Chương trình Business Rewards của Emirates

Sử dụng Điểm thưởng Emirates Business Rewards

Nếu tôi sử dụng Điểm Thưởng hết hạn, điều gì xảy ra khi tôi hoàn trả vé?

Bạn có thể hoàn trả vé Dynamic Reward Flight hoặc vé Nâng Hạng với điều kiện là các quy định giá vé thương mại đó cho phép hủy hoặc hoàn trả. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ hoàn trả Điểm Thưởng Business Rewards chưa hết hạn vào tài khoản của Quý khách. Nếu Điểm Thưởng của Quý khách đã hết hạn, Quý khách sẽ chỉ được hoàn trả tiền thuế. Để được hoàn trả tiền thuế cho vé Dynamic Reward Flight hoặc Nâng hạng đã hết hạn, vui lòng điền vào mẫu Yêu cầu Hoàn Vé Điện tử.