Chương trình Business Rewards của Emirates

Earning Emirates Business Rewards Points

Điểm thưởng Business Rewards có được cộng tự động sau mỗi chuyến bay không?

Có, miễn là mã số hội viên chương trình Emirate Business Rewards của Quý khách được nhập vào để đặt chỗ trước chuyến bay. Chúng tôi sẽ cộng Điểm vào tài khoản Quý khách trong vòng bốn tuần sau ngày của chuyến bay.