Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Sẽ thế nào nếu đại lý lữ hành của tôi quên nhập mã số hội viên khi đặt chỗ?

Đại lý lữ hành ấy có thể bổ sung mã số hội viên Emirates Business Rewards cho đặt chỗ của Quý khách trước khi bắt đầu hành trình, hoặc khi quý khách mới hoàn tất một phần hành trình. Chỉ cần yêu cầu đại lý ấy thay đổi đặt chỗ bằng một trong những mẫu định dạng bên dưới, thay thế EK888XXXXXX bằng mã số hội viên Emirates Business Rewards của Quý khách.

Phải cùng một mẫu định dạng, bao gồm cả các khoảng trắng:

Galileo:SI.EK*1BRWD EK888XXXXXX
Sabre / Abacus / Worldspan3OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Amadeus:OS EK 1BRWD EK888XXXXXX
Apollo:@:3OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Farelogix:1BRWD EK888XXXXXX
INFINI:3OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
AXESS:3 OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX
Travelsky:OSI EK 1BRWD EK888XXXXXX/P1 (Lưu ý: - P1 liên quan tới hành khách#1)

Nếu đã hoàn tất hành trình, xin vui lòng yêu cầu Quản trị viên Chương trình điền vào mẫu khiếu nại Điểm bị thiếu.