Accessibility informationSkip to the main content
Gia hạn trạng thái hạng hội viên

Trạng thái Hạng hội viên hiện tại cho tất cả các hội viên Hạng Platinum, Gold và Silver của Emirates Skywards đã được gia hạn đến năm 2022.

Nếu hồ sơ của bạn hiển thị ngày Đánh giá Hạng hội viên vào năm 2021, thông tin này sẽ tự động được gia hạn thêm 12 tháng khi đến ngày Đánh giá Hạng hội viên của bạn. Ví dụ: nếu ngày Đánh giá Hạng hội viên của bạn hiện là 31 tháng 3 năm 2021, thì ngày này sẽ được điều chỉnh thành 31 tháng 3 năm 2022. Việc duy trì trạng thái hạng hội viên của bạn sẽ dựa trên hoạt động du lịch của bạn từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Chúng tôi nhận thấy rằng các hạn chế đi lại đang diễn ra trên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng đi lại của bạn với Emirates và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn về các cơ hội giúp bạn giữ được hạng hội viên dễ dàng hơn kể từ năm 2022.

Gia hạn hiệu lực Dặm thưởng

Chúng tôi đã gia hạn hiệu lực của tất cả số Dặm thưởng Skywards hết hạn vào hoặc sau tháng 4 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Dặm thưởng Skywards có thể đổi thưởng trước tối đa 11 tháng để nhận được nhiều loại phần thưởng, bao gồm vé máy bay của Emirates và các hãng hàng không đối tác, nâng hạng chuyến bay, lưu trú khách sạn và các trải nghiệm không thể mua bằng tiền.
 
Vui lòng lưu ý: Chi tiết về chính sách linh hoạt này có thể chưa được phản ánh ngay trong phần "Tài khoản của tôi" trên trang web của emirates.com. Ngày xét hạng hội viên đã sửa đổi của bạn sẽ được cập nhật vào tháng có ngày xét hạng hội viên hiện tại của bạn.
 
Chúng tôi đang áp dụng nhiều cách để hỗ trợ bạn tại thời điểm này, vì vậy hãy cập nhật thông tin chi tiết liên hệ của bạn.