Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể nâng cấp vé bất kỳ bằng Điểm thưởng Business Rewards không?

Vé được phát hành dưới một số dạng vé nhất định sẽ không được nâng cấp bằng Điểm. Nếu loại vé của Quý khách không đủ điều kiện nâng cấp, chúng tôi sẽ báo cho Quý khách biết trong quá trình nâng cấp trực tuyến.