urodzin Członka, ale ważność Mil Skywards nigdy nie będzie krótsza niż trzy lata. Niewykorzystane, przedawnione Mile Skywards, które zostały odjęte z Konta Członka, nie zostaną ponownie przyznane.
  3. Mile Skywards, które utraciły ważność, nie mogą zostać ponownie przyznane. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do odebrania lub anulowania w dowolnej chwili Mil, które zostały przyznane omyłkowo, niezgodnie z Zasadami programu lub wskutek ich naruszenia.
  4. Obowiązkiem Członka jest wiedzieć, ile Mil Skywards ma na Koncie oraz kiedy jego Mile Skywards wygasają. Członek może sprawdzić stan swoich Mil w dowolnej chwili na emirates.com.
  5. Jeśli mile Skywards zostały wymienione na nagrodę i od tego czasu utraciły ważność zgodnie z Zasadami Programu, mile te nie uprawniają do uzyskania zwrotu.

 9. Zakup Mil Skywards

  1. Członek może dodać do swojego Konta lub Konta innego członka Mile Skywards, kupując je online od Emirates Skywards lub w najbliższym Centrum Rezerwacji i Biletów Emirates, o ile Członek kupujący Mile Skywards oraz (jeśli Mile są kupowane dla innej osoby) Członek otrzymujący Mile Skywards mają na swoim Koncie co najmniej jedną transakcję przyznania Mil (tj. za lot na pokładzie Emirates lub Partnerskiej linii lotniczej albo transakcję z Partnerem). Mile otrzymane z tytułu uczestnictwa w Promocji Rodzinnej oraz Premie za dane osobowe nie są traktowane w tym przypadku jako transakcje przyznania Mil. 
  2. Członek może zakupić jednorazowo minimum 2000 mil Skywards. Maksymalna liczba mil Skywards, jaką członek może zakupić w roku kalendarzowym, wynosi 25 000 mil. Nie można kupować mil poziomu.
  3. Mile Skywards można kupić w dowolnej chwili w liczbie określonej limitami, lecz nie później niż 48 godzin przed rezerwacją/wykorzystaniem mil. Zwroty zakupionych mil w programie Skywards są niedozwolone, chyba że prawo stanowi inaczej.
  4. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili cen Mil Skywards, nakładania dodatkowych ograniczeń na zakup Mil Skywards i/lub warunków otrzymywania Mil Skywards. Dowiedz się więcej o zakupie Mil Skywards.
  5. Członek nie może sprzedać swoich Mil Skywards za gotówkę lub inne korzyści i nie może kupić Mil Skywards od osób trzecich.

 10. Przekazanie Mil Skywards

  1. Członek może przenieść Mile Skywards ze swojego konta na konto innego członka Emirates Skywards za pośrednictwem emirates.com, o ile członek otrzymujący Mile Skywards ma na swoim koncie co najmniej jedną transakcję przyznania Mil (tj. lot na pokładzie Emirates lub partnerskiej linii lotniczej albo transakcję z partnerem). Mile otrzymane z tytułu Uczestnictwa w Promocji Rodzinnej oraz Premie za dane osobowe nie są traktowane w tym przypadku jako transakcje przyznania Mil. 
  2. Członek może przesłać lub otrzymać na raz minimum 2000 mil Skywards. Maksymalna liczba mil Skywards, jaką Członek może przenieść w roku kalendarzowym, wynosi 25 000 mil. Nie można przenosić mil poziomu.
  3. Mile Skywards można przenieść w dowolnej chwili w liczbie określonej limitami, ale należy to zrobić co najmniej 48 godzin przed rezerwacją/wykorzystaniem mil. Zwroty w odniesieniu do mil uzyskanych od osób trzecich w programie Skywards są niedozwolone, chyba że prawo stanowi inaczej.
  4. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili cen Mil Skywards, nakładania dodatkowych ograniczeń na przenoszenie Mil Skywards i/lub warunków przyznawania Mil Skywards. Dowiedz się więcej o przenoszeniu Mil Skywards.
  5. Członek nie może sprzedać swoich Mil Skywards za gotówkę lub inne korzyści i nie może kupić Mil Skywards od osób trzecich.

