Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Vé các chuyến bay Dynamic Reward có giá trị trong bao lâu?

Vé Dynamic Reward của Quý khách có giá trị trong cùng khoảng thời gian như mọi loại vé thương mại.