Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

GlobalCollect là gì và tại sao xử lý vấn đề thanh toán của tôi?

GlobalCollect là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán nhận và thanh toán tiền chuyên về phương thức thanh toán điện tử trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như du lịch, viễn thông, bán lẻ, cổng thông tin, trò chơi trực tuyến và nội dung kỹ thuật số. Emirates đã chọn Global Collect phục vụ quá trình thanh toán thuận tiện hơn cho Quý khách. GlobalCollect sẽ đại điện Emirates xử lý thanh toán của Quý khách.