 11. Nagrody – Postanowienia ogólne

  1. 11.1. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach Programu, wszystkie Nagrody należy zarezerwować na Stronie internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji Emirates bądź w Centrum Obsługi Emirates albo w Biurze Rezerwacji Emirates. Jedynie Członek albo jego Koordynator podróży (albo rodzic lub opiekun w przypadku niepełnoletniego Członka) może wymienić Mile Skywards na Nagrody. W przypadku wniosku o wymianę Mil na Nagrodę Członek może zostać poproszony o wypełnienie Formularza autoryzacyjnego oraz przedstawienie kopii paszportu.
  2. Aby odebrać Nagrodę, Członek musi dysponować wymaganą liczbą Mil Skywards na swoim Koncie. Członkowie mogą wymieniać Mile Skywards na Nagrody w dowolnej chwili w okresie ważności Mil, zależnie od dostępności Nagród oraz w zgodzie z zapisami niniejszych Zasad programu oraz regulaminami Partnerów.
  3. Emirates Skywards może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zmienić liczbę Mil Skywards wymaganą do uzyskania danej Nagrody, wycofać Nagrodę lub nałożyć dodatkowe ograniczenia na Nagrodę albo warunki jej uzyskania.
  4. Wszystkie Nagrody są zależne od dostępności oraz ograniczeń nakładanych przez dostawców. Emirates Skywards oraz Partnerzy mogą ustalać okresy, w których Nagrody nie są dostępne. Nagrody mogą nie być dostępne na wszystkich lotach przez cały czas. Emirates Skywards może wycofać, zastąpić i zamienić Nagrodę w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
  5. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB USZKODZEŃ CIAŁA ORAZ STRAT I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA NAGRODY LUB Z NIM ZWIĄZANYCH (Z WYJĄTKIEM WYKORZYSTANIA DARMOWEGO BILETU) ANI ZA UTRATĘ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE NAGRODY.
  6. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYŁĄCZONYCH PRZEPISAMI PRAWA NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI (BEZPOŚREDNIEJ ANI DOROZUMIANEJ) NA NAGRODY PRZYZNAWANE W PROGRAMIE EMIRATES SKYWARDS. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAMY GWARANCJI NA JAKOŚĆ NAGRÓD ANI ICH PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
  7. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA I ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI PROGRAMU ODPOWIEDZIALNOŚĆ EMIRATES SKYWARDS ALBO PARTNERA DOSTARCZAJĄCEGO LOTY, TOWARY LUB USŁUGI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NAGRODY JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO LUB WIĘCEJ Z PONIŻSZYCH: (a) WYMIANA TOWARU LUB ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIKA TOWARU; (b) NAPRAWA TOWARU; (c) ZWROT KOSZTÓW WYMIANY TOWARU ALBO ZAKUPU ODPOWIEDNIKA TOWARU I – W PRZYPADKU USŁUG LUB LOTÓW – PONOWNEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB LOTU PRZEZ EMIRATES SKYWARDS ALBO PARTNERA WYZNACZONEGO DO DOSTARCZENIA LOTU, TOWARU LUB USŁUG.

 12. Bilety za Mile Emirates

  1. Członek może wykorzystać lot-nagrodę dla siebie lub osoby trzeciej.
  2. Nagrody Classic nie mają wartości pieniężnej.
  3. Uiszczenie wszelkich podatków, ceł i opłat nakładanych przez przewoźnika (w tym podatków lotniskowych i/lub rządowych) jest obowiązkiem Członka. Wszelkich opłat należy dokonać przed wystawieniem biletu Classic. Akceptujemy płatności gotówką i kartą kredytową. Członkowie mogą uiścić opłaty nakładane przez przewoźnika milami Skywards.
  4. Bilety Classic są ważnymi dokumentami podróżnymi i są wystawiane z założeniem, że wszystkie warunki określone w chwili wystawienia biletu są spełnione. Wszystkie loty Classic podlegają Warunkom przewozu Emirates. Dotyczy lotów Classic oraz Zasad Programu w chwili rezerwacji.  Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych ustaleń, Członek musi upewnić się, czy posiada odpowiednią wizę, dokumenty podróżne oraz szczepienia (w tym szczepienia dzieci), aby móc podróżować z Biletem Classic.
  5. Liczba Mil potrzebnych do wymiany na Bilet Classic dla niemowlęcia (do dwóch lat) wynosi 10% liczby Mil wymaganych w przypadku osoby dorosłej. Podczas rezerwacji Członek może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających wiek niemowlęcia. Bilet Classic dla niemowlęcia można wykorzystać tylko w klasie ekonomicznej lotu Emirates. Bilet za Mile dla niemowlęcia należy zarezerwować w tym samym czasie co bilet dla dorosłego i w ramach tej samej rezerwacji.
  6. Bilety Classic muszą zostać opłacone i wystawione w ciągu siedmiu dni od daty rezerwacji; w przeciwnym razie nastąpi anulowanie rezerwacji. Jeżeli wylot przypada w okresie siedmiu dni od daty rezerwacji, konieczne jest natychmiastowe opłacenie i wystawienie biletu.
  7. Biletów otwartych nie wystawia się jako Classic Rewards. Loty na trasie wylotu oraz przylotu muszą zostać zarezerwowane i potwierdzone w tym samym czasie. Listy oczekujących nie są dozwolone w przypadku biletów Classic. Bilety Classic zostaną uznane za nieważne, jeżeli odcinki podróży zostaną wykorzystane niezgodnie z kolejnością.
  8. Wszystkie opłaty wynikające z Zasad programu są bezzwrotne, chyba że prawo stanowi inaczej.
  9. Podróż z Biletami Classic może nie być możliwa w przypadku określonych usług wspólnych lub lotów typu code-share. Członek jest odpowiedzialny za weryfikację honorowania Biletów Classic w linii lotniczej, w której został zarezerwowany lot. Korzystanie z Biletu Classic może nie uprawniać Członka do określonych przywilejów, do jakich miałby prawo, korzystając z pełnopłatnego biletu. Jeżeli Członek ma jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie, powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Emirates.
  10. Bilet Classic nie może zostać wykorzystany u innego przewoźnika niż ten wymieniony na bilecie, z wyłączeniem przypadków odwołania lotu, gdy miejsce Członka zostało potwierdzone. W przypadku odwołania albo poważnego opóźnienia lotu Członek podróżujący z Biletem Classic zostanie przeniesiony na następny lot tego samego przewoźnika z wolnym miejscem albo na lot innego przewoźnika, według decyzji Emirates.
  11. Członek nie może odsprzedać Biletu Classic ani innych Nagród za gotówkę lub inne korzyści i nie może kupić Biletu Classic ani innych Nagród od osób trzecich. Bilet Classic, który został kupiony, sprzedany lub wymieniony przez Członka, może zostać anulowany i skonfiskowany bez uprzedzenia decyzją Emirates Skywards. Jeżeli taki Bilet Classic został częściowo lub w pełni wykorzystany, Członek będzie miał obowiązek opłacić koszt podróży według pełnej taryfy. Zastrzegamy sobie także wszystkie prawa, w tym prawo do podjęcia kroków prawnych oraz anulowania członkostwa.
  12. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM ANI EMIRATES SKYWARDS, ANI (EWENTUALNIE) PARTNERSKIE LINIE LOTNICZE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZŁONKÓW PODRÓŻUJĄCYCH Z INNYMI BILETAMI PREMIOWYMI NIŻ TE OKREŚLONE W OGÓLNYCH WARUNKACH PRZEWOZU I DOKUMENTACH PODRÓŻNYCH DANEJ LINII LOTNICZEJ.
  13. Dodatkowe warunki i obowiązujące opłaty dla Biletów Classic Flex / FLex Plus oraz Classic Saver wyszczególniono poniżej:

