Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

PayPal là gì?

PayPal là một phương thức thanh toán an toàn và thuận tiện. Dịch vụ này cho phép mọi người thanh toán dưới bất kì hình thức nào bao gồm dùng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng người mua hoặc số dư tài khoản, mà không phải chia sẻ thông tin tài chính. Trước khi sử dụng PayPal, Quý khách cần phải đăng ký dịch vụ, và Quý khách cần phải đăng ký một phương thức thanh toán chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Khi đặt chỗ trực tuyến tại emirates.com và chọn thanh toán qua PayPal, Quý khách sẽ được dẫn đến trang web PayPal, sau đó cần phải đăng nhập và chọn một trong các phương thức thanh toán mà Quý khách đã đăng ký để tiến hành thanh toán. PayPal sẽ xử lý quá trình thanh toán của Quý khách và sau đó bạn sẽ trở lại trang emirates.com có xác nhận đặt vé và vé điện tử của Quý khách. PayPal sẽ thay mặt Quý khách thực hiện thanh toán cho Emirates, và không tiết lộ chi tiết về phương thức thanh toán của Quý khách cho Emirates.