นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานเพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไรเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับใครบ้าง
การอนุญาตการยกเลิกการอนุญาตของคุณ
ความปลอดภัยข้อมูลที่รวบรวม
คุกกี้ลิงก์
การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ติดต่อผ่านเว็บไซต์

ประกาศความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งาน

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ("สายการบินเอมิเรตส์") ประกอบด้วยหน่วยงานและ/หรือแผนกต่างๆ และทั้งหมดต่อไปนี้: สายการบินเอมิเรตส์, dnata, dnata World Travel, Emirates Skycargo, Emirates Skywards, Emirates Holidays, Arabian Adventures, Emirates One&Only Wolgan Valley และแบรนด์ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามช่วงเวลา คุณสามารถขอรายชื่อได้จาก: แผนกสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ สำนักงานใหญ่ ตู้ไปรษณีย์ 686 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เรามีหน้าที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับทางเว็บไซต์ และเราได้รับแจ้งเมื่อจำเป็นในแต่ละประเทศภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของประเทศนั้น

เรารับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง นโยบายนี้อธิบายลักษณะการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากคุณ

เพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ คุณจะถูกสอบถามข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือรายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิต เราจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้บนคอมพิวเตอร์หรือสถานที่อื่น เราจะใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะต่อไปนี้:

 • เพื่อทำข้อตกลงกับคุณ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ส่งกำหนดการให้คุณ หรือติดต่อคุณหากเกิดปัญหากับการจองของคุณ
 • เพื่อลงทะเบียนคุณกับเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดการบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณลงทะเบียนขอรับบริการเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ (ดูที่ตัวเลือก/การถอนตัวด้านล่าง)
 • เพื่อจัดการแข่งขันหรือข้อเสนอการส่งเสริมการขายใดๆ ที่คุณอาจเข้าร่วม และการแจ้งผลผู้ชนะ
 • เพื่อตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจส่งถึงเราทางอีเมล
 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา
 • เพื่อป้องกันการตรวจจับการก่ออาชญากรรมและ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • การส่งข้อความบริการให้แก่คุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถมอบกระบวนการจองผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นแก่คุณ (ตัวอย่างเช่น การส่งข้อความบริการถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อการจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์)

เราต้องทราบชื่อผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางทุกคน หากคุณจองเที่ยวบินแทนผู้อื่น คุณต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่คุณทำการจองให้ เราจะดำเนินการโดยยึดถือว่าคุณได้รับอนุญาตแล้ว

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไร

เราจะนำข้อมูลที่คุณให้หรือที่ได้รับจากเราไปใช้ในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงการบริการต่างๆ ที่เรามี เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมทั้งข้อเสนอพิเศษของสายการบินเอมิเรตส์และบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถเลือกรับข้อมูลและสิทธิ์เหล่านี้ได้

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับใครบ้าง

สายการบินเอมิเรตส์จะไม่จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะต่อไปนี้:

 • สายการบินเอมิเรตส์อาจมอบสิทธิการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้กับผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลบุคคลที่สามของตนเอง ผู้ให้บริการ ได้แก่: ผู้ให้บริการตรวจสอบบัตรเครดิต คลังข้อมูลและศูนย์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา องค์กรการตลาด ผู้ที่อาจทำการตลาดสนับสนุนและการสื่อสารด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จัดการเว็บเพจของเรา และให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และโฮสต์อุปกรณ์และเครื่องมือของเรา คนขับรถ ตัวแทนบริการรถยนต์ และบริษัทวิจัยผู้บริโภคซึ่งสนับสนุน สายการบินเอมิเรตส์ ในการทำความเข้าใจความสนใจของผู้บริโภคโดยดำเนินการสำรวจผู้บริโภค สายการบินเอมิเรตส์จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น สายการบินเอมิเรตส์ใช้มาตรการป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการของเราจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัว และจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากเพื่อการให้บริการของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น
 • สายการบินเอมิเรตส์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ เช่น สายการบินเอมิเรตส์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจในการรวบรวมข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหมายศาลที่ออกโดยศาลภายในเขตอำนาจ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดทำบันทึกข้อมูล
 • ในกรณีที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมไปให้กับผู้ซื้อบุคคลที่สาม ซึ่งยอมรับว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เหตุผลเดียวกับที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • ให้กับผู้ใดก็ตามที่เราได้โอนหรืออาจทำการโอนสิทธิและหน้าที่ของเรา ภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกับคุณ
 • ให้กับหน่วยงานศุลกากรและ/หรือตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศที่คุณออกเดินทาง และ/หรือประเทศปลายทาง (หรือประเทศที่เราบินผ่านในระหว่างการเดินทางของคุณ) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศเหล่านั้น
 • หากเรามีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือหากกฎหมายอนุญาตให้เราดำเนินการ
 • ให้กับพนักงานและตัวแทนของเรา เพื่อดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต

หากคุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการที่เราร้องขอ คุณจะยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้งานบางตัวเลือกหรือบริการได้

การอนุญาต

ในการเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสายการบินเอมิเรตส์ จะถือว่าคุณอนุญาตให้สายการบินเอมิเรตส์นำไปใช้ตามหลักปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อความประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่กำหนดไว้ในขณะที่คุณถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ สายการบินเอมิเรตส์อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์เพิ่มเติม ซึ่งสายการบินเอมิเรตส์ เชื่อว่าคุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกยกเลิกการสมัครรับข้อมูลล่าสุดเหล่านี้ หรือจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางการตลาดได้

การยกเลิกการอนุญาตของคุณ

การสื่อสารด้านการตลาดทั้งหมดที่สายการบินเอมิเรตส์ส่งถึงคุณ สามารถขอยกเลิกได้ หากคุณไม่ต้องการรับสื่อรายการส่งเสริมการขายอีกต่อไป คุณอาจยกเลิกการรับข้อมูลนี้ได้โดยคลิกที่นี่ เพื่อลบชื่อของคุณออกจากรายชื่อส่งจดหมายของสายการบินเอมิเรตส์ หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารของ Emirates Skywards ให้ไปที่ www.emirates.com คุณจะได้รับแจ้งเสมอเมื่อมีการดำเนินการเก็บข้อมูลโดยบุคคลภายนอกใดๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนว่า เมื่อใดที่พวกเขาควรให้บริการที่ต้องอาศัยบุคคลภายนอกและเมื่อใดไม่ควร

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ยินยอมให้สายการบินเอมิเรตส์ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การไม่ยินยอมนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะของเราให้กับคุณ

ความปลอดภัย

เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยกับทางเรา เราใช้คุณลักษณะทางเทคโนโลยีและความปลอดภัย ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และลบองค์ประกอบใดๆ ที่เป็นการระบุตัวตนออก เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาความพยายามทางการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาเนื้อหาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา การออกแบบ และบริการของไซต์ของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางส่วน เช่น จำนวนและความถี่ของผู้เข้าชมไซต์นี้ ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วย URL ที่คุณใช้งานก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ URL ที่คุณเชื่อมโยงถัดไป เบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้งาน และที่อยู่ IP ของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่ข้อมูลรวบรวมเท่านั้น ข้อมูลกลุ่มนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของเราใช้ส่วนใดของไซต์ และวิจัยภายในข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรม เพื่อทำความเข้าใจและให้บริการคุณให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อความเล็กๆ ที่เบราว์เซอร์จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ที่ใช้คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะร้องขอสิทธิ์ในการส่งผ่านคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณยอมรับ คุกกี้จะใช้พื้นที่เพียงไม่กี่ไบต์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และพัฒนาการเข้าชมเว็บของคุณได้ สายการบินเอมิเรตส์จะใช้คุกกี้ติดตามลูกค้าที่เข้าชมผ่านไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเมื่อคุณกลับเข้ามาที่ไซต์อีกครั้ง โดยระบบจะบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องป้อนใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้ไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ระบบของคุณ หรือรวบรวมข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้ และแม้ว่าคุณจะได้รับคุกกี้จากไซต์ที่แตกต่างกัน แต่คุกกี้จะอ่านได้เฉพาะเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้สร้างเท่านั้น เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ตั้งแต่แรก แต่คุณสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ได้

ลิงก์

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อแนวปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ที่อยู่นอกการควบคุมของเราหรือหน่วยงานใน "กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์" โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของแต่ละและทุกๆ เว็บไซต์ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หากข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณเปลี่ยนแปลง หรือหากคุณไม่ต้องการใช้บริการอีกต่อไป เราพร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยให้กับเรา

การเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิดูข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ เราจะพยายามให้ข้อมูลที่คุณร้องขอภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผล อาจมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยสำหรับคำขอบางอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ร้องขอ หากคุณกังวลว่าข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเรา

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บางส่วนที่ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจอยู่ในเขตอำนาจศาลนอกประเทศที่คุณอยู่อาศัย ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจถูกประมวลผลและจัดเก็บในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ และรัฐบาล ศาล หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ อาจขอให้เปิดเผยข้อมูลของคุณตามกฎหมายในประเทศเหล่านี้ได้

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เรานำไปใช้ และสถานการณ์ที่เรานำไปใช้ หากในช่วงเวลาใดที่เราตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณแตกต่างไปจากที่ระบุไว้เมื่อเราเก็บรวบรวม เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล เราจะให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่ เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว

ติดต่อผ่านเว็บไซต์

การจองออนไลน์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองออนไลน์ หรือพบปัญหาใดๆ ขณะทำการจอง โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มนี้

คำถามที่ไม่เกี่ยวกับการจอง

หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ในระหว่างการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อสำนักงาน สายการบินเอมิเรตส์ท้องถิ่นของคุณ