   Zasady opłatFlex Plus – klasa ekonomiczna, klasa biznes i pierwsza klasa  Tylko pierwsza klasa FlexSaver – klasa ekonomiczna i biznes
   Maksymalna długość pobytu12 miesięcy3 miesiące3 miesiące
   PrzesiadkiDopuszczalne dwie przesiadki (jedna na trasie wylotu i jedna na trasie przylotu)Dopuszczalne dwie przesiadki (jedna na trasie wylotu i jedna na trasie przylotu)Dopuszczalna jedna przesiadka (na trasie wylotu lub przylotu)
   Kwalifikujące się lotyObejmuje wszystkie loty liniami Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share), zależnie od dostępnościObejmuje wszystkie loty liniami Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share), zależnie od dostępnościObejmuje wszystkie loty liniami Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share), zależnie od dostępności
   Loty za mile w łączonych taryfachŁączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady.Łączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady.Łączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady.
   Opcja multi-cityLoty dozwolone do/z jednego miasta, powrót do/z innego miasta, wyłącznie w ramach tej samej strefy Emirates SkywardsLoty dozwolone do/z jednego miasta, powrót do/z innego miasta, wyłącznie w ramach tej samej strefy Emirates SkywardsLoty dozwolone do/z jednego miasta, powrót do/z innego miasta, wyłącznie w ramach tej samej strefy Emirates Skywards
   Ważność biletuPodróż należy rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od wystawienia biletuPodróż należy rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od wystawienia biletuPodróż należy rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od wystawienia biletu
   Zniżki dla dzieciBilety według zwykłych stawek Emirates Skywards (dzieci gromadzą mile także według normalnych stawek)Bilety według zwykłych stawek Emirates Skywards (dzieci gromadzą mile także według normalnych stawek)Bilety według zwykłych stawek Emirates Skywards (dzieci gromadzą mile także według normalnych stawek
   Zniżki dla niemowlątBilety za mile kosztują 10% mil Emirates Skywards w porównaniu z osobą dorosłą (obowiązują tylko w klasie ekonomicznej)Loty za mile w pierwszej klasie są niedostępneBilety za mile kosztują 10% mil Skywards w porównaniu z osobą dorosłą (obowiązują tylko w klasie ekonomicznej)
   Zasady opłatFlex PlusFlexSaver
   Zmiana datBezpłatnieBezpłatnie25 USDBrak opłat dla niemowląt za zmianę, za osobę
   Zwrot kosztu przed rozpoczęciem podróżyBezpłatnie50 USDBrak opłat dla niemowląt tylko przy zachowaniu ważności biletu i mil75 USDBrak opłat dla niemowląt tylko przy zachowaniu ważności biletu i mil
   Zwrot kosztu po rozpoczęciu podróżyNiedozwolonyNiedozwolonyNiedozwolony
   Wszelkie inne zmiany (w ramach obowiązujących zasad programu)BezpłatnieBezpłatnie25 USDBrak opłat dla niemowląt za zmianę, za osobę
   Loty za mile w łączonych taryfachŁączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady.Łączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady.Łączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady.
  14. Loty za mile podlegają warunkowi dostępności miejsc w wybranej klasie.
  15. Przywilej „Bilet za mile - ostatnie miejsce” umożliwia członkom na poziomie Platinum rezerwację biletu za mile w taryfie Flex w klasie ekonomicznej lub biznes na dowolny lot Emirates, o ile jest on wciąż w sprzedaży. Obowiązuje regulamin.
 13. Gotówka + mile

