Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Làm thế nào tôi có thể gửi tiền cho người khác khi tôi không thể sử dụng thẻ tín dụng của mình?

Nếu quốc gia phát hành vé không cho phép Quý khách sử dụng thẻ trong trường hợp Quý khách không có mặt trong chuyến đi, tùy thuộc vào quốc gia nơi đi và thời gian trước khi khởi hành, Quý khách có thể sử dụng một phương thức thanh toán khác.   Phương thức thanh toán hỗ trợ bao gồm PayPal, chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến (offline) hoặc qua dịch vụ chuyển tiền Western Union.