Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Tôi có thể sử dụng thẻ ghi nợ của mình không?

Một số thẻ ghi nợ được chấp nhận tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc vào quốc gia khởi hành, ví dụ Maestro & Solo cho chuyến khởi hành của Anh, Carte Bleue cho các chuyến khởi hành từ Pháp. Thanh toán bằng thẻ ghi nợ được thực hiện ngay lập tức và cho toàn bộ số tiền. Chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ VISA; tuy nhiên ngân hàng của Quý khách có thể hoặc không thể kích hoạt thanh toán qua internet trên thẻ ghi nợ VISA của Quý khách. Hãy kiểm tra lại bên phía ngân hàng của Quý khách.