Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi nên đặt các Chuyến bay Dynamic Reward trước bao lâu?

Các Chuyến bay Dynamic Rewards và các Nâng cấp có thể được thực hiện trực tuyến tại thời điểm bất kỳ trong 11 tháng và sáu giờ trước khi chuyến bay khởi hành, tuân theo các điều kiện giá vé và tình trạng chỗ ngồi.