Đặt chỗ với Emirates

Emirates mobile site

Một số tính năng của emirates.com chưa được hiển thị trên giao diện di động, tôi truy cập được bằng cách nào?

Quý khách có thể xem toàn bộ trang emirates.com bằng cách nhấp vào liên kết 'Xem toàn bộ trang HTML' ở cuối trang chủ giao diện di động. Quý khách sẽ cần một thiết bị di động giúp quý khách xem được toàn bộ các trang HTML.