Nâng hạng chuyến bay Emirates của bạn

Nhập chi tiết đặt chỗ để tìm hiểu cách nâng hạng chuyến bay Emirates của bạn.

Truy xuất hồ sơ đặt vé

Hãy đảm bảo rằng họ của bạn nhập trùng với họ trong vé và chỉ sử dụng các ký tự chữ cái tiếng Anh.

Bạn sẽ tìm thấy mã hồ sơ đặt chỗ trên vé của mình. Nó là mã có sáu ký tự gồm các chữ cái và số xuất hiện dưới tên của bạn.

Nâng hạng chuyến bay Emirates sắp tới của bạn

Tìm hiểu về việc nâng hạng chuyến bay Emirates, bao gồm chi phí nâng hạng bằng tiền mặt hoặc bằng cách dùng điểm thưởng Skywards Miles hoặc đăng ký nhận thông báo và nâng hạng tự động:
  • Nhập chi tiết đặt chỗ của bạn để tìm hiểu chi phí nâng hạng bay lên Hạng thương gia Emirates hoặc Hạng Nhất Emirates bằng cách sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến.
  • Xem bạn có thể nâng hạng bằng cách sử dụng điểm thưởng Emirates Skywards Miles hay không.
  • Thiết lập nâng hạng tự động nếu có chỗ để nâng hạng, bạn sẽ được tự động nâng lên hạng khoang cao hơn bằng cách sử dụng điểm thưởng Skywards Miles.
  • Đăng ký nhận thông báo nâng hạng Emirates để chúng tôi có thể gửi email hoặc tin nhắn SMS cho bạn khi có chỗ để nâng hạng cho chuyến bay của bạn.