  1. Członek może wykorzystać dowolne połączenie środków pieniężnych i mil na bilety Cash+Miles dla dla siebie lub osoby trzeciej.
  2. Uiszczenie wszelkich podatków, ceł i opłat nakładanych przez przewoźnika (w tym podatków lotniskowych i/lub rządowych) jest obowiązkiem Członka. Wszelkie opłaty należy uiścić przed wystawieniem biletu Cash+Miles.
  3. Bilety Cash+Miles są ważnymi dokumentami podróżnymi i są wystawiane z założeniem, że wszystkie warunki określone w chwili wystawienia biletu są spełnione. Wszystkie loty Cash+Miles podlegają Warunkom przewozu Emirates oraz zasadom dotyczącym danego biletu, a także Zasadom programu obowiązującym w chwili rezerwacji. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych ustaleń, Członek musi upewnić się, czy posiada odpowiednią wizę, dokumenty podróżne oraz szczepienia (w tym szczepienia dzieci), aby móc podróżować z Biletem Cash+Miles.
  4. Wszystkie opłaty wynikające z Zasad programu są bezzwrotne, chyba że prawo stanowi inaczej.
  5. Podróż z Biletami Cash+Miles może nie być możliwa w przypadku określonych usług wspólnych lub lotów typu code-share. Członek jest odpowiedzialny za weryfikację honorowania Biletów Cash+Miles w linii lotniczej, w której został zarezerwowany lot.
  6. Zakup biletu Cash+Miles (gdy to możliwe) podlega zasadom określonym w artykule 13.
  7. Bilety Cash+Miles można kupić przez Internet na stronie emirates.com, w Centrum Obsługi Emirates oraz sklepach detalicznych.
  8. Bilety Cash+Miles podlegają warunkowi dostępności i są oferowane przez Emirates wedle uznania; Emirates zastrzega prawo do wycofania biletów Cash+Miles w dowolnej chwili.
  9. Bilety Cash+Miles są oferowane tylko na loty sprzedane i obsługiwane przez Emirates. Bilety Cash+Miles nie są dostępne na loty współdzielone (code-share) ani loty partnerskimi liniami lotniczymi.
  10. Minimalna liczba mil potrzebna do zakupu biletów Cash+Miles wynosi 2000 mil. Linie Emirates zastrzegają sobie prawo do zmiany progu minimalnego w dowolnej chwili.
  11. Bilety Cash+Miles są dostępne na loty komercyjne Emirates, z wyłączeniem lotów współdzielonych (code-share) i lotów innymi liniami.
  12. Mile zostaną odjęte z konta Członka w chwili rezerwacji.
  13. Mile zostaną przyznane proporcjonalnie do kwoty pieniężnej wydanej na opłacenie biletów, z wyłączeniem opłat nakładanych przez przewoźnika, podatków i dopłat.
  14. W przypadku rezygnacji lub zwrotu biletu Cash+Miles tylko nieprzedawnione mile zostaną zwrócone na konto Członka.
  15. Zwrot częściowo zużytego biletu Cash+Miles zostanie obliczony proporcjonalnie do liczby mil i środków pieniężnych użytych do opłacenia biletu.
  16. Członkowie mogą podwyższyć klasę biletu Cash+Miles za mile lub środki pieniężne.
  17. Przelicznik mil na środki pieniężne stosowany podczas zakupu biletów Cash+Miles leży w wyłącznej gestii Emirates. Emirates zastrzega prawo do zmiany liczby mil wymaganych do zakupu biletu, zmiany ceny biletu oraz do nałożenia dodatkowych ograniczeń. Ponadto liczba mil i środków pieniężnych podana na Stronie obowiązuje tylko w chwili rezerwacji.
  18. Członkowie ponoszą odpowiedzialność za uiszczenie innych wydatków i opłat, roszczeń i należności z tytułu biletów Cash+Miles. Członek jest zobowiązany uiścić wszelkie inne podatki, opłaty i dopłaty określone w chwili wystawienia biletu.
  19. Wszystkie loty Cash+Miles podlegają Warunkom przewozu Emirates oraz zasadom dotyczącym danego biletu, a także Zasadom programu obowiązującym w chwili rezerwacji.
  20. Wszelkie różnice taryfy lub dodatkowe podatki i dopłaty wynikające z zakupu biletu Cash+Miles mogą być opłacone tylko środkami pieniężnymi.

