Rocketmiles:

Rocketmiles là một trong những trang đặt phòng khách sạn lớn nhất trên thế giới. Vởi khả năng đặt phòng tại hơn 40.000 khách sạn tại nhiều quốc gia, hội viên của Emirates Skywards có thể: tích lũy Dặm thưởng Skywards cho những lần lưu trú của Quý khách; dử dụng Dặm thưởng cho các lần lưu trú; hoặc thanh toán một phần bằng Dặm thưởng và phần còn lại bằng tiền mặt.

Nắm bắt cơ hội ngay hôm nay

Thật dễ dàng để tích lũy hoặc sử dụng Dặm thưởng với Rocketmiles:

 • Chọn một trong 400.000 khách sạn trên toàn thế giới.
 • Quyết định xem Quý khách muốn a) tích lũy dặm b) sử dụng Dặm c) hay sử dụng kết hợp Dặm thưởng và tiền mặt.
 • Đặt chỗ lưu trú cho Quý khách và bạn bè tại một điểm đến mơ ước.Hãy nhớ Quý khách không thể đồng thời tích lũy và sử dụng dặm trong một lần lưu trú.

Tích Dặm bay

Các hội viên có thể tích lũy tối đa 10.000 Dặm thưởng Skywards mỗi đêm khi đặt chỗ thông qua nền tảng Rocketmiles.com. Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng cho bạn trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc đợt lưu trú hoặc trong vòng 48 giờ sau khi đặt phòng không hoàn tiền với Rocketmiles, ứng dụng có biểu tượng Tích lũy Dặm thưởng nhanh*.

Rocketmiles hợp tác với Booking.com, cũng có thể cung cấp các khách sạn được liệt kê trên Booking.com.

Sử dụng Dặm thưởng

Các hội viên có thể sử dụng Dặm thưởng để đặt phòng hoặc thanh toán tiền lưu trú sử dụng kết hợp Dặm thưởng và tiền mặt. Tiền mặt phải được thanh toán qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Khi thanh toán kết hợp Dặm thưởng và tiền mặt, số Dặm thưởng Skywards tối thiểu để đổi thưởng là 5.000. Bằng cách nhấp vào Sử dụng Dặm thưởng, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài. Tất cả các giao dịch đặt phòng khách sạn và thanh toán được quản lý bởi Rocketmiles.

Thông tin Quan trọng

 1. Hội viên Emirates Skywards có thể tích lũy hoặc sử dụng Dặm thưởng Skywards cho các lần lưu trú tại khách sạn thông qua trang đặt phòng của Rocketmiles.
 2. Rocketmiles hợp tác với Booking.com, cũng có thể hiển thị các ưu đãi cung cấp bởi Booking.com.
 3. Các hội viên của Emirates Skywards có thể tích lũy Dặm thưởng Skywards ở các khách sạn trên Booking.com được đặt qua Rocketmiles, hội viên không thể thanh toán bằng Dặm thưởng khi đặt phòng với Booking.com
 4. Hội viên Emirates Skywards cần phải đăng nhập vào tài khoản hội viên Emirates Skywards trước khi hoàn thành đặt phòng thông qua nền tảng đặt phòng Rocketmiles.
 5. Giá phòng niêm yết cho mỗi lần đặt phòng không cố định và có thể thay đổi.
 6. Khi đặt phòng khách sạn thông qua nền tảng đặt phòng Rocketmiles, hội viên Emirates Skywards đồng ý và cho phép Emirates Skywards thu thập và chuyển thông tin nhằm phục vụ lợi ích của đối tác của Emirates Skywards bao gồm: danh xưng, tên, hạng và số dư Dặm thưởng Skywards. Tất cả các giao dịch đặt phòng khách sạn và thanh toán cho Rocketmiles đều được quản lý bởi Rocketmiles. Điều khoản và điều kiện của Rocketmiles được áp dụng(Mở trong một cửa sổ mới).
 7. Tất cả các đặt phòng khách sạn và các khoản thanh toán được thực hiện đối với các ưu đãi của Booking.com, hợp tác với Rocketmiles đều do Booking.com hoặc khách sạn đó trực tiếp quản lý. Điều khoản và điều kiện của Booking.com được áp dụng(Mở trong một cửa sổ mới).
 8. Đặt phòng thông qua nền tảng Rocketmiles sẽ không được nhận thêm Dặm thưởng Skywards với các khách sạn đối tác của Emirates Skywards.
 9. Có thể phải trả các loại thuế ở địa phương cho khách sạn tại thời điểm nhận phòng.
 10. Tình trạng hạng Chương trình Khách sạn Thân thiết, điểm hoặc ưu đãi sẽ không được gia hạn khi đặt chỗ thông qua Rocketmiles.
 11. Hội viên Emirates Skywards sẽ tích lũy được Dặm thưởng Skywards với tất cả các lần đặt phòng qua Rocketmiles và Booking.com; đặt phòng qua nền tảng Rocketmiles với thanh toán đầy đủ bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 12. Dặm thưởng không được tích lũy khi đặt phòng bằng Dặm hoặc kết hợp Dặm và thẻ tín dụng/ghi nợ.
 13. Dặm thưởng Skywards có thể được cộng vào tài khoản hội viên khoảng 48 giờ sau khi trả phòng được đặt qua Rocketmiles.
 14. Khi đặt chỗ với Booking.com, Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng vào tài khoản hội viên khoảng 60 giờ sau khi trả phòng.
 15. Tích lũy Dặm thưởng nhanh chỉ có ở một số khách sạn có biểu tượng Tích lũy Dặm thưởng nhanh.
 16. Tích lũy Dặm thưởng nhanh chỉ áp dụng khi đặt phòng lưu trú không hoàn tiền, Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng vào tài khoản của bạn trong vòng 48 giờ sau khi đặt phòng.
 17. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards không được chuyển vào tài khoản hội viên thì bạn có thể khiếu nại về Dặm thưởng Skywards qua emiratesskywardshotels@rocketmiles.com. Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của mình và điền vào biểu mẫu yêu cầu trực tuyến(Mở trong một cửa sổ mới).
 18. Hội viên Emirates Skywards có thể sử dụng Dặm thưởng Skywards vào các lần đật phòng Rocketmiles đủ điều kiện, bằng Dặm thưởng hoặc kết hợp Dặm thưởng và thẻ thanh toán/ghi nợ (số dư Dặm thưởng Skywards phải phù hợp).
 19. Mức đổi thưởng bắt đầu từ 5.000 Dặm thưởng Skywards.
 20. Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được khấu trừ từ một tài khoản hội viên cho mỗi giao dịch.
 21. Dặm thưởng Skywards sẽ được trừ ngay lập tức từ tài khoản của hội viên.
 22. Sau khi đổi thưởng, Dặm thưởng Skywards là không được hoàn lại trên tất cả các đặt chỗ, bao gồm cả đặt chỗ được thanh toán bằng Dặm thưởng Skywards hoặc kết hợp Dặm thưởng với thẻ tín dụng/ghi nợ.
 23. Hội viên của Emirates Skywards có thể sử dụng Dặm thưởng trong các lần đặt phòng cho gia đình và bạn bè.
 24. Cơ hội đổi thưởng không được mở rộng cho Skysurfers vào lần này.
 25. Quy tắc của chương trình Emirates Skywards(Mở trong một cửa sổ mới) được áp dụng.