Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có phải trả phí bổ sung để nâng hạng bằng cách sử dụng Điểm thưởng Business Rewards không?

Khi bạn bay đến một số địa điểm, có thể có các loại thuế và phí bổ sung khi nâng lên hạng cao hơn. Nếu cần phải trả bất kỳ khoản phí hoặc thuế nào, chúng tôi sẽ cho Quý khách biết khi nâng hạng và Quý khách có thể thanh toán các khoản phí và thuế trực tuyến bằng thẻ tín dụng trong quá trình nâng hạng.