Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Tôi có thể thanh toán đặt chỗ trực tuyến bằng thẻ tín dụng của mình nếu tôi không đi chuyến bay đó hay không?

Điều này sẽ phụ thuộc vào quốc gia khởi hành trên vé đó.

Trên trang Nhập thông tin thanh toán mục điền các thông tin thẻ tín dụng, nếu "Tên của chủ thẻ tín dụng” có thể được nhập vào, bạn có thể thanh toán cho đặt chỗ kể cả khi bạn không phải là hành khách trong chuyến bay. Nếu "Tên của chủ thẻ tín dụng" xuất hiện tại danh mục thả xuống và không thể thay đổi, rất tiếc bạn không thể thực hiện việc thanh toán cho đặt chỗ trừ khi bạn cũng có mặt trong chuyến bay.

Tại một số quốc gia, vì lý do an ninh, chủ thẻ tín dụng đã từng đặt một hoặc nhiều vé phải là một trong những hành khách trên chuyến đi đó và sẽ phải xuất trình thẻ tín dụng tại quầy làm thủ tục tại sân bay trước khi nhận thẻ lên máy bay.

Các hội viên Skywards có thể đặt vé lấy thưởng cho bạn bè và gia đình và phải trả thuế trực tuyến bằng thẻ tín dụng của mình, nếu quốc gia khởi hành chấp nhận chi trả bằng thẻ tín dụng.

Quản trị viên chương trình Business Rewards cũng có thể trả tiền đặt chỗ cho các thành viên trong tổ chức của mình bằng thẻ tín dụng, nếu quốc gia nơi đi chấp nhận chi trả bằng thẻ tín dụng.