ประเทศใดที่คุณต้องการไปเยือนและภาษาใดที่คุณต้องการใช้บนเว็บไซต์ emirates.com Thailand (Thai) หรือ United States (English) ดูประเทศและภาษาทั้งหมด
English[ ภาษาไทย ]
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระ

สัมภาระ

คุณจำเป็นต้องทราบว่าคุณสามารถและไม่สามารถนำอะไรไปกับคุณได้ในการเดินทาง

สายการบินเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่ยืดหยุ่นมากที่สุด เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณสามารถเพลิดเพลินกับจำนวนจำกัดของสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องดังต่อไปนี้

  • 30 กก. สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด
  • 40 กก. สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ
  • 50 กก. สำหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

หากคุณเป็นสมาชิกบัตร Platinum, Gold หรือ Silverของ Emirates Skywards คุณมีสิทธิ์เพิ่มจำนวนจำกัดของสัมภาระได้

หมายเหตุ: สำหรับกำหนดการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางที่อยู่ในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ จะใช้กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่แตกต่างกัน ในอเมริกาเหนือ ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระไปได้ 2 ใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด และสัมภาระ 2 ใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมสำหรับที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นประหยัด สำหรับอเมริกาใต้ ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระไปได้ 2 ใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมสำหรับที่นั่งทุกระดับชั้น

ดูรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ และค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณได้ โดยใช้ เครื่องคำนวณจำนวนจำกัดของสัมภาระ ของเรา

นโยบายสัมภาระอินเตอร์ไลน์

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาและสายการบินแรกที่คุณจองไม่ใช่สายการบินเอมิเรตส์ อาจจะต้องใช้กฎที่แตกต่างกัน – เพิ่มเติม

 เที่ยวบินอินเตอร์ไลน์คือเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรโดยสารเดียวกันกับสายการบินเอมิเรตส์ของคุณ แต่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นและหมายเลขเที่ยวบินไม่ใช่ 'EK' สายการบินอินเตอร์ไลน์เหล่านี้มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่แตกต่างกันกับสายการบินเอมิเรตส์ ดูรายละเอียดที่หน้าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของสายการบินพันธมิตร หรือค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระติดตัวและสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องใบแรกและใบที่สอง

เครื่องคำนวณสัมภาระ และค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่โหลดใต้ท้องเครื่องและที่นำขึ้นเครื่องจะเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางที่คุณเดินทาง ค้นหาจำนวนสัมภาระที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้ รวมถึงค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณ ก่อนออกเดินทาง เครื่องคำนวณสัมภาระ และค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องเมื่อเร็วๆนี้ โดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นของเหลวและเจล ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณนำอะไรขึ้นเครื่องบ้างก่อนทำการเช็คอิน กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม
ลูกค้าบางท่าน เช่น ผู้ทุพพลภาพ และที่เดินทางด้วยอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬา อาจมีสิทธิ์ได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม
ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม
หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม คุณสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ในอัตราส่วนลด ซึ่งจะช่วยคุณประหยัดเวลาและเงิน ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม
สัมภาระที่ล่าช้าและเสียหาย
บางครั้งสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องอาจล่าช้าหรือเสียหายระหว่างเปลี่ยนเครื่อง ดูว่าสายการบินเอมิเรตส์สามารถช่วยให้คุณได้รับหรือนำสัมภาระของคุณมาคืนได้อย่างไร สัมภาระที่ล่าช้าและเสียหาย
การติดตามสัมภาระที่ล่าช้า
ใช้หมายเลขอ้างอิงของคุณเพื่อติดตามสัมภาระที่ล่าช้าและตรวจสอบสถานะรายงานของคุณ การติดตามสัมภาระที่ล่าช้า
บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ
ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ มีบริการเกี่ยวกับสัมภาระเพื่อทำให้การเดินทางของคุณง่ายยิ่งขึ้น บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ
คำถามที่ถูกถามบ่อย