Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tôi có thể làm gì khi tôi đã đăng ký là một nhân viên trong chương trình Emirates Business Rewards?

Giờ đây Quý khách có thể đặt chỗ trực tuyến từ tài khoản Emirates Business Rewards của mình. Lựa chọn thanh toán bằng phương thức thanh toán cá nhân hoặc gửi yêu cầu đến Quản trị viên Chương trình để thanh toán bằng thẻ tín dụng của công ty.

Quý khách cũng có thể đặt chỗ thông qua Trung tâm Khách hàng Emirates, phòng vé hoặc hãng lữ hành. Quý khách sẽ cần cung cấp số hội viên Emirates Business Rewards của mình và thanh toán bằng phương thức thanh toán cá nhân.