Address Hotels + Resorts

Address Hotels + Resorts là một thương hiệu khách sạn cao cấp năm sao và là một thành viên của Emaar Hospitality Group.  Address Hotels + Resorts có sáu khách sạn đẳng cấp thế giới tại Dubai: Address Downtown, Address Boulevard, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie và Palace Downtown.

Khi mối quan hệ đối tác này kết thúc, xin lưu ý rằng các hội viên Emirates Skywards sẽ không thể tích lũy được Dặm cho các lần lưu trú tại The Address Hotels + Resorts từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, 23:59 giờ Dubai. Quý khách có thể yêu cầu cộng bất kỳ Dặm còn thiếu nào cho các lần lưu trú đã hoàn tất vào hoặc trước ngày 15 tháng 4 năm 2020 cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Hãy tận dụng lợi thế ngay hôm nay

Tích lũy Dặm thưởng Skywards khi lưu trú tại một trong sáu khách sạn và khi ăn uống tại các nhà hàng đã giành giải thưởng. Vui lòng khai báo mã số hội viên của quý khách khi đặt phòng và xuất trình thẻ Emirates Skywards khi nhận phòng và/hoặc trả phòng.

Tìm khách sạnMở một trang web bên ngoài trong thẻ mới.

Tích lũy Dặm thưởng

Tích lũy 1 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 1 USD chi tiêu trên giá phòng đủ điều kiện, thức ăn và đồ uống, và các dịch vụ trong của khách sạn như trị liệu spa, dịch vụ giặt là và sử dụng điện thoại.

Thông tin quan trọng

 • Quý khách chỉ có thể tích lũy được Dặm cho lần lưu trú tại The Address Hotels + Resorts đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, 23:59 giờ Dubai.
 • Yêu cầu cộng Dặm đã tích lũy cho các lần lưu trú đã hoàn tất vào hoặc trước ngày 15 tháng 4 năm 2020, 23:59 giờ Dubai sẽ được chấp nhận cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2020.
 • Giá phòng đủ tiêu điều kiện không bao gồm giá cho nhân viên hàng không, giá đã giảm cho nhân viên hoặc công ty liên doanh, phòng ưu đãi, miễn phí hoặc trao đổi, hoặc bất cứ lần lưu trú nào liên quan tới giải thưởng khách hàng thường xuyên, phần thưởng thưởng quà tặng, hoặc các giải thưởng khác hoặc giá đã được chiết khấu, bán buôn, theo gói, cho người tổ chức du lịch, hội thảo, giảm giá ngành du lịch, giảm giá đặc biệt hoặc giá lưu trú dài hạn.
 • Chi tiêu đủ điều kiện là mọi chi phí (không bao gồm chi phí dịch vụ và thuế áp dụng được thu bởi cơ quan có thẩm quyền) áp dụng với hóa đơn tiền phòng khi lưu trú, dù khi hội viên cư trú với giá phòng đủ điều kiện.
 • Chi tiêu đủ điều kiện là chi tiêu cho các dịch vụ thức ăn và đồ uống (không bao gồm chi phí tiệc lớn) hoặc bất cứ dịch vụ liên quan nào tại Address Hotels + Resorts.
 • Chi tiêu đủ điều kiện bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các cuộc gọi điện thoại và dịch vụ giặt là và không bao gồm các cuộc gọi liên quan đến hội thảo, tiền boa, và các chi phí từ bên thứ ba.
 • Các hội viên phải xuất trình bằng chứng hội viên Emirates Skywards hợp lệ tại thời điểm nhận phòng để tích Dặm thưởng.
 • Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được cộng vào tài khoản của hội viên sau khi đã thanh toán trực tiếp tại khách sạn đầy đủ cho lần lưu trú đủ điều kiện.
 • Hội viên sẽ nhận được Dặm thưởng cho một phòng trên mỗi hội viện cho một lần lưu trú tại Address Hotels + Resorts.
 • Nếu một hội viên muốn khiếu nại về sự điều chỉnh số Dặm được thưởng hoặc khiếu nại hồi tố, Quý khách phải khiếu nại trong vòng sáu tháng kể từ ngày giao dịch, bằng cách gửi khiếu nại chi tiết bằng văn bản tới Trung tâm Liên hệ của Emirates, kèm theo hóa đơn của khách sạn liên quan.
 • Tên của hội viên Emirates Skywards phải khớp với tên đặt phòng khách sạn để đạt điều kiện tích lũy Dặm.
 • Address Hotels + Resorts có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này, cũng như cơ cấu quyền lợi áp dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.