 14. Podwyższenie klasy lotu Emirates za mile

  1. Podwyższenie klasy lotu za mile jest możliwe tylko podczas lotów Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share obsługiwanych przez innego przewoźnika) i można z niego skorzystać na pojedynczym odcinku (trasa wylotu lub przylotu) albo na trasie podróży w obie strony.
  2. Podwyższenie klasy lotu za mile nie jest dozwolone w przypadku biletów w taryfie Special. Bilety w taryfie Saver dla klasy biznes można podwyższyć o jedną klasę nawet do sześciu godzin przed wylotem. Bilety w taryfie Saver dla klasy ekonomicznej można podwyższyć o jedną klasę tylko podczas odprawy online, na lotnisku lub na pokładzie. 
  3. W chwili prośby o podwyższenie klasy za mile Członkowie muszą posiadać wystarczającą liczbę mil wymaganą do podwyższenia klasy lotu Emirates.
  4. Możliwa jest wyłącznie zmiana o jedną klasę wyżej, np. z klasy ekonomicznej na klasę biznes lub z klasy biznes na pierwszą klasę. W przypadku lotów oferujących tylko klasę ekonomiczną i pierwszą możliwe jest podwyższenie klasy lotu o dwie klasy kosztem podwójnej liczby mil.
  5. Wniosek o podwyższenie klasy lotu za mile należy złożyć najpóźniej na sześć godzin przed wylotem. Wnioski o podwyższenie klasy lotu za mile złożone w ciągu 24 godzin przed wylotem nie będą uprawniały do usługi szoferskiej ani posiłków specjalnych.
  6. Wszyscy członkowie Emirates Skywards mogą wymienić mile na natychmiastowe darmowe podwyższenie klasy na stanowisku odprawy (pod warunkiem dostępności). Członkowie na poziomach Platinum, Gold i Silver mogą wymienić mile na natychmiastowe darmowe podwyższenie klasy na pokładzie (pod warunkiem dostępności). Dowiedz się więcej o natychmiastowym podwyższeniu klasy lotu za mile.
  7. Członek musi posiadać potwierdzony bilet na lot, którego klasę chce podwyższyć, przed złożeniem wniosku o podwyższenie klasy lotu za mile. Obowiązują wszelkie zasady dotyczące oryginalnego biletu i jego taryfy.
  8. Podwyższenia klasy lotu za mile są dozwolone jedynie w przypadku e-biletów Emirates, których numer rozpoczyna się od cyfr 176. Papierowe bilety nie uprawniają do podwyższenia klasy lotu za mile Emirates Skywards.
  9. Niemowlęta towarzyszące dorosłym mają prawo do Darmowego podwyższenia klasy lotu za 10% mil Skywards wymaganych do Darmowego podwyższenia klasy lotu dla osoby dorosłej. Członek i niemowlę muszą zamienić mile na podwyższenie klasy lotu razem, w ramach tej samej transakcji.
  10. Za anulowanie podwyższenia klasy za mile nie obowiązują żadne opłaty. Natomiast mile Skywards, które wygasły, nie zostaną zwrócone na konto Członka.
  11. Podwyższenie klasy za mile podlega warunkowi dostępności w danej klasie lotu.

 15. Partnerzy

  1. Partnerzy oraz regulaminy regulujące gromadzenie i wydawanie mil Skywards za pośrednictwem Partnerów mogą ulegać zmianom. Emirates Skywards może w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia Członków wycofać, ograniczyć, zmodyfikować albo anulować wszelkie Nagrody świadczone przez Partnerów.  Obowiązkiem Członka jest sprawdzenie możliwości gromadzenia i wydawania mil Skywards u Partnerów.
  2. Mile Skywards za towary i usługi Partnerów są gromadzone w zależności od wydatków Członka. Mogą obowiązywać wyłączenia i zasada minimalnej kwoty zakupu. Jeżeli zakup jest dokonany w walucie innej niż obowiązująca waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wydana kwota zostanie przeliczona według kursu wymiany ustalonego przez lub w imieniu Emirates Skywards.
  3. Gdy Członek wybiera usługi i/lub towary u Partnera, kontrakt na zakup usług i/lub towarów obowiązuje Członka i Partnera. W związku z tym podczas zakupu towarów i/lub usług u Partnera obowiązuje regulamin Partnera. Niektóre z punktów regulaminu są zamieszczone na Stronie internetowej, ale Emirates Skywards zdecydowanie zaleca Członkom szczegółowe zapoznanie się z regulaminem Partnera przed zakupem towarów i/lub usług. Akceptując ofertę Partnera, Członek wyraża zgodę na regulamin Partnera dotyczący zakupu, w tym przestrzeganie wszelkich terminów płatności (jeśli obowiązują) oraz przestrzeganie wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących rezerwacji, dostępności, anulowania oraz zwrotu pieniędzy za usługi i/lub towary. W WYMIARZE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NAGRODY ŚWIADCZONE PRZEZ PARTNERÓW W ZWIĄZKU Z ODMOWĄ ŚWIADCZENIA NAGRODY DLA CZŁONKA PRZEZ PARTNERA. Ewentualne prawa, jakie Członek może mieć do Nagrody, może on rościć jedynie wobec Partnera świadczącego Nagrodę. Zgodnie z tym punktem wszystkie Nagrody świadczone na rzecz Członka będą podlegały tylko i wyłącznie regulaminowi Partnera świadczącego Nagrodę. 
  4. Jeśli oferta Partnera umożliwia Członkowi przeniesienie lub przeliczenie punktów zgromadzonych u Partnera na Mile Skywards („Oferta przeniesienia”), przeniesienie lub przeliczenie będzie możliwe tylko wtedy gdy: Członek uczestniczy zarówno w programie Emirates Skywards, jak i programie Partnera; oraz punkty Partnera są wysyłane z konta założonego u Partnera na imię i nazwisko Członka i przekazywane na konto Emirates Skywards założone na to samo imię i nazwisko (dalej: Powiązane konta). Powiązane konta muszą zawierać identyczne imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do niepowiązania konta Członka oraz nieprzyznania Mil na Konto Członka wedle własnego uznania zgodnie z punktem 15.4 lub anulowania Mil już przyznanych Członkowi na jego konto na mocy Oferty przeniesienia, jeżeli Emirates ma podstawy sądzić, że tożsamość Członka różni się od tożsamości osoby przenoszącej, lub gdy na koncie Członka wykryto oszukańcze działania związane z przeniesieniem albo przeliczeniem Mil.
  5. Zobacz listę Partnerów.
 16. Loty za mile Partnerskimi liniami lotniczymi

