Vida Hotels and Resorts

Được thiết kế cho cảm hứng, Vida Hotels and Resorts là trung tâm đô thị; một nơi để thế hệ doanh nhân tiếp theo lưu trú, vui chơi và kết nối. Phong cách trực quan, tiện lợi, thoải mái và kích thích cảm giác là tất cả trong chương trình và tất nhiên, dịch vụ liền mạch sẽ là sợi dây sâu chuỗi. Vida Hotels and Resorts là sự hiểu biết về kinh doanh, mang lại công nghệ, dịch vụ, môi trường, và vật chất mà khách hàng cần để tối đa hóa chuyến lưu trú của mình. Đây chính là niềm vui, một sân chơi – lý do để thư giãn và sáng tạo, nạp năng lượng và kết nối. Mọi người đều được chào đón và Vida mantra là tự do, trực giác, nguồn cảm hứng, và trách nhiệm. Lưu trú trú tại Vida Downtown Dubai và Manzil Downtown Dubai.

Nắm bắt cơ hội ngay hôm nay

Tích lũy Dặm thưởng Skywards khi lưu trú tại bất kỳ cơ sở nào của Vida Hotels and Resorts hoặc dùng bữa tại các nhà hàng đạt giải thưởng của Vida Hotels and Resorts. Hãy khai báo mã số hội viên của Quý khách khi đặt phòng và xuất trình thẻ Emirates Skywards khi nhận phòng và/hoặc trả phòng.

Tìm khách sạnMở một trang web bên ngoài trong thẻ mới.

Tích lũy Kiếm Dặm thưởng

 • Tích lũy 1 Dặm thưởng Skywards với mỗi USD chi tiêu vào giá phòng đủ điều kiện, nhà hàng và tất cả các dịch vụ của khách sạn bao gồm giặt là và điện thoại.

Thông tin Quan trọng

 • Hội viên của Emirates Skywards sẽ tích lũy được 1 Dặm Skywards với 1 USD chi tiêu vào tiền phòng đủ điều kiện và các chi tiêu đủ điều kiện tại Vida Hotels and Resorts.
 • Giá phòng đủ điều kiện là bất cứ giá phòng tiêu chuẩn nào tại Vida Hotels and Resorts, được định nghĩa là giá công bố hoặc giá khách sạn tiêu chuẩn, giá doanh nghiệp hoặc giá nhà nước.
 • Giá phòng đủ tiêu điều kiện không bao gồm giá cho nhân viên hàng không, giá đã giảm cho nhân viên hoặc công ty liên doanh, phòng ưu đãi, miễn phí hoặc trao đổi, hoặc bất cứ lần lưu trú nào liên quan tới giải thưởng khách hàng thường xuyên, phần thưởng thưởng quà tặng, hoặc các giải thưởng khác hoặc giá đã được chiết khấu, bán buôn, theo gói, cho người tổ chức du lịch, hội thảo, giảm giá ngành du lịch, giảm giá đặc biệt hoặc giá lưu trú dài hạn.
 • Chi tiêu đủ điều kiện là mọi chi phí (không bao gồm chi phí dịch vụ và thuế áp dụng được thu bởi cơ quan có thẩm quyền) áp dụng với hóa đơn tiền phòng khi lưu trú, dù khi hội viên cư trú với giá phòng đủ điều kiện.
 • Chi tiêu đủ điều kiện là chi tiêu cho các dịch vụ thức ăn và đồ uống (không bao gồm chi phí tiệc lớn) hoặc bất cứ dịch vụ liên quan nào tại Vida Hotels and Resorts.
 • Chi tiêu đủ điều kiện bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các cuộc gọi điện thoại và dịch vụ giặt là và không bao gồm các cuộc gọi điện thoại liên quan đến hội thảo, tiền boa, và các chi phí từ bên thứ ba.
 • Các hội viên phải xuất trình thẻ hội viên của Emirates hợp lệ tại thời điểm nhận phòng để tích lũy Dặm thưởng Skywards.
 • Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được cộng vào tài khoản của hội viên sau khi đã thanh toán trực tiếp tại khách sạn đầy đủ cho lần lưu trú đủ điều kiện.
 • Hội viên sẽ nhận được Dặm thưởng cho một phòng trên mỗi hội viên cho một lần lưu trú tại Vida Hotels and Resorts.
 • Nếu một hội viên muốn khiếu nại về sự điều chỉnh số Dặm được thưởng hoặc khiếu nại hồi tố, Quý khách phải khiếu nại trong vòng sáu tháng kể từ ngày giao dịch, bằng cách gửi khiếu nại chi tiết bằng văn bản tới Trung tâm Liên hệ của Emirates, kèm theo hóa đơn của khách sạn liên quan.
 • Tên của hội viên Emirates Skywards phải khớp với tên đặt phòng tại khách sạn để đạt điều kiện tích lũy Dặm.
 • Vida Hotels and Resorts có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này, cùng với các quyền lợi sẵn có bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Áp dụng các điều khiện và điều khoản khác của Emirates Skywards