Đặt chỗ với Emirates

Seat selection

Tôi tham gia vào một chương trình hành khách trung thành. Tôi có được miễn nộp phí lựa chọn chỗ ngồi không?

Các thành viên của Emirates Skywards và chương trình Hành Khách Thường Xuyên của Qantas được hưởng quyền lựa chọn chỗ ngồi khác nhau tùy thuộc vào hạng của họ. Truy cập trang Lựa Chọn Chỗ Ngồi của chúng tôi để biết chi tiết.

Quý khách không thể đổi hoặc tích lũy Dặm Thưởng Skywards hoặc Điểm Thưởng Business Rewards để lựa chọn chỗ ngồi được thanh toán. Quý khách có thể kiểm tra Câu hỏi thường gặp về Emirates Skyward của chúng tôi để biết thêm thông tin về viêc tích lũy và đổi Dặm Thưởng Skywards.

Điều này áp dụng cho tất cả các vé có áp dụng phí lựa chọn chỗ ngồi.

Không có ngoại lệ đối với các thành viên Emirates Business Rewards, các chuyến bay thưởng Classic hoặc Tiền mặt + Dặm.