Mua, Tặng, Gia hạn hoặc Phục hồi Dặm

Kiếm nhiều Dặm thưởng hơn với số tiền bạn bỏ ra


Mua thêm Dặm thưởng Skywards

Nếu bạn thích một giải thưởng nhưng lại không có đủ Dặm thưởng Skywards trong tài khoản thì bạn chỉ cần mua thêm Dặm thưởng Skywards. Dù bạn nằm trong vùng cho phép một chuyến bay thưởng hay bạn muốn dành tiền để nâng cấp thì hãy mua Dặm thưởng để đạt mục đích đó nhanh hơn. 1000 Dặm thưởng chỉ có giá 30 USD và bạn có thể mua những 100.000 Dặm thưởng Skywards mỗi năm.

Mua Dặm thưởng

Tặng Dặm thưởng Skywards

Nếu bạn muốn chiều chuộng những người mình yêu mến, bạn chỉ cần mua Dặm thưởng Skywards cho gia đình và bạn bè để họ tự dùng Dặm thưởng đó. Từ các chuyến bay hay thậm chí là các lần cư trú tại khách sạn, người thân của bạn sẽ tìm thấy thứ mà họ thích trong hàng loạt những giải thưởng hấp dẫn của chúng tôi. 1.000 Dặm thưởng Skywards chỉ có giá 30 USD và bạn có thể tặng tối đa 100.000 dặm thưởng mỗi năm.

Tặng Dặm thưởngTặng Dặm thưởng

Chuyển Dặm thưởng Skywards của bạn cho những tài khoản có ít Dặm thưởng hơn

Nếu bạn không thể đạt được một giải thưởng nhất định, hãy chuyển Dặm thưởng Skywards của bạn cho gia đình hoặc bạn bè để gộp Dặm thưởng chung vào một tài khoản và gia tăng số Dặm thưởng của bạn. Bạn có thể chuyển Dặm thưởng với giá 15 USD cho 1000 Dặm thưởng và bạn có thể chuyển tối đa 50.000 Dặm thưởng một năm.

Chuyển Dặm thưởng của bạn

Khôi phục Dặm thưởng Skywards đã hết hạn

Nếu Dặm thưởng Skywards của bạn đã hết hạn trong vòng 6 tháng, bạn có thể khôi phục số Dặm thưởng đó và số Dặm thưởng đó sẽ được thêm lại vào tài khoản của bạn. 1.000 Dặm thưởng có giá chỉ 20 USD và bạn có thể khôi phục tối đa 50.000 Dặm thưởng Skywards mỗi năm.

Khôi phục Dặm thưởng đã hết hạn

Gia hạn Dặm Skywards

Nếu Dặm Skywards của bạn sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn lên đến 12 tháng. Chỉ với 20 USD cho mỗi 1.000 Dặm Skywards, bạn có thể gia hạn 3 tháng trước ngày hết hạn và bạn có thể gia hạn lên đến 50.000 Dặm Skywards trong một năm.

Gia hạn Dặm hết hạnMở liên kết trong tab mới

Thông tin thêm

Thời gian chuyển Dặm thưởng vào tài khoản của bạn có thể kéo dài tới 48 tiếng và số Dặm thưởng đó có thể quy đổi được.

Từ giờ trở đi, Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được mua, chuyển, và khôi phục qua emirates.com và không thể được chuyển qua Văn phòng Bán lẻ của Emirates hoặc Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc tại sân bay.

Các điều khoản và điều kiện

1. Khi nhấp vào các lựa chọn phía trên để Mua Dặm thưởng, Tặng Dặm thưởng, Chuyển Dặm thưởng, hoặc Khôi phục Dặm thưởng, quý khách sẽ rời khỏi emirates.com và chuyển từ trang web của Emirates tới Points Platform, một trang web của bên thứ ba thuộc sở hữu của Points.com Inc. Thành viên của Emirates Skywards thừa nhận rằng Emirates Skywards sẽ thu thập, sử dụng và chuyển tới Points.com Inc các thông tin liên quan của thành viên mà Emirates đang nắm giữ bao gồm thông tin cá nhân mà Thành viên của Emirates Skywards cung cấp cho Emirates ví dụ: thông tin danh tính như tên, ID email, dữ liệu tài khoản Emirates như mã số tài khoản thành viên, số dư Dặm thưởng Skywards, thông tin giao dịch như các giao dịch mua hàng trước đó, thông tin chuyến bay và thông tin về hành vi như phản ứng với các chiến dịch, hoạt động trực tuyến. Việc tiết lộ thông tin đó phải tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi và nhằm mục đích hỗ trợ Thành viên của Emirates Skywards thực hiện giao dịch và kích hoạt các ưu đãi đặc biệt tùy theo thời điểm của Emirates Skywards và các đối tác của chúng tôi.

