Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể nâng hạng vé đã mua bằng Dặm thưởng Skywards hoặc Tiền mặt + Dặm không?

Vé đã mua bằng Dặm thưởng Skywards hoặc Tiền mặt + Dặm không thể được nâng hạng bằng Điểm thưởng Business Rewards.