  1. Regulaminy określające wymianę Mil Skywards na Darmowe loty Partnerskimi liniami lotniczymi mogą różnić się w zależności od Partnera. Członek jest odpowiedzialny za zapoznanie się z tymi regulaminami w chwili rezerwowania biletu.
  2. Bilety na darmowe loty Partnerskimi liniami lotniczymi muszą zostać opłacone i wystawione co najmniej siedem dni przed datą wylotu. Loty Partnerskimi liniami lotniczymi za mile, zarezerwowane w obrębie siedmiu dni przed wylotem, podlegają opłacie 50 USD, a loty zarezerwowane w ciągu 24 godzin przed wylotem podlegają opłacie rezerwacyjnej w wysokości 75 USD.
  3. Niektóre Partnerskie linie lotnicze nie zezwalają na rezerwację lotów za mile z wyprzedzeniem większym niż 6 miesięcy ze względu na planowanie rozkładu lotów.
  4. Większość Partnerskich linii lotniczych zezwala na jedną przesiadkę w podróży oraz punkt zwrotny podczas lotów za mile. Dowiedz się więcej o regulaminach poszczególnych Partnerskich linii lotniczych.
  5. Zmiany dat lotów za mile partnerskimi liniami lotniczymi podlegają opłacie w wysokości 25 USD za zmianę od osoby, o ile spełniono wszystkie pozostałe zapisy regulaminu biletu oraz regulaminu Partnera.
  6. Anulowanie Darmowego lotu Partnerskimi liniami lotniczymi musi nastąpić nie później niż 72 godziny przed wylotem i wiąże się z opłatą za rezygnację w wysokości 75 USD. Mile Emirates Skywards, które wygasły, nie zostaną zwrócone na Konto Członka.
  7. Wszystkie opłaty wynikające z Zasad Programu są bezzwrotne, chyba że prawo stanowi inaczej.
  8. Wszystkie bilety za mile będą wystawiane jako bilety w obie strony.
  9. Pozostałe zasady regulaminu przedstawiono poniżej: 

   Inne zasadyLoty Partnerskimi liniami lotniczymi za mile
   Zmiany daty25 USDo ile nie zakazano prawnie za zmianę, za osobę
   Zwroty przed podróżąbrak opłat za niemowlęta75 USDo ile nie zakazano prawnie tylko w okresie ważności biletu i mil
   Zwroty po podróżybrak opłat za niemowlętaNiedozwolone
   Wszystkie pozostałe zmiany25 USDo ile nie zakazano prawnie za zmianę, za osobę

