Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Là nhân viên, khách hoặc quản trị viên Emirates Business Rewards, tôi có thể sử dụng phòng chờ sân bay không?

Mặc dù chương trình Emirates Business Rewards không cho Quý khách quyền sử dụng một số lợi ích phòng chờ cụ thể, nhưng bạn sẽ tiếp tục được sử dụng lợi ích này nếu bạn bay Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia, và nếu Quý khách là hội viên Emirates Skywards (tùy thuộc vào tình trạng thứ hạng của Quý khách) Quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang Các Thứ hạng Hội viên Emirates Skywards.