The Address Hotels + Resorts

The Address Hotels + Resorts là một thương hiệu khách sạn cao cấp năm sao và là một phần của Emaar Hospitality Group. The Address Hotels + Resorts cung cấp năm khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Dubai: The Address Downtown Dubai, The Address Dubai Mall, The Address Dubai Marina, The Address Montgomerie Dubai và The Palace Downtown Dubai.

Nắm bắt cơ hội ngay hôm nay

Tích lũy Dặm thưởng Skywards khi lưu trú tại một trong năm khách sạn và khu nghỉ dưỡng và khi ăn tại các nhà hàng đạt giải thưởng. Hãy khai báo mã số hội viên của Quý khách khi đặt phòngvà xuất trình thẻ Emirates Skywards khi nhận phòng và/hoặc trả phòng.

Tìm khách sạnMở một trang web bên ngoài trong thẻ mới.

Tích lũy Dặm thưởng

Nhận một dặm Skywards cho 1 USD chi tiêu vào giá phòng đủ điều kiện, thức ăn và đồ uống, và các dịch vụ trong của khách sạn như trị liệu spa, dịch vụ giặt là và sử dụng điện thoại.

Thông tin Quan trọng

 • Hội viên của Emirates Skywards sẽ tích lũy được 1 Dặm Skywards với 1 USD chi tiêu vào tiền phòng đủ điều kiện và các chi tiêu đủ điều kiện tại The Address Hotels + Resorts.
 • Giá phòng đủ điều kiện là bất cứ giá phòng tiêu chuẩn nào, được định nghĩa là giá công bố hoặc giá khách sạn tiêu chuẩn, giá doanh nghiệp hoặc giá nhà nước.
 • Giá phòng đủ điều kiện không bao gồm giá cho nhân viên hàng không, giá đã giảm giá cho nhân viên hoặc công ty liên doanh, phòng ưu đãi, miễn phí hoặc trao đổi, hoặc bất cứ lần lưu trú nào liên quan tới giải thưởng khách hàng thường xuyên, giải thưởng quà tặng, hoặc các giải thưởng khác hoặc giá được chiết khấu, bán buôn, theo gói, cho người tổ chức du lịch, hội thảo, giảm giá ngành du lịch, giảm giá đặc biệt hoặc giá lưu trú dài hạn.
 • Chi tiêu đủ điều kiện là mọi chi phí (không bao gồm chi phí dịch vụ và thuế áp dụng được thu bởi cơ quan có thẩm quyền) áp dụng với hóa đơn tiền phòng khi lưu trú, áp dụng khi hội viên lưu trú với giá phòng đủ điểu kiện.
 • Chi tiêu đủ điều kiện là chi tiêu cho các dịch vụ thức ăn và đồ uống (không bao gồm chi phí tiệc lớn) hoặc bất cứ dịch vụ liên quan nào tại The Address Hotels + Resorts.
 • Chi tiêu đủ điều kiện bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các cuộc gọi điện thoại và dịch vụ giặt là và không bao gồm các cuộc gọi liên quan đến hội thảo, tiền boa, và các chi phí từ bên thứ ba.
 • Các hội viên phải xuất trình thẻ hội viên của Emirates hợp lệ tại thời điểm nhận phòng để tích Dặm thưởng Skywards.
 • Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được cộng vào tài khoản của hội viên sau khi đã thanh toán trực tiếp tại khách sạn đầy đủ cho lần lưu trú đủ điều kiện.
 • Hội viên sẽ nhận được Dặm thưởng cho một phòng trên mỗi hội viện cho một lần lưu trú tại The Address Hotels + Resorts.
 • Nếu một hội viên muốn khiếu nại về sự điều chỉnh số Dặm được thưởng hoặc khiếu nại hồi tố, Quý khách phải khiếu nại trong vòng sáu tháng kể từ ngày giao dịch, bằng cách gửi khiếu nại chi tiết bằng văn bản tới Trung tâm Liên hệ của Emirates, kèm theo hóa đơn của khách sạn liên quan.
 • Tên của hội viên Emirates Skywards phải khớp với tên đặt phòng khách sạn để đạt điều kiện tích lũy Dặm.
 • The Address Hotels + Resorts có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này, cùng với các quyền lợi sẵn có bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.