 17. Promocja Rodzinna i inne Programy

  1. Za pośrednictwem Strony lub pisemnie w Centrum Obsługi Emirates Członek (dalej: „Głowa rodziny”) może wyznaczyć maksymalnie ośmiu członków rodziny (dalej: „Uczestników Promocji Rodzinnej”). Uprawnionymi Uczestnikami Promocji Rodzinnej są małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, wnuki, teściowie, ojczymowie i macochy, pasierbowie i pasierbice oraz opiekunki/pomoce domowe.
  2. Uczestnik Promocji Rodzinnej musi mieć co najmniej dwa lata i może być przypisany tylko do jednego Konta głowy rodziny.
  3. Uczestnik Promocji Rodzinnej po zakwalifikowaniu się do Promocji Rodzinnej otrzymuje 20% Mil Skywards, jakie gromadziłby Członek na poziomie Blue za Kwalifikujące się loty, a zebrane Mile Skywards zostaną dodane do Konta głowy rodziny. Uczestnik Promocji Rodzinnej nie gromadzi Mil Skywards ani Mil poziomu we własnym imieniu, gdy podróżuje, podając numer członkowski Promocji Rodzinnej.
  4. Uczestnik Promocji Rodzinnej może także być Członkiem, ale nie może otrzymywać Mil za ten sam Kwalifikujący się lot na każde konto członkowskie.
  5. Głowa rodziny może anulować uczestnictwo Uczestnika Promocji Rodzinnej w dowolnej chwili za pośrednictwem Strony lub pisemnie w Centrum Obsługi Emirates.   W roku kalendarzowym dozwolone jest dodanie trzech Uczestników i usunięcie trzech Uczestników.
  6. Uczestnik Promocji Rodzinnej nominowany i włączony do Promocji Rodzinnej przez Głowę rodziny podlega Zasadom programu.
  7. Uczestnicy Promocji Rodzinnej nie są uprawnieni do gromadzenia Mil Skywards u Partnerów.
  8. Wszelkie pozostałe programy oferowane przez Emirates Skywards mogą podlegać dodatkowym zasadom, które będą udostępniane Członkom na życzenie. 

 18. Odpowiedzialność

  1. W WYMIARZE PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI PRAWA EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CZŁONKA ORAZ INNYCH OSÓB ZA STRATY I SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, JAK I POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z ZAKOŃCZENIA LUB ZMIANY PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS, WYCOFANIA LUB ZMIAN OFERT I KORZYŚCI UDOSTĘPNIANYCH CZŁONKOWI, W TYM WYCOFANIA SIĘ PARTNERA ALBO WYCOFANIA OFERT I KORZYŚCI.
  2. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Członka z dalszego udziału w Programie Emirates Skywards, do anulowania wcześniej zgromadzonych Mil Skywards oraz do żądania rekompensaty za wykorzystane Nagrody, jeżeli – zdaniem Emirates Skywards – Członek ten lub Koordynator Podróży działający w imieniu tego Członka świadomie angażował się w winę umyślną lub złamał zasady programu Skywards, w tym między innymi nielegalnie nabył, sprzedał lub nadużył Mil Skywards albo kupił lub sprzedał Nagrody tudzież je nadużył.
  3. Konsjerż Emirates Skywards oraz inne usługi oferowane Członkom są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych (dalej: „Dostawcy”). Wszyscy Członkowie korzystający z tych usług wstępują w stosunek prawny z Dostawcą. W wymiarze dozwolonym przepisami prawa Emirates Skywards zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec Członków i innych osób za zaniedbania, winę umyślną, niesatysfakcjonującą obsługę albo inne naruszenie obowiązków wynikłe ze świadczenia lub braku świadczenia usług przez Dostawcę lub w jego imieniu wynikających ze stosunku prawnego z Dostawcą.
 19. Prywatność

