Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể nâng hạng chuyến bay của mình bằng Điểm thưởng Business Rewards không?

Nếu là Quản trị viên Chương trình, Quý khách có thế nâng hạng các chuyến bay bằng cách đăng nhập vào trang đặt chỗ Emirates Business Rewards trên emirates.com Nâng hạng Dynamic chỉ khả dụng cho đặt chỗ trực tuyến trên emirates.com, thông qua các Trung tâm Khách hàng Emirates và các văn phòng vé hoặc qua đại lý lữ hành của Quý khách. Nâng hạng Dynamic Rewards phải được xử lý trực tuyến thông qua trang Business Rewards bằng các bước sau:

  • Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards của Quý khách
  • Đến thẻ “Bookings (Đặt chỗ)”
  • Chọn hành khách được nâng cấp từ 'Chuyến bay sắp tới'
  • Chọn tuỳ chọn 'Nâng hạng'
  • Trên màn hình tiếp theo, chọn khoang hành khách
  • Làm theo quy trình đặt chỗ thông thường