Phần thưởng cho Skysurfers

Điều tuyệt vời nhất khi tích lũy Dặm thưởng Skywards là gì? Sử dụng dặm thưởng trên chuyến bay!

Tận dụng tối ưu Dặm thưởng của bạn

Mỗi lần bay, bạn sẽ tiến một bước gần hơn tới phần thưởng hấp dẫn. Và bạn sẽ không phải đợi lâu để bắt đầu sử dụng Dặm thưởng của mình cho các chuyến bay.

Bạn có thể kiểm tra số dư bất kỳ lúc nào và nhìn thấy Dặm thưởng của mình tăng dần. Khi bạn đã sẵn sàng đổi lấy phần thưởng, chỉ cần đề nghị cha mẹ hoặc người giám hộ đăng nhập vào tài khoản của họ.

Đăng nhập để xem bạn có được bao nhiêu Dặm thưởng