  1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Emirates Skywards jest zgoda i zezwolenie Członka na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez Emirates Skywards informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym Emirates Skywards i innych związanych z Członkiem informacji gromadzonych przez Emirates Skywards w celach opisanych w tym punkcie. Informacje o Członku zgromadzone przez Emirates Skywards obejmujące dane, które Członek lub Partner przekazał Emirates Skywards, takie jak imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy, data urodzenia i szczegóły transakcji, w tym zgromadzone Mile i Nagrody odebrane za Mile Emirates Skywards: 
   • mogą być używane do opracowania nowych usług;
   • mogą być wykorzystywane do celów księgowych i audytowych (w tym audytu nadużyć finansowych);
   • mogą być wykorzystywane do sprawdzenia i oceny zdolności kredytowej;
   • mogą być wykorzystywane do celów marketingowych i badań rynku;
   • będą przekazywane krajom, w których mogą nie obowiązywać przepisy o ochronie danych osobowych, oraz
   • mogą być używane do innych celów, na jakie Członek wyrazi zgodę;
   • zostaną zgromadzone i będą używane przez administrację programu Emirates Skywards i jednostki przetwarzające dane w celu zapewnienia wydajnego funkcjonowania Programu, w tym do przyznawania Mil, sporządzania wyciągów członkowskich oraz przyznawania poziomów członkostwa;
   • mogą być ujawniane zgodnie z wymogami prawa, w tym udostępniane policji oraz służbom imigracyjnym i celnym;
   • mogą być używane przez administrację programu Emirates Skywards do wysyłania wiadomości o promocjach, usługach, produktach i korzyściach oferowanych w ramach programu Emirates Skywards;
   • mogą być udostępniane Partnerom, aby pomóc im w planowaniu i udoskonalaniu programu Emirates Skywards;
   • mogą być używane przez Partnerów do wysyłania osobnych wiadomości o usługach, produktach i korzyściach oferowanych przez tych Partnerów (o ile Członek nie wyraził sprzeciwu).
  2. Zgoda wyrażona przez Członka obowiązuje aż do wycofania jej przez Członka na piśmie skierowanym do Centrum Obsługi Emirates. Wycofanie zgody może oznaczać, że pewne usługi nie będą dalej oferowane Członkowi, a ponadto uprawnia ono Emirates Skywards do natychmiastowego zakończenia Członkostwa.
  3. Członek może uzyskać kopię swoich informacji członkowskich po złożeniu pisemnej prośby i po zapłaceniu Emirates Skywards (ewentualnych) uzasadnionych kosztów związanych z udostępnieniem Członkowi zgromadzonych informacji. Członek może poprosić Emirates Skywards o bezpłatne poprawienie lub usunięcie określonych danych, które są nieprecyzyjne, niekompletne lub nieaktualne.
  4. Członek potwierdza, że wszelkie informacje na temat Uczestników Promocji Rodzinnej zostały przez niego podane za zgodą i wiedzą Uczestnika Promocji Rodzinnej.
  5. Współpraca Emirates-Qantas
   Nie ograniczając postanowień zawartych w punkcie 19.1, koniecznym warunkiem członkostwa w Emirates Skywards jest – o ile Emirates Skywards nie zostanie powiadomiony o innym stanie przez Uprawionego Członka zgodnie z punktem 19.3 – aby dane Uprawnionego członka zgromadzone przez Emirates Skywards (w tym dane osobowe Uprawnionego członka) oraz szczegóły lotów obsługiwanych przez Qantas zostały udostępnione Qantas w dniu lub po dacie zakończenia współpracy z Qantas. Przekazanie tych informacji ma na celu umożliwienie Qantas zaoferowanie Uprawnionym członkom uczestnictwa w programie Frequent Flyer linii Qantas (lub w równoważnym programie lojalnościowym oferowanym w dniu Zakończenia współpracy z Qantas). Zasady wykorzystywania i ujawniania danych osobowych stosowane przez Qantas mogą różnić się od zasad Emirates. Przepisy chroniące prywatność stosowane przez Qantas mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy, którym podlega Emirates Skywards. Aby uniknąć wątpliwości, żadne postanowienie punktu 19.5 nie będzie nigdy wymagało od Uprawnionego członka rezygnacji z członkostwa Emirates Skywards i/lub przyjęcia członkostwa w programie Frequent Flyer (lub równoważnym) linii Qantas.

 20. Postanowienia ogólne

  1. Zasady Programu mogą ulegać zmianom, modyfikacjom, zawieszeniu lub zakończeniu w dowolnym momencie bez powiadomienia w przypadkach, w których pozwala na to prawo. Niemniej jednak podjęte zostaną stosowne działania, aby bez zbędnej zwłoki zamieścić szczegóły zmian, zawieszenia lub zakończenia (w zależności od sytuacji) na Stronie internetowej. W przypadku konfliktu między tą wersją Zasad Programu a dowolną wersją Zasad Programu opublikowaną na Stronie internetowej Emirates Skywards, obowiązuje ta druga.

  2. Korzystanie przez Członka z karty członkowskiej lub podawanie numeru członkowskiego po wprowadzeniu zmian do Zasad programu będzie traktowane jako akceptacja tychże zmian przez Członka.

  3. Powiadomienie Członka, przewidziane niniejszymi Zasadami programu, będzie uznane za dostarczone, jeżeli zostanie wysłane opłaconą przesyłką pocztową na adres Członka podany przez niego do celów komunikacji z Emirates Skywards.

  4. Zasady programu podlegają prawu Emiratu Dubaju i wszelkie postępowania sądowe dotyczące lub związane z Emirates Skywards muszą być wnoszone w tutejszej jurysdykcji. Członkostwo, w tym prawo do kwalifikacji do członkostwa oraz Mil i Nagród, podlega obowiązującym przepisom i regulacjom, w tym wszystkim obowiązującym postanowieniom Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA.

  5. Emirates Skywards nie prowadzi działalności (lub przestanie ją prowadzić) w jurysdykcjach, w których jest (lub zostanie) zakazany przez obowiązujące prawo lub dyrektywę rządową.

  6. Zachowano należytą staranność, aby zapewnić precyzyjność informacji zawartych w niniejszych Zasadach programu oraz publikacjach i reklamach związanych z Emirates Skywards, jednak Emirates Skywards nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia jakichkolwiek informacji, zarówno pisemnych, jak i słownych.

  7. Jakakolwiek część niniejszych Zasad programu, która z dowolnego powodu jest nieważna, jest uznawana za niebyłą i nie wpływa na pozostałe zapisy niniejszych Zasad programu. Administracja programu Emirates Skywards nie może być zobowiązana do świadczenia usług lub wypełnienia zapisów niniejszych Zasad programu, jeśli takie działanie byłoby niezgodne z prawem.

  8. Członkowie mogą zostać poproszeni o okazanie podczas odprawy dokumentów potwierdzających tożsamość Członka oraz uczestnictwo w programie Emirates Skywards. Jeżeli Członek nie spełni tych wymogów, administracja programu Emirates Skywards ma prawo do odmowy przewozu.