2. Tất cả các giao dịch Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển Dặm, hoặc Khôi phục Dặm được xử lý và thanh toán cho các giao dịch này được thu thập và xử lý bởi Points.com Inc.

3. Hợp đồng sử dụng Points Platform, bao gồm xử lý thanh toán bởi Points.com Inc qua Point Platform là giữa Thành viên của Emirates Skywards và Points.com Inc. Theo đó, điều khoản và điều kiện của Points.com Inc và chính sách bảo mật sẽ áp dụng cho việc sử dụng Points Platform. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Points.com Inc. có thể khác với Emirates. Points.com Inc. có thể không bị ràng buộc bởi các luật về quyền riêng tư có cùng mức độ bảo vệ như những quy tắc ràng buộc đối với Emirates.

4. Emirates Skywards khuyến cáo các Thành viên của Emirates Skywards phải đọc điều khoản và điều kiện. Khi sử dụng trang Points Platform, Thành viên của Emirates Skywards đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản do Points.com Inc. quy định liên quan tới việc sử dụng Point Platform, bao gồm thực hiện thanh toán khi đến hạn và tuân thủ mọi quy tắc và giới hạn áp dụng cho việc sử dụng trang này.

5. Dặm Skywards có thể được mua, nhận, chuyển nhượng, gia hạn hoặc khôi phục bởi Hội viên của Skywards thông qua nền tảng của Points.com Inc (“Points Platform”) và hội viên đó phải có ít nhất một hoạt động tích lũy dặm trong Tài khoản Emirates Skywards của mình, kiếm Dặm khi bay với hãng Emirates hoặc hãng Đối tác hoặc qua một giao dịch của Đối tác (“Hội viên Skywards Đủ Điều kiện”). Các Phần thưởng Chi tiết Cá nhân không đủ điều kiện để áp dụng quy định này.

6. Dặm Skywards có thể được mua bởi Hội viên Skywards Đủ Điều kiện thông qua Points Platform để dùng vào mục đích cá nhân (“Mua Dặm”) hoặc tặng cho Hội viên Skywards Đủ Điều kiện khác “Tặng Dặm” theo từng gói 1000 Dặm với giá 30 USD cho 1000 Dặm với 2000 Dặm là mốc mua ban đầu. Các hội viên đủ điều kiện sẽ có lựa chọn nạp đầy số dư Dặm Skywards khi thiếu Dặm để đăng ký Chuyến bay Thưởng Emirates hoặc Phần thưởng Nâng hạng Emirates trên emirates.com ("Mua Dặm nối tiếp" và cùng với "Mua Dặm riêng", "Mua Dặm"). Những hội viên như vậy có thể Mua Dặm nối tiếp theo block 1000 Dặm và với giá 30 USD/1000 Dặm với 1000 Dặm là mốc mua tối thiểu. 100.000 Dặm trong một năm dương lịch là số Dặm kết hợp tối đa mà hội viên có thể mua cho mình thông qua các sản phẩm Mua Dặm và nhận Dặm thông qua sản phẩm Tặng Dặm. Không thể mua hoặc nhận Dặm theo Hạng.

7. Dặm thưởng Skywards có thể được chuyển bởi một Thành viên Skywards Đủ Điều kiện cho một thành viên đủ tiêu chuẩn khác thông qua Points Platform (“Chuyển Dặm thưởng”), theo từng nhóm 1000 Dặm thưởng và với giá 15 USD cho 1000 Dặm thưởng. 2000 Dặm là số mua ban đầu tối thiểu và tổng số Dặm tối đa mà một cá nhân có thể chuyển hoặc nhận là 50.000 Dặm trong một năm. Dặm theo Hạng không thể chuyển nhượng.

8. Dặm Skywards đã hết hạn trong vòng sáu (3) tháng có thể được khôi phục với mức gia hạn là 12 tháng kể từ ngày mua bởi một Hội viên Skyward Đủ Điều kiện thông qua Points Platform (“Khôi phục Dặm”) với giá 20 USD cho 1000 Dặm. Dặm Skywards đã hết hạn trong vòng sáu (6) tháng có thể được khôi phục với mức gia hạn là 12 tháng kể từ ngày mua bởi một Hội viên Skyward Đủ Điều kiện thông qua Points Platform (“Khôi phục Dặm”) với giá 20 USD cho 1000 Dặm. 1.000 Dặm là số mua ban đầu tối thiểu và tổng số Dặm tối đa mà một thành viên có thể khôi phục là 50.000 Dặm trong một năm. Không thể khôi phục Dặm Xét Hạng.

