Đặt chỗ với Emirates

Chi tiết đặt chỗ trực tuyến

Tên của tôi hiển thị trên vé mà không có khoảng trống, điều này có vấn đề gì không?

Nếu bạn nhập nhiều tên hoặc họ cho một hành khách, việc các tên trên vé được nối với nhau là hoàn toàn bình thường, ngay cả khi bạn đã nhập tên riêng rẽ khi đặt vé trực tuyến. Ví dụ: nếu bạn đã nhập Mr John Adam Smith khi đặt vé trực tuyến, vé của bạn sẽ hiển thị tên là SMITH/JOHNADAMMR. Đây là thông lệ tiêu chuẩn trong ngành hàng không.