Đặt chỗ với Emirates

Seat selection

Nếu tôi cần hỗ trợ đặc biệt, tôi có phải trả phí lựa chọn chỗ ngồi không?

Phí lựa chọn chỗ ngồi được áp dụng trước khi mở làm thủ tục lên máy bay trực tuyến cho khách hàng cần hỗ trợ đặc biệt. Tuy nhiên, nếu Quý khách chọn không lựa chọn chỗ ngồi và trả phí chỗ ngồi trước khi mở làm thủ tục trực tuyến, chúng tôi sẽ tự động sắp xếp chỗ ngồi phù hợp trước chuyến bay miễn phí. Bao gồm:

  • Trẻ em đi một mình;
  • Khách hàng sử dụng Máy tạo ô xy cá nhân hoặc các thiết bị y tế khác;
  • Khách hàng có khả năng di chuyển hạn chế cần được hỗ trợ đặc biệt;
  • Khách hàng khiếm thị, khiếm thính hoặc bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển;
  • Khách hàng có nhu cầu thông quan y tế chẳng hạn như khách hàng phải nằm trên cáng;
  • Khách hàng đi cùng chó hướng dẫn hoặc các động vật khác và chim ưng.