9. Giá của Dặm Skywards và các quy định đi kèm với việc mua, chuyển và khôi phục Dặm Skywards và/hoặc các điều kiện về nhận Dặm Skywards có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.

10. Dặm Skywards đã mua/chuyển nhượng có hiệu lực tối thiểu 3 năm kể từ ngày chuyển nhượng và sẽ hết hạn vào cuối tháng có ngày sinh nhật của người nhận vào năm thứ ba. Dặm Skywards được khôi phục chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua và sẽ hết hạn sau thời gian 12 tháng. Dặm thưởng Skywards được khôi phục chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua và sẽ hết hạn sau thời gian 12 tháng.

11. Dặm Skywards có thể được mua, chuyển nhượng, hoặc khôi phục thông Trung tâm Liên hệ của Emirates, văn phòng Đặt chỗ và Xuất vé của Emirates. Dặm Skywards có thể được gia hạn và phục hồi trực tuyến chỉ thông qua emirates.com và không thông qua Trung tâm liên lạc Emirates, văn phòng đặt vé và bán vé của Emirates.

12. Thành viên chỉ được phép dùng thẻ tín dụng để thực hiện các thanh toán cho việc Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm và Khôi phục Dặm. Không được thanh toán bằng tiền mặt.

13. Thành viên của Emirates Skywards phải đăng nhập vào Tài khoản Emirates Skywards của mình trên emirates.com trước khi được chuyển hướng tới Points Platform để hoàn tất giao dịch.

14. Giao dịch sẽ được xử lý bằng loại tiền của Quốc gia Cư trú được liệt kê trong hồ sơ của thành viên Skywards. Trường hợp thanh toán được thực hiện bằng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài Đô la Mỹ, tỷ giá hối đoái được áp dụng có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái trực tiếp. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền của quốc gia nơi thành viên cư trú không được hỗ trợ, thì giao dịch sẽ được thực hiện mặc định bằng Đô la Mỹ. Có thể tính thuế địa phương và thanh toán theo chính sách của Emirates.

15. Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng vào Tài khoản Emirates Skywards trong vòng 48 tiếng sau khi thanh toán thành công toàn bộ bằng thẻ tín dụng qua Points Platform. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards không được gửi vào tài khoản thành viên thì quý khách có thể khiếu nại về Dặm thưởng Skywards bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên lạc của Emirates.

16. Dặm Skywards có thể được mua, tặng và chuyển giao bất cứ lúc nào trong khi Dặm Skywards có thể được gia hạn trong vòng ba (3) tháng cuối cùng trước khi hết hạn và phục hồi trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày hết hạn.

17. Dặm Skywards có thể được mua hoặc chuyển nhượng và phục hồi bất cứ lúc nào trong giới hạn quy định nhưng phải mua ít nhất 48 giờ trước khi thực hiện đặt vé/ đổi phần thưởng. Bất kỳ giao dịch thực hiện để Mua Miles (dù là thông qua Mua Dặm riêng hoặc thông qua Mua Dặm nối tiếp), Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Gia hạn Dặm và Khôi phục Dặm với mục đích đối thưởng Dặm Skywards lấy Phần thưởng không đảm bảo tình trạng có sẵn của Phần thưởng như vậy. Không thể hoàn tiền cho Dặm Skywards đã được mua, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

18. Hội viên không được bán Dặm Skywards của mình để đổi lấy tiền mặt hoặc những khoản tiền thưởng khác và Hội viên không được mua Dặm Skywards từ một bên thứ ba.

19. Nếu người nhận Dặm Skywards không phải là Hội viên của Skwards, thì người nhận phải đăng ký Emirates Skywards trước khi nhận bất cứ Dặm Skywards nào.

20. Dặm Skywards được mua, tặng, chuyển nhượng hoặc khôi phục không tính vào trạng thái Xét Hạng.

21. Points.com Inc. Chính sách Quyền riêng tư(Mở liên kết) và Điều khoản và điều kiện(Mở liên kết) áp dụng cho các giao dịch và thanh toán được xử lý. 

22. Áp dụng Quy tắc chương trình Emirates Skywards(Mở liên kết).