Đặt chỗ với Emirates

Chi tiết đặt chỗ trực tuyến

Tôi có thể đổi tên hành khách trên vé Emirates không?

Bạn có thể sửa tên trên vé của bạn (mất phí) nếu tên của bạn trên vé bị sai chính tả. Điều này phải được thực hiện trước chuyến bay đầu tiên trong hành trình của bạn.

Nếu bạn đã thay đổi tên của mình một cách hợp pháp, bạn có thể làm điều này bất cứ lúc nào trong suốt hành trình.

Emirates không cho phép chuyển vé cho người khác, bằng cách thay đổi tên trên vé của bạn cho người khác.

Chúng tôi có thể yêu cầu thêm bằng chứng từ bạn cho bất kỳ yêu cầu thay đổi tên trên vé nào của bạn.

Có phải trả phí để sửa tên tôi trên vé Emirates không?

Nếu tên của bạn trên vé bị sai chính tả, bạn có thể thay đổi tên. Dưới đây là tổng quan về phí:

Tất cả các thị trường (không bao gồm Vương quốc Anh, Ấn Độ và Brazil):
  • 30 USD mỗi vé cho các đặt chỗ trực tiếp (tức là trên trang web của Emirates, phòng vé hoặc trung tâm liên hệ) và các đặt chỗ được thực hiện thông qua một đại lý du lịch (hoặc trang web không thuộc Emirates).
Vương quốc Anh:
  • 10,00 GBP mỗi vé cho các đặt chỗ trực tiếp (tức là trên trang web Emirates, phòng vé hoặc trung tâm liên hệ)
  • 20,00 GBP mỗi vé cho các đặt chỗ được thực hiện thông qua một đại lý du lịch (hoặc trang web không phải của Emirates).
Brazil:
  • Không tính phí khi điểm bán vé và điểm xuất phát cho hành trình của bạn là Brazil.
Ấn Độ:
  • Không áp dụng phí khi điểm bán vé là Ấn Độ.
Tôi làm thế nào để yêu cầu thay đổi tên trên vé của tôi?

Đối với đặt vé trực tiếp, việc này phải được thực hiện ít nhất hai giờ trước khi khởi hành chuyến bay của bạn. Hành khách được yêu cầu liên lạc với Emirates thông qua trung tâm liên hệ hoặc một trong các phòng vé của chúng tôi.

Đối với các đặt chỗ được thực hiện thông qua một đại lý du lịch, bạn sẽ cần phải thực hiện yêu cầu với